28.12.2017
Lappeen koulu, Lappeenranta, Lappeenranta

Lappeen koulun opettajakaksikko kehitti keinon lukutaidon parantamiseksi

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Me erityisopettajat Riikka Qvintus ja Marika Haapalainen päätimme varmistaa, että myös lukutaitoa kehitetään opetussuunnitelman mukanaan tuomien uusien taitojen ohella.

Luku-ja kirjoitustaidon heikkenemisestä on puhuttu paljon. Voivottelun sijaan halusimme etsiä keinoja parantaa lukutaitoa. Pohdimme, mikä olisi riittävä lukutaidon taso alkuopetuksen jälkeen, jotta heikko lukutaito ei olisi muun oppimisen esteenä ylemmillä luokilla. Meitä mietitytti myös se, miten voisimme tukea pitkäjänteisesti niitä lapsia, joille lukeminen on vaikeaa.
Ratkaisu
Kysyimme aluksi vinkkiä Itä-Suomen yliopistosta Leena Holopaiselta. Syyskuussa 2016 luetimme kaikki koulumme 2.luokkalaiset. Laskimme aineistosta kolme raja-arvoa (harjoitusta tarvitsevat, keskimääräiset ja sujuvat lukijat). Teimme luokka- ja lapsikohtaiset diagrammit lukunopeuksista ja jaoimme ne luokanopettajille.

Luokanopettajat käsittelivät tulokset lasten huoltajien kanssa. Kokosimme lisäksi luokanopettajille info-paketit, joissa oli vinkkejä lukutaidon kehittämiseksi oppitunneilla.
Mukana tässä työssä olivat kaikki Lappeen koulun opettajat, koulun johto, oppilaat ja vanhemmat. Koulukirjastotoiminta oli erittäin aktiivista. Rahoitusta ei ollut, eikä ylimääräisiä kustannuksiakaan ole voinut tästä toistaiseksi syntyä.
Tulokset
Keväällä 2017 luetimme kaikki 2.luokkalaiset lapset uudelleen ja laskimme uudet raja-arvot. Syksyyn verrattuna lukeminen oli sujuvoitunut keskimäärin 89%. Yksinkertaisilla teoilla saatiin siis aikaan suuri muutos. Luetimme keväällä 2017 myös ekaluokkalaisia ja huomasimme, että jotkut lapset jotka osaavat lukea jo kouluun tullessaan, mutta eivät tee lukuläksyjään, kehittyvät hitaammin kuin ne jotka oppivat lukemaan vasta koulussa, mutta harjoittelevat.

Opettajien ja vanhempien on tärkeää muistaa, että lukutaidon kehittyminen ei suinkaan lopu siihen, kun opitaan lukemaan, vaan päinvastoin lukutaitoa on kehitettävä monipuolisin keinoin koulussa ja vapaa-ajalla.

Olemme jatkaneet kehitystyötä myös vanhempien oppilaiden kanssa. Mietimme jatkossa uusia ja innostavia tapoja kehittää lasten lukutaitoa.

Yhteyshenkilöt

Marika Haapalainen
marika.haapalainen(ät)lappee.fi
erityisopettaja
Lappeen koulu
Marika Haapalainen
marika.haapalainen(ät)lappee.fi
erityisopettaja
Lappeen koulu

Riikka Qvintus
riikka.qvintus(ät)lappee.fi
erityisopettaja
Lappeen koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat