30.9.2021
Lempäälän kunta, Lempäälä

Lempäälä-talon opastuskierrokset yleisölle korona-aikana

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Uuteen, keskelle korona-aikaa valmistuneeseen Lempäälä-taloon kohdistui paljon kiinnostusta, mutta kokoontumisrajoitusten vuoksi ei voitu järjestää yleisöavajaisia. Yhdessä Lempäälän matkailun, kirjaston ja matkailuoppaiden kanssa ideoitiin koronarajoitusten mukaiset pienryhmäopastukset. Opastusten tavoitteena oli välittää kuva siitä, miten Lempäälä-talo toteuttaa kunnan strategialupauksia: #edelläkävijä, #elämykset, #yhdessä ja #kyllä.
Ratkaisu
Yhdessä Lempäälän matkailuoppaiden kanssa luotiin kierros, jossa Lempäälä-talo esiteltiin ulkoa ja Lempäälän pääkirjasto sekä Palvelukäytävä talon sisällä. Opastukset antoivat kiinnostuneille tarinnallista tietoa ja elämyksellisen kokemuksen Lempäälä-talosta ja kuntakeskuksesta. Oppaat kertoivat myös Lempoisten kylän historiasta ja kunnan toimitilojen kehityksestä, aina ensimmäisestä, 1800-luvun lopun Kiiliäisen päärakennuksen "Nuijan talosta" juuri avattuun Lempäälä-taloon.

Osallistujille esiteltiin Lempäälä-talon arkkitehtuuri, suunnitteluprosessi ja suunnittelijat sekä taideteokset ja kokonaisidea "kuntalaisten yhteisestä olohuoneesta". Oppaiden kanssa yhdessä syntyi historiankirjoituksen faktalähteisiin pohjautuva Lempäälän kunnan kehitystarina, joka nivoo yhteen kunnallishallinnon, yhteiskunnallisen kehityksen ja fyysisen ympäristön Lempoisten kylän alueella. Tarinallisella kierroksella osallistujat saivat myös kertoa omia kokemuksiaan. Usein tarina alkoikin keskustelun kuluessa elää ja herätti paljon muistoja ja tunteita.

Lempäälän matkailu / Lempäälän Kehitys Oy organisoi 22 opastuskierrosta, joihin osallistui kuhunkin 8 henkilöä senhetkisten koronarajoitusten mukaisesti, oppaita 2 / kierros, yhteensä 178 henkilöä. Kierrosten kustannukset katettiin matkailun budjetista ja kierros oli osallistuneille maksuton.
Tulokset
Kuntalaiset ottivat Lempäälä-talon vastaan suurella innolla, ja opastuskierrosten avulla se tehtiin tutuksi kuntalaisille. Samalla luotiin positiivista Lempäälä-identiteettiä ja yhteishenkeä.

Opastuskierroksia tukemaan julkaistiin ilmoitussarja, jossa tehtiin tutuksi Lempäälä-talon palveluja ja koko kuntakeskusta. Samalla kuntalaisia ohjattiin hakemaan lisätietoa palveluista nettisivuiltamme. Opastuskierrokset innostivat kuntalaisia myös omatoimiseen tutustumiseen ja vierailuihin. Lisäksi eri yhteisöt ovat toivoneet räätälöityjä kierroksia jäsenilleen.
Liitteet
Lempäälä-talon opastukset.jpg

Yhteyshenkilöt

Elina Kivi
elina.kivi(ät)lempaala.fi
Yhteysjohtaja
Lempäälän Kehitys Oy
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta