27.9.2021
Lempäälän kunta/Moision koulu, Lempäälä

Mielen hyvinvoinnin passi alakoululaisille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Korona-aika on vaikuttanut lasten mielenterveyteen ja poikkeustilanne on korostanut ennaltaehkäisevien mielenterveystaitojen merkitystä. Halusimme tehdä mielenterveyteen liittyvää yhteisöllistä oppilashuoltotyötä tehokkaasti ja koronarajoitusten puitteissa. Tavoitteinamme oli tuoda lapsille tietoa, miten lapsi itse pystyy vaikuttamaan omaan mielen hyvinvointiin sekä tehdä koulun oppilashuollon työntekijöitä ja palveluita oppilaille tutummiksi.
Ratkaisu
Havaitun tarpeen pohjalta loimme oppilaille jaettavan Mielen hyvinvoinnin passin. Passi sisältää erilaisia mielen hyvinvointia edistäviä ja oppilashuoltoa tutummaksi tekeviä tehtäviä kuten rauhallisen hengittämisen harjoittelua, oppilashuollon tiloihin tutustumista, kaverin kehumista sekä runsaan koululounaan syöminen.

Passin tehtävien suorittamiseen on varattu viikko aikaa, jonka aikana oppilashuollon työntekijät tekevät itseään tutummiksi mm. jalkautumalla mukaan välitunneille. Teemaviikon lopuksi aktiivisin osallistujaluokka palkitaan.

Passia kehittämässä mukana olivat oppilashuollon työntekijät psykiatrinen sairaanhoitaja Pauliina Tonteri ja koulupsykologi Kerttu Peltola. Käytännön toteuttamisessa olivat mukana opettajat ja ohjaajat, jotka hoitivat mm. passien jakamisen oman luokan oppilaille. Passin pilotoinnin jälkeen keräsimme opettajilta palautetta.

Kehittämisteon toteutuskustannukset koostuivat kahden oppilashuollon työntekijän suunnitteluun ja toteutukseen käyttämästä työajasta sekä vähäisistä materiaalien kustannuksista.
Toteutuskustannukset olivat siis maltilliset. Tekemällä ennaltaehkäisevää työtä ja tuomalla matalan kynnyksen palveluita tutuiksi, voidaan moniin haasteisiin tarttua hyvissä ajoin ja näin ollen mahdollisesti välttyä haasteiden lisääntymiseltä ja siten pitkällä tähtäimellä esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannuksilta.

Tulokset
Saimme positiivista palautetta opetushenkilöstöltä, esimiehiltä sekä oppilailta. Opettajat kokivat, että passi on hieno ja kiva tapa tehdä oppilashuollon työntekijöitä ja työtä tutummaksi. Passin kautta mielen hyvinvoinnin teemaa tuli käsiteltyä luokassa, minkä opettajat kokivat tärkeäksi.

Omassa työssämme olemme huomanneet passilla olleen positiivisia vaikutuksia yksilötyön alussa, kun työntekijä on jo jossain määrin tuttu oppilaalle. Opettajilta saadun palautteen pohjalta, kehitimme passia yhä toimivammaksi ja tulemme ottamaan passin käyttöön jatkossa useammalla koululla.
Liitteet
Mielen hyvinvoinnin passi kuva.png

Yhteyshenkilöt

Pauliina Tonteri
pauliina.tonteri(ät)lempaala.fi
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Lempäälän kunta
Pauliina Tonteri
pauliina.tonteri(ät)lempaala.fiKerttu Peltola
kerttu.peltola(ät)lempaala.fi
Koulupsykologi
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta