10.10.2022
Järvenpään kaupunki/ HR-palvelut/ Järvenpään kaupunginkirjasto/ Järvenpään Osaamis- ja työllisyyspalvelut/ Järvenpään Yhteiskoulu, Järvenpää

Monimuotoinen itseohjautuvuus -hanke ja viestintätuote

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Itse- ja yhteisöohjautuvuus ovat kuntasektorin viitekehyksessä suhteellisen uusia ilmiöitä, jotka kiehtovat ja puhuttelevat monia. Järvenpään kaupunki lähti rohkeasti tutkimaan, kokeilemaan ja mallintamaan kuntasektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen (2019-2022) avulla.

Hankkeessa oli mukana kolme pilottiyksikköä, joista jokainen kävi läpi omanlaisensa muutosmatkan kohti entistä sujuvampaa, matalan hierarkian ja vahvojen verkostojen yhteistyötä. Hankkeen loppusuoralla kokosimme keskeiset tulokset viestintätuotteeksi.

Nyt osoitteesta www.jarvenpaa.fi/itseohjautuvuus löytyy kaikille kuntakentän toimijoille maksutonta sisältöä hyödynnettäväksi omien kokeilujen ja muutoksen tekemisen tueksi. Hankkeen tulokset eivät siis jääneet pelkästään paikallisesti hyödynnettäviksi.
Ratkaisu
Hankkeessa kehitettiin henkilöstölähtöisten kokeilujen malli, jonka avulla kukin kolmesta pilottiyksiköstä (Kaupunginkirjasto, Järvenpään Osaamis- ja työllisyyspalvelut, Järvenpään Yhteiskoulu) saattoi toteuttaa mielekkäitä ja merkityksellisiä itse- ja yhteisöohjautuvuuskokeiluja.
Niiden avulla pystyttiin parantamaan esimerkiksi työn organisointia, yhteistyön sujuvuutta ja asiakaskokemusta. Hankkeen toteutukseen saatiin rahoitusta KEVA:lta.

Yksiköihin koulutettiin muutosantropologeja havainnoimaan myönteistä kehitystä voimavarakeskeisellä työotteella. Viimeiset puoli vuotta käytettiin antropologien ja yksiköiden kokoamien tulosten koontiin ja dokumentointiin viestintätuotteeksi ja e-kirjaksi, joka on saanut jo yli 10 000 lukukertaa! E-kirja sekä muitakin materiaaleja löytyvät osoitteesta www.jarvenpaa.fi/itseohjautuvuus. Viestintätuotteen toteutukseen saatiin rahoitusta Työllisyysrahastosta.

Hankkeen ulkopuolisena kumppanina toimi organisaatiokonsultti, dosentti Perttu Salovaara.
Tulokset
Kaikissa yksiköissä on löytynyt yhteinen kieli uuden ajan johtajuudelle ja tahtotila kehittää työtä kokeilukulttuurin hengessä. Itse- ja yhteisöohjautuvuus on vahvistanut henkilöstön toimijuutta ja luottamusta omiin voimavaroihinsa. Henkilöstön välinen sujuva yhteistyö on vaikuttanut myös asiakaskokemukseen myönteisesti.

Kirjastossa on aiempaa laajemmat tehtävänkuvat, eikä asiakkaita pallotella enää luukulta toiselle. Parviäly ratkaisee arjen pulmat, eikä esihenkilöiden ovella rampata yhtä paljon. Pienhankinnat tehdään tiimeissä, eikä tarvitse pyytää lupaa varmuuden vuoksi. Työvuorojen tehtäväkierto toimii, eikä kukaan joudu vastaamaan yksin raskaasta logistiikkavuorosta.

Osaamis- ja työllisyyspalveluissa tehdään itsenäistä asiantuntijatyötä erilaisissa verkostoissa, joissa vaikuttavat asiantuntijat eivätkä esihenkilöt. Työpajakahvila on oppinut tekemään tiiminä töitä, kun esihenkilö jäi opintovapaalle eikä toista rekrytoitu tilalle. Työllisyydenhoidon kysymyksissä kasvatetaan asiantuntijoiden osaamista ja ratkaisukykyä, vaikka esihenkilö edelleen virkansa puolesta päättää määrärahoista.

Järvenpään Yhteiskoulussa on kehitetty yhteisopettajuutta (suunnittelu-, arviointi-, samanaikaisopettaminen), rehtorikolmikon jaettua johtajuutta ja koko yhtenäiskoulun kattavaa tiimitoimintamallia. Henkilöstö on kehittänyt myös oman mentorointimallin uusille kollegoille, ja kaikki ovat olleet siihen tosi tyytyväisiä, koska idea lähti henkilöstöstä.

Kehittämistyö jatkuu Järvenpäässä yhteisöohjautuvuuden toisena aaltona, kun Järvenpään Varhaiskasvatuspalveluissa on käynnistynyt oma hankkeensa. Sillä saadaan vaikuttavuutta vielä isompaan henkilöstönosaan kuin kolmessa pioneerihenkisessä pilottiyksikössä, jotka viitoittivat tietä palvelujen kehittämistyölle. Olemme todella innoissamme, että yhteisöohjautuvuus on lähtenyt leviämään kulttuurissamme ja tarttunut myönteisen epidemian tavoin. Uskomme, että jaetusta johtajuudesta ja verkostomaisesta yhteistyöstä tulee ennen pitkää työelämän uusi normaali.
Linkit
https://www.jarvenpaa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/jarvenpaa-tietoa/kaupungin-henkilosto-ja-johtaminen/monimuotoinen-itse-ja-yhteisoohjautuvuus

Yhteyshenkilöt

Kati Toikka
kati.toikka(ät)jarvenpaa.fi
HR-kehittämispäällikkö
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta