8.12.2015
Vantaan kaupunki, Vantaa

Nuortenkeskus Nuppi - monipuolista tukea ja hoitoa nuorille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vantaalla nuorisoasema (päihdetyö) ja nuorisoneuvola (mielenterveystyö) olivat pieniä, erillisiä yksiköitä, jotka sijoittuivat eri tulosyksiköihin. Nuorten palvelut sosiaali- ja terveystoimessa olivat hajallaan ja asiakkaiden oli vaikea tietää, mistä voi hakea tukea.

Yksiköt toimivat pitkälti viranomaislähetteillä, minkä seurauksena palvelut tukkeutuivat helposti raskaamman tuen tarpeessa olevista asiakkaista, joilla oli mahdollisesti jo monta auttajatahoa. Painopistettä haluttiin siirtää varhaisemman tuen suuntaan ja asiakkaiden kynnystä palvelujen hakemiseen haluttiin madaltaa.

Monialaisista toimijoista koottu työryhmä teki esiselvityksen ja ennakkovaikutusten arvioinnin nuorisoaseman ja nuorisoneuvolan mahdollisesta yhdistymisen ja kehittämistyön vaikutuksista.

Työryhmä tutustui myös muihin nuorten palveluiden kehittämishankkeisiin valtakunnan tasolla. Selvitys vietiin johtoryhmään, joka teki päätöksen yhdistymisestä. Nuppi perustettiin 1.1.2015. Se on tarkoitettu 13-24-vuotiaille vantaalaisille nuorille. Nimi ratkaistiin avoimella nimikilpailulla.

Nupille nimettiin alusta alkaen ohjantaryhmä, joka seuraa yksikön muutosvaihetta ja vaikuttaa aktiivisesti koko kaupungin, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ja nuorten palveluiden koordinointiin ja jatkokehittämiseen.

Nuorille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla kohderyhmänsä näköisiä. Siksi on myös haluttu panostaa viestintään ja markkinointiin (mm. somessa). Nuorilta ja heidän läheisiltään Nuppi on saanut lyhyessä ajassa runsaasti kiitosta juuri näkyvyydestä ja tavoitettavuudesta sekä nopeasta avun saannista. Nuppi on paikka, jossa pyritään ottamaan kokonaisvastuuta nuoren tilanteesta eikä lähettämään häntä seuraavaan paikkaan.
Ratkaisu
Perhepalveluiden johtoryhmä oli aloitteellinen asiassa, mutta alusta alkaen myös työntekijäpuoli koki yhdistymisen tarpeellisena. Asiakkaat pääsivät vaikuttamaan Nupin syntyyn mm. vastaamalla kyselyyn nuorten palveluista. Myös nuorisovaltuustolta kysyttiin näkemystä nuorten palveluista.

Muutos toteutettiin vantaalaisten toimijoiden yhteistyönä. Yhteistyö on koko ajan ollut ylisektorista ja rakentavaa. Kustannusvaikutuksia esim. henkilöstömenoina ei ole ollut lainkaan, vaan kaikki toteutettiin työtä uudelleen järjestelemällä ja sisäisin vakanssien siirroin.

Lokakuussa 2015 Nupille saatiin uudet tilat, joiden remontoinnista sekä muutosta tuli jonkin verran kertaluonteisia kustannuksia.
Tulokset
Nuortenkeskus Nuppi on tuonut tuen piiriin sellaisia vantaalaisia nuoria, jotka todennäköisesti eivät olisi muuten saaneet tai osanneet hakea tukea. Nuoret ovat erityinen asiakasryhmä mm. siinä, että heille suunnatun palvelun ja toiminnan tulee olla samanaikaisesti joustavaa ja hyvin helposti lähestyttävää sekä ammatillista ja osaavaa.

Nupin toiminnassa korostuu monipuolisuus: yksilöllisen terapeuttisen työskentelyn rinnalle on tuotu mm. ryhmätoimintoja tupakkaryhmästä mindfulnessiin. Työntekijät liikkuvat myös kouluille, koteihin ja nuorisotilaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Nupin palveluun ei voi yksipuolisesti toinen viranomainen lähettää, vaan mukaan on tuotava itsensä ja aiemmin tehty työ nuoren kanssa. Toimintaperiaate on vahvasti verkostomainen.

Vajaan vuoden aikana asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Työprosessi kehittyi yhdistymisen myötä niin, että tiimin ollessa hyvin moniammatillinen, asiakas saa samalta "luukulta" kerralla enemmän kuin aikaisemmin. Tämä vaatii työyhteisöltä ja rakenteilta paljon, mutta hyvin toimiessaan näyttäytyy asiakkaalle hyvänä palveluna ja luo uskoa. Se ei myöskään uuvuta siinä määrin kuin aikaisempi pirstaloitunut systeemi.

Nupin kehittämistä jatketaan edelleen. Seuraavina kehityskohteina ovat mm. nuorten kuntatasoisten lääkäripalveluiden organisoiminen, mielenterveyspalveluiden kokonaiskuvan tarkastelu ja integroitujen palveluiden kehittäminen laajemmassakin mittakaavassa. Tässä Nupin toiminta voidaan katsoa pioneeriksi, jonka kokemuksia voidaan hyödyntää muidenkin yksikköjen kehittämistyössä.

Lisätietoa:
http://www.vantaa.fi/nuppi
http://www.facebook.com/nuortenkeskusnuppi
https://nuortenkeskusnuppi.wordpress.com

Yhteyshenkilöt

Hanna Pösö
hanna.poso(ät)vantaa.fi
Nuorten psykososiaalisten palvelujen (Nuppi) esimies
Vantaan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta