16.10.2023
Oulun kaupunki/sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulu

Oulun Lasten uutiset

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Oulussa työtä lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään pitkäjänteisesti UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisesti. Oulun kaupunki on saanut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen jo kaksi kertaa.

Kehittämistyötä ohjaa noin neljän vuoden välein laadittava toimintasuunnitelma. Oulussa yhtenä tavoitteena on ollut lapsen oikeuksien näkymisen ja tunnettavuuden edistäminen viestinnän keinoin. Toimenpiteinä on ollut mm. kehittää lapsille ja nuorille viestintää, lasten näkökulman huomioimista sekä lasten osallistamista viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa, koska nämä kohderyhmät jäävät perinteisessä viestinnässä usein varjoon tai ne unohdetaan. Perinteinen viestintä ei myöskään usein tavoita pienempiä lapsia.

Tähän lähdettiin kehittämään ratkaisua. Tavoitteena oli ideoida, miten erityisesti alakoulu- ja varhaiskasvatusikäisille voitaisiin viestiä paremmin ja vaikuttavammin lapsen oikeuksista, kaupungin lapsiystävällisyydestä ja kaupungissa tapahtuvista asioista. Ja vielä niin, että lapset ovat keskeisessä asemassa niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tavoitteena oli, että lapsille viestitään lapsentasoisesti, kiinnostavasti ja heidän suosimassaan kanavassa. Päätähdiksi haluttiin oululaisia lapsia ja heidät haluttiin mukaan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Kehittämisen tuloksena syntyi Oulun omat Lasten uutiset, jotka julkaistaan muutaman kerran vuodessa Oulun kaupungin Youtubessa. Uutisankkureina toimii oululaisia lapsia, jotka ovat mukana prosessin eri vaiheissa.

Tavoitteena oli myös, että lapset katsovat uutiset joko omassa koululuokassaan tai yhdessä aikuisen kanssa, ja innostuvat tätä kautta seuraamaan myös muita uutisia. Kuten esimerkiksi HS:n lasten uutisia.
Ratkaisu
Oulun Lasten uutisten kehittäminen aloitettiin keväällä 2023. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin uutisten kohderyhmä, tavoitteet ja toteutusprosessi. Samalla etsittiin mainostoimistokumppani.

1. vaihe: Uutisankkurihaku
Uutisten päätähdiksi eli uutisankkureiksi haluttiin oululaisia lapsia. Kaupunki käynnisti julkisen uutisankkurihaun. Haussa oli neljä uutisankkuria. Oululaiset 5.-6. luokkalaiset lapset pystyivät hakemaan mukaan sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksia tehtävää kohtaan tuli 94 kappaletta, joista kevään uutislähetykseen valittiin mukaan neljä. Lisäksi noin 20 lasta hyväksyi hakemuksen säilyttämisen syksyn uutislähetystä varten. Lopulta näistä valittiin vielä uudet neljä uutisankkuria syksyn uutislähetystä varten.

2. vaihe: Aiheiden kerääminen
Aiheita uutisia varten kerättiin kahdella tavalla. Ensinnäkin aiheita kerättiin kaupungin sisäisellä tiedottamisella. Kaupungin toimijat saivat ilmoittaa lasten näkökulmasta kiinnostavia aiheita ja juttuvinkkejä. Toiseksi kouluille ja päiväkodeille viestittiin mahdollisuudesta jättää juttuvinkkejä ja -toiveita sähköisellä lomakkeella. Niin kevään kuin syksyn osalta aiheita tuli paljon, noin 20 kappaletta.

3. vaihe: Uutisankkureiden työpajat
Uutisankkureiden valinnan ja aiheiden keräämisen jälkeen vuorossa oli työskentelyn käynnistäminen uutisankkureiden kanssa. Heidän kanssaan järjestettiin kolme 2-3 tunnin mittaista työpajaa. Työpajoissa tutustuttiin uutisankkurin työhön, rooleihin sekä uutisaiheisiin.

Uutisankkurit pääsivät valitsemaan kerätyistä aiheista noin 8-10 aihetta uutislähetykseen ja laittamaan ne omasta mielestä kiinnostavuus- ja tärkeysjärjestykseen. Lapset myös pääsivät ideoimaan kysymyksiä haastatteluosuuteen: ensimmäisissä uutisissa kaupunginjohtajalle ja toisissa joulupukille. Roolien jaon jälkeen vuorossa oli uutisten harjoittelu, jossa uutisankkurit pääsivät harjoittelemaan uutislähetystä kameroiden edessä valmiiksi laadittujen uutissähkeiden/-spiikkien avulla.

4. vaihe: Uutisten kuvaaminen
Uutiset kuvattiin pääosin olemassa olevilla resursseilla ja välineistöllä. Oulun kaupungilla on oma monikamerastudiota, jota kuvauksissa hyödynnettiin. Uutiset kuvattiin yhtenä päivänä kolmen tunnin aikana. Kuvauksessa oli mukana mainostoimiston kuvaaja, koska mainostoimisto vastasi uutisten editoinnista. Lisäksi uutisiin kuvattiin yksi aihe studion ulkopuolella, josta vastasi mainostoimisto. Tämä kuvattiin Oulun Lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa, jossa yksi uutisankkuri toimi haastattelijana.

5. vaihe: Uutisten julkaisu
Uutisten kuvaamisen jälkeen uutiset editoitiin ja uutisille luotiin oma visuaalinen ilme. Uutiset julkaistiin kuvaamisesta kahden viikon jälkeen Oulun kaupungin Youtubessa. Lähetystä katsottiin Oulun peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kehittämisen tuloksena syntyi toimiva ja vaikuttava malli viestiä lapsille Oulussa tapahtuvista asioista. Samalla malli huomioi vaikuttavasti lasten toimijuuden ja osallisuuden prosessin eri vaiheissa. Jo uutisankkureiksi hakeneiden määrä osoitti, että uutisia kohtaan on suurta kiinnostusta ja intoa. Moni hakeneista lapsista haaveili uutisankkurin tai toimittajan työstä.

Koska uutisankkureiksi hakeneiden määrä oli suuri ja monella oli intoa toimittajuutta kohtaan, päätettiin ei-valituille lapsille antaa mahdollisuus kirjoittaa juttuja Mun Oulusta löytyvälle Lasten Oulu -sivustolle: https://www.munoulu.fi/kategoria/lastenoulu/

Kaupungista kehittämisessä mukana oli Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, osallisuuden kehittäjäopettaja, viestintäpäällikkö sekä viestinnän asiantuntija. Lapset eli uutisankkurit olivat keskeisessä asemassa eri vaiheissa ja toteutuksessa. Lisäksi mukana oli mainostoimisto. Tämän myötä monikamerastudio saatiin monipuolisempaan käyttöön ja hyödynnettyä tätä resurssia tehokkaammin.

Toteutus tehtiin kaupungin rahoituksella ja kustannukset olivat noin 4000 euroa per uutislähetys. Tavoitteena kuitenkin on, että lasten uutisten -konsepti sisältyy jatkossa Valveen elokuvakoulun toimintaan, jolloin kustannukset vähenevät merkittävästi. Tämän toteutuessa prosessi myös laajenee kestoltaan ja lasten toimijuus sekä osallisuus uutisten tuotantoprosessissa tulee kasvamaan edelleen.
Tulokset
Nyt Oulun kaupunki pystyy entistä paremmin ja vaikuttavammin viestimään myös lapsille, joka kohderyhmänä usein viestinnässä unohtuu ja jää varjoon. Perinteisten viestintätapojen rinnalle luotuna tapa on muodostunut lapsia kiinnostavaksi ja tavoittanut suuren joukon lapsia koulujen ja päiväkotien kautta.

Oulun kaupungin lapsille suunnattu viestintä on tämän myötä mennyt eteenpäin ja kehittynyt. Arvokkainta on se, kuinka lapset ovat olleet toteutuksessa mukana.

Kehittämisteko liittyy vahvasti Oulun lapsiystävällisyyteen ja Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön, jota jatketaan edelleen. Työn keskiössä on lapsen oikeuksien edistäminen: 1) Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus 2) Lapsen edun ensisijaisuus 3) Lasten näkemysten huomioiminen ja 4) Oikeus elämään ja kehittymiseen.

Lapsille viestintä tulee varmistaa jatkossakin ja lasten osallisuus niin sen suunnittelussa kuin toteutuksessa.

Kehittämistyötä jatketaan niin, että lasten uutisten -konsepti pyritään viemään osaksi Oulun kaupungin Valveen elokuvakoulun toimintaa, jolloin ulkopuolista esim. mainostoimistoapua ei enää tarvita. Tällöin uutisten tuottamiseen pääsee osallistumaan entistä useampia lapsia ja uutisten tuottaminen on kestoltaan pitkäkestoisempaa. Työtä tämän eteen tehdään jo nyt.
Linkit
https://youtu.be/26CW1Rl2RDM?si=IMVE2RV4Z-WXG2dM
https://www.munoulu.fi/koulutus/ensimm%c3%a4iset-oulun-lasten-uutiset-julkaistaan-22-toukokuuta-l%c3%a4hetys-kaikkien-katsottavissa-verkossa/?_rt=MXwxfGxhc3RlbiB1dXRpc2V0fDE2OTcxODYwMjU&_rt_nonce=1dd7cc1751
https://www.munoulu.fi/koulutus/katso-nyt-ensimm%c3%a4iset-oulun-lasten-uutiset/?_rt=MnwxfGxhc3RlbiB1dXRpc2V0fDE2OTcxODYwMjU&_rt_nonce=43759294b2
https://www.munoulu.fi/uutiset/oulu-aloittaa-lasten-omat-uutiset-nyt-haetaan-alakoululaisia-uutisankkureiksi/
https://www.munoulu.fi/koulutus/nuoret-uutisankkurit-valmistautuvat-oulun-lasten-uutisiin/

Yhteyshenkilöt

Arttu Kuivala
arttu.kuivala(ät)ouka.fi
Suunnittelija
Oulun kaupunki
Satu Fränti
satu.fränti(ät)ouka.fi
Viestintäpäällikkö
Oulun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta