30.10.2015
Hämeenkyrön kunta, varhaiskasvatus, Hämeenkyrö

Päiväkodin perustaminen osallistavan johtajuuden periaattein

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa pienistä yksiköistä siirrytään portaittain kolmeen suureen yksikköön vuoden 2016 loppuun mennessä. Tarkoituksena on kehittää ja keskittää toimintaa sekä saada taloudellista tehokkuutta toimintaan.

Yksi uusista suuryksiköistä on Sasin päiväkoti, johon yhdistyi kaksi pienempää päiväkotia, Mahnala ja Pinsiön Parooni. Lisäksi päiväkotiin tuli lisää lapsiryhmiä. Kyseiset, vanhat päiväkodit eivät olleet varsinaisiksi päiväkodeiksi rakennettuja rakennuksia ja niissä oli puutteita niin neliöissä kuin muissakin tilaratkaisuissa.

Muutoksessa haluttiin saada myös varhaiskasvatuksen sisällöllisiä muutoksia. Jo suunnitteluvaiheessa henkilökunta osallistettiin tilojen ja sisällön suunnitteluun. Osallistamalla motivaatio ja sitoutuminen paranee. Samalla jokaisen omia vahvuuksia saadaan esille ja jakoon.
Ratkaisu
Sasin päiväkodin kehittämisessä oli mukana johdon lisäksi koko henkilökunta. Henkilökunta valittiin alustavasti jo hyvissä ajoin ja tarkennuksia määriin tehtiin tietenkin vielä matkan varrella.

Henkilökunta jaettiin vastuuryhmiin, joita olivat mm. liikunta, taide, musiikki, pienryhmätilat, lainaamo, kirjasto, ympäristökasvatus, lähiympäristö ja retket, eläimet ja yhteistyökumppanit.

Myös päiväkotilasten vanhemmat olivat mukana suunnittelussa. Heille tehtiin mm. kysely uuden päiväkodin sisällöllisistä toiveista. Yhteistyö jatkuu vanhempien kanssa jokapäiväisenä kasvatuskumppanuutena ja esimerkiksi vanhempainyhdistyksen toiminnassa.

Rakentajan ja arkkitehdin sekä Hämeenkyrön kunnan teknisen toimen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kehittämisessä ja päiväkodin toteuttamisessa. Kantavana teemana hankkeessa oli koko ajan kestävän kehityksen kasvatus varhaiskasvatuksessa ja se loi meille hyvän "punaisen langan" suunnitteluun ja valintoihin.

Hankinnoissa käytimme hankintajuristien apua, mikä osoittautui erittäin hyväksi käytännöksi. Näin vältimme "sudenkuopat" hankintojen suhteen.

Rahoitus hankkeeseen tuli Hämeenkyrön kunnalta ja kokonaiskustannukset 8-ryhmäisessä päiväkodissa olivat n. 4 miljoonaa euroa.
Tulokset
Henkilöstö on ollut suuressa roolissa hankkeessa ja kehitystyö jatkuu. Heti alusta lähtien käytetyn työhönohjauksen avulla jokainen työntekijä on voinut arvioida jatkuvasti itseään suhteessa hankkeeseen.

Myös muut hyödyt näkyivät heti päiväkodin aloitettua. Tilat (niiden monikäyttöisyys) antoivat heti uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan toteuttamiseen. Ns. saman katon alla -työskentely isolla henkilöstömäärällä mahdollistaa henkilökunnan siirrettävyyden sinne missä on tarvetta. Näin sijaisten käyttöä pystytään vähentämään.

Hankkeessamme on kehitteillä vielä ns. paritiimi -malli, jossa kaksi tiimiä muodostaa parin. Parina he jakavat, yhdistävät ja kehittävät toimintaa yli ryhmärajojen.

Vastuualueet toimivat edelleen ja työnjako on selkeää. Tiedottamiseen ja vaikuttamiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota. Myös lasten osallisuus on suuressa roolissa, kuten tänä päivänä varhaiskasvatuksessa kuuluukin olla.

Verkostoituminen on yksi päiväkotimme tavoite ja siinä olemme onnistuneet hyvin. Meillä on mm. kontakteja muihin kuntiin ja kansainvälisesti eri maiden varhaiskasvatukseen.

Nykyteknologia mahdollistaa helpon yhteydenpidon. Suunnitteilla on myös lapsiryhmäkohtaisten blogien pitäminen.

Yksi merkittävä yhteistyökumppani on alueemme koulu, Mahnalan Ympäristökoulu. Jaamme suuren osan perheistä keskenämme ja pyrimme luomaan yksittäiselle lapselle ehyen, kestävän polun varhaislapsuudesta teini-ikään asti.

Yhteyshenkilöt

Mari Kola
mari.kola(ät)hameenkyro.fi
varhaiskasvatusyksikön päällikkö
Hämeenkyrön kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta