30.9.2021
Limingan kunta, elivoimapalvelut, Liminka

PaTu -Parempi Tulevaisuus valmennus

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronaviruspandemia on muuttanut lyhyessä ajassa maailmaa ennen näkemättömällä voimakkuudella ja vauhdilla. Koronakriisin vaikutukset heijastuvat niin julkiseen sektoriin, yrityksiin kuin kuluttajiin ja kotitalouksiinkin. Heijastukset ihmisten työllisyyteen ja ihmisten hyvinvointiin tulevat näkymään vasta myöhemmin - nyt voimme vasta arvailla lopullisia vaikutuksia. Heijastukset yritysten toimintaan ovat kuitenkin nähtävillä jo välittömästi.

Suurimmalla osalla yrityksiä koronaepidemia näkyi ja näkyy edelleen arjessa kadonneina asiakkaina, lomautuksina tai vähentyneinä tilauksina - osalla liiketoiminta on hiipunut olemattomaksi. Osa yrityksistä on joutunut sulkemaan hetkellisesti tai pysyvästi ovensa joko valtion määräyksellä tai muiden syiden vuoksi. Epidemia vaikuttaa yrityksiin toimialasta riippumatta. Yrittäjien valmiudet ja kyvyt kohdata kriisi vaihtelevat suuresti.

Yritykset tarvitsevat tukea, jotta voivat selviytyä toimintakykyisinä koronakriisin yli. Valtion, pankkien ja kuntien antaman rahallisen tuen lisäksi yrittäjille haluttiin tarjota myös muunlaista tukea. Näiden ajatusten pohjalta lähdettiin rakentamaan Parempi Tulevaisuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen kehittämällä yritysten strategista ajattelua ja strategista liiketoimintaosaamista.

Tavoite oli erityisesti lisätä yritysten toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa, mutta myös lisätä heidän osaamistaan pysyvästi oman liiketoiminnan kehittämiseksi jatkossakin.
Ratkaisu
Hankkeessa yritykset loivat uudenlaisen strategisen liiketoimintasuunnitelman, ns. "koronastrategian", itselleen. Strateginen liiketoimintasuunnitelma on perinteistä liiketoimintasuunnitelmaa laajempi ja strategisempi työkalu, joka asemoi ja ohjaa yrittäjän toimintaa jatkossa entistä strategisempaan suuntaan. Hankkeessa strateginen liiketoimintasuunnitelma nimettiin pelikirjaksi.

Hankkeessa rakennettiin paikallisille yksin- ja mikroyrittäjille maksuton ja kaikille avoin valmennuskokonaisuus, jossa yritysten liiketoimintamuotoiluosaamista ja työhyvinvointia lisättiin.

Alkujaan oli tarkoitus, että koulutus olisi pelkästään verkkopohjainen/etänä toteutettava kokonaisuus, mutta yrittäjien toiveesta ja koronatilanteen salliessa etävalmennuksia oli mahdollista kokoontua seuraamaan "kisakatsomoon" yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Yrittäjät kokivat tämän mahdollisuuden tukevan paremmin sitä, että pystyy keskittymään pelkästään valmennukseen, yrityksen tiloissa tai kotona olisi tullut helpommin vastattu työpuhelimeen tai työsähköpostiin kesken koulutuksen.

Valmennuskerrat olivat seuraavat:
1) Startti, Minusta menestys: uudista itsesi ja liiketoimintasi
2) Minä yrittäjänä
3) Tulevaisuuden näkymät ja tavoitteiden asettaminen
4) Ajankäytön hallinta ja töiden organisointi
5) Merkityksellisiä tavoitteita kohti
6) Tuotteet eivät ole bisneksen ydin - asiakkaat ovat!
7)Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
8) Brändi ja strategia
9) Rohkeasti digiin!
10) Liiketoimintamuotoilu ja jatkuva uudistuminen

Koulutuspäivistä vastasi neljä eri yritystä ja useita heidän kouluttajia.

Prosessin lopputuloksena yrittäjälle syntyi uusi strateginen liiketoimintasuunnitelma, ns. "korona-strategia", jossa yrittäjä käy yrityksensä kannalta keskeisimmät kehittämistarpeet, tulevaisuuden näkymät, tuotteet, asiakkuudet ja niiden johtamisen, osaamisen kehittämisen avainkohdat, verkoston jne. näkökulmat läpi. Uutena osa-alueena strategisessa liiketoimintasuunnitelmassa huomioidaan ns. pehmeät arvot, kuten työssä jaksaminen ja kuormitus. Erityisesti yksinyrittäjälle yrittäjän oma terveys ja jaksaminen on avainasemassa, ja liiketoiminta riippuu yrittäjästä itsestään.

Ajatuksena oli, että asiantuntijat valmennuksen matkalla yhdessä yrittäjän kanssa osallistuvat osa-alueiden rakentamiseen ja lopputuloksena jokaisella yrittäjällä syntyy heidän itse laatimansa strategia, joka ohjaa toimintaa jatkossa. Strateginen liiketoimintasuunnitelma (pelikirja) rakentui välitehtävien avulla, eli suunnitelmaa ei tarvinnut kenenkään kirjoittaa kerralla.

Jokaisen valmennuskerran jälkeen yrittäjälle jäi tehtäväksi sitä osiota käsittelevä välitehtävä,
johon oli mahdollista pyytää vielä valmentajan kommentit ja parannella sitä niiden pohjalta.
Tulokset
Hankkeen tuloksena paikallisten yksin- ja mikroyritysten strateginen liiketoimintamuotoiluosaaminen kehittyi sekä työhyvinvointi ja jaksaminen lisääntyivät poikkeusoloissa. Yrittäjien lisääntyvä osaaminen mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien ja palveluiden sekä tuottavuuden kasvamisen paikallisissa yrityksissä.

Uutta toimintamallia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajemmin yritysten sparrauksessa esimerkiksi kunnan yrityspalveluissa.

Valmennuksessa oli mukana 25 eri yritystä ja 28 yrittäjää. Pääosin kokemukset valmennuksesta olivat hyviä, ja valmennuksen koettiin antaneet uusia keinoja ja ajatuksia selvitä myös koronan jälkeisestä ajasta. Valmennukseen osallistuminen myös tutustutti paikallisia yrittäjiä uudella tavalla toisiinsa.
Liitteet
PaTu_aikataulu+polku.pdf

Yhteyshenkilöt

Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta