14.10.2022
Limingan kunta, perhekeskus ja Popsote, Liminka

Perhekeskustiimin perustaminen

Yhteistyössä: Liminka
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Perhekeskuksen palveluneuvonnan kehittämisen myötä syntyi tarve vahvistaa moniammatillista yhteistyötä. Limingassa on paljon lapsiperheiden palveluita ja perheillä saattaa olla monta tukimuotoa käytössä samanaikaisesti, eivätkä ammattilaisetkaan aina tiedä mitä, ja missä tapahtuu. Perhe saattaa joutua kertomaan asiansa monelle eri ammattilaiselle moneen kertaan. Avun saaminen riittävän varhain, pienissäkin asioissa, varhaistaa tuen saantia ja vähentää ongelmien kasaantumista. Perhekeskustiimin perustamisella haluttiin järkevöittää ja helpottaa perheiden tilanteita, varsinkin silloin kun tuen tarvetta on paljon.

Tilanteita kutsua perhekeskustiimi koolle voi olla esimerkiksi parisuhteen haasteet tai erotilanne perheessä, kasvatukselliset haasteet, lapsen nepsypiirteiden mietityttäminen tai arjen kuormittavuus. Perhekeskustiimiin pyydetään mukaan lapsen tai perheen kannalta olennaiset työntekijät esimerkiksi terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen työntekijä, veo, psykologi, toimintaterapeutti jne. Tarkoituksena hyödyntää perhekeskuksen monialaista palveluverkostoa. Perhekeskustiimissä asiakas osallistuu aktiivisesti tiimin toimintaan ja asiakkaalla on mahdollisuus samalla käynnillä kertoa asioistaan kaikille tarvittaville tahoille samanaikaisesti. Perhekeskustiimin tavoitteena on, että asiakas saa tuen jo pienissä asioissa ja riittävän varhain. Tiimin perustamisen avulla myös ammattilaisten yhteistyö helpottuu ja päällekkäinen työ vähenee. Perhekeskustiimin toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöisesti asiakkaan voimavaroja vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen. Ammattilaiset toimivat saumattomassa yhteistyössä samojen tavoitteiden suuntaisesti, yhteisen toimintasuunnitelman mukaan.
Ratkaisu
Perhekeskustiimin toimintaa kehitettiin keskustelemalla eri ammattilaisten ja esimiesten kanssa. Päätimme perustaa perhekeskustiimi -nimisen tiimityömallin alle kouluikäisten lasten perheille. Lähtökohtana perhekeskustiimin kokoamisessa on asiakkaan tarpeet ja toiveet, huomioiden asiakkaan lähiverkosto. Tavoitteen saavuttamiseksi sovimme perhekeskustiimin jäsenet ja kokoontumisaikataulut. Lisäksi sovimme keitä voi tarvittaessa kutsua perhekeskustiimiin, esimerkiksi kolmannen sektorin edustaja. Ajan tiimiin voi varata asiakas itse tai yhdessä työntekijän kanssa. Perhekeskustiimin toiminta on pyritty rakentamaan sellaiseksi, että se ei ole kenenkään tietyn työntekijän vastuulla, jotta toiminta jää pysyväksi käytännöksi Limingassa lapsiperheille. Saadut palautteet ovat olleet positiivisia ja vanhemmat kiitollisia tehdystä kehittämistyöstä.
Tulokset
Yhdessä tekeminen lapsiperheiden palveluissa on lisääntynyt. Asiakas saa avun oikea-aikaisesti riittävän varhain. Asiakas tietää vastuuhenkilön suhteessa palvelujärjestelmään. Työntekijät tietävät aikaisempaa paremmin toisen tekemän työn ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman pohjalta.

Tarve tiimille on havaittu jo lyhyellä kokemuksella. Pitkän aikavälin tavoitteena on painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevämpään suuntaan lapsiperheiden palveluissa ja se tuo taloudellista säästöä ja on myös inhimillistä. Perhekeskustiimin toiminnan kehittäminen jatkuu asiakas- sekä työntekijäpalautteiden pohjalta.
Liitteet
Perhekeskustiimi (29.7 x 21 cm).png

Yhteyshenkilöt

Hanna Puranen
hanna.puranen(ät)liminka.fi
kehittäjä/palveluneuvoja
Popsote/Limigan kunta
Maria Sipilä
maria.sipila(ät)liminka.fi
Lakeuden palveluneuvonnan kehittäjä
Popsote/Liminka

Riitta Ruottinen
riitta.ruottinen(ät)liminka.fi
Hoito- ja hoivatyön johtaja
Limingan Kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta