6.9.2019
Vantaan kaupunki, Vantaa

Perhekumppanipalvelu -Vantaan vaikuttavuusinvestointi (Lapset SIB)

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vantaan Lapset SIB-hankkeen toteuttajakumppaniksi valikoitui SOS-Lapsikylän kehittämä perhekumppani -palvelu. Perhekumppani -palvelussa on kyse perheen rinnallakulkijuudesta ja perheen auttamisesta perheen tarpeista ja tilanteesta lähtien. Itse Lapset SIB-hankkeesta voi lukea esimerkiksi täältä (https://www.sitra.fi/uutiset/lapset-sib-pyorahtaa-isosti-liikkeelle/).

Perhekumppani -palvelua on lähdetty kehittämään Varkauden kaupungissa jossa SOS-Lapsikylä ylläpitää palvelua tällä hetkellä. Palvelussa on tarkoitus tukea perhettä rinnallakulkijan avulla, joka lähtee yhdessä perheen kanssa selvittämään ja ratkaisemaan perheen ongelmia tai ongelmien ratkaisemisen esteenä olevia haasteita. Perhekumppani ja perhe miettivät yhdessä miten asioita viedään eteenpäin ja joskus perhekumppani auttaa perhettä saamaan myös muita palveluita perhettä auttavaan tukikokonaisuuteen. Palvelulla on tarkoitus luoda luottamus perheen ja auttavien tahojen välille ja saada perheen tilanne kokonaisvaltaisesti edistymään.

Vantaan Lapset SIB:ssä Perhekumppani toimii vaikuttavuusinvestoinnin keskuspalveluna. Kaikki hankkeeseen ohjautuvat perheet tulevat perhekumppaneille ja kun perheen tilanne on saatu asettumaan, voi perheen avuksi jäädä tämän jälkeen vielä jotain tukevia kevyempiä palveluita.
Ratkaisu
SOS-Lapsikylän perhekumppanit ja hanketta tukevat työntekijät (perhekumppanien esimies ja kehittämispäällikkö) ovat mukana hankkeen ydin- ja koordinaatioryhmissä. Näissä ryhmissä viedään eteenpäin hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja tuodaan esiin tulleita haasteita, jotka ovat esimerkiksi estäneet perheitä saamasta tukea aikaisemmin. Kehittäminen jatkuu koko hankkeen ajan.
Tulokset
Lapset SIB:ssä seurataan siihen ohjautuvien perheiden palveluiden käytön kustannuksia siihen asti, että lapset täyttävät 18 vuotta. SOS-Lapsikylä kerää palvelun aikana perheistä hyvinvointitietoa ja hankkeessa on suunnitteilla myös tutkimus. Tutkimuksen toteuttajana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Hankekokonaisuudesta vastaa yksityispankki ja varainhoitaja FIM ja hankekoordinaattorina toimii Lastensuojelun keskusliitto. SOS-Lapsikylä toimii hankkeessa toteuttajakumppanin roolina.

Yhteyshenkilöt

Hannu Rusama
hannu.rusama(ät)sos-lapsikyla.fi
Kehittämispäällikkö
SOS-Lapsikylä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta