17.11.2015
Ylöjärven kaupunki, perusturvaosasto, Ylöjärvi

Perhetyö - Perhekioski

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Taustalla oli sosiaalihuoltolain muutos vuonna 2015, joka edellytti mm.
- lapsen edun parempaa huomioimista kaikessa viranomaisten ja ammattilaisten toiminnassa
- erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimista yleisissä palveluissa
- lisää palveluja yleisiin perhepalveluihin
- vahvempaa oikeutta palvelujen saamiseen
- selkeitä pelisääntöjä sosiaalihuollon toteuttamisessa
- parempaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä
- lastensuojelun ja muiden perhepalvelujen yhteistyötä

Perhetyön toiminnan kehittämisellä pyrittiin vastaamaan näihin haasteisiin. Lisäksi lain hengen mukaan perhepalvelut pitäisi saada asiakkaille ilman lastensuojelun asiakkuuttakin; tavoitellaan subjektiivista oikeutta palveluihin.
Ratkaisu
- kaupungissa kaikki erillään perhetyötä tehneet työntekijät koottiin samaan yksikköön ja kaupungille laadittiin omin voimin oma perhetyön malli
- kehittämistyöryhmässä ovat mukana Paula Pasanen -Aro (perhekeskus), Päivi Katajisto (lastensuojelu), Hannu Järvinen (Kiirus), Anu Kallio (kotihoito), Tarja Järvinen (suunnitteluvaiheessa varhaiskasvatus, nykyisin perhetyö)
- vuoden 2014 loppupuolella ideoitiin perhetyöhön liitettäväksi nopean palvelun ja matalan kynnyksen Perhekioski kauppakeskus Eloon
Tulokset
- Perhetyö yhdistyi 1.1.2015 yhdeksi kokonaisuudeksi. Samassa yhteydessä perustettiin 2 uutta tointa. Perhetyön yksikkö liitettiin ehkäiseviin ja korjaaviin hyvinvointipalveluihin (perusturvaosaston yksi vastuualue).
- Perhetyöyksikön esimieheksi siirtyi aluejohtaja Tarja Järvinen varhaiskasvatuksesta
- Perhetyöyksikkö muodostuu:
1. kotihoidon perhetyöstä - 4 lähihoitajaa perhetyöntekijöinä (näistä 1 uusi toimi)
2. ohjaavasta perhetyöstä (1 neuvolapalvelujen, 2 varhaiskasvatuksen ja 1 koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön - näistä 1 uusi toimi) - koulutustaso AMK
3. Tehostetun / lastensuojelun perhetyöstä - 3 perhetyön ohjaaja - koulutustaso AMK
4. Perhekioskista kauppakeskus Elossa. Toimintaa perhetyö pyörittää yhdessä kolmannen sektorin ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa

Toiminnan hyöty on ollut palvelujen saatavuuden lisääntyminen, perhepalvelujen selkiyttäminen asiakkaille ja tavoitettavuus.

Yhteyshenkilöt

Antti Pieviläinen
antti.pievilainen(ät)ylojarvi.fi
Hallintopäällikkö
Ylöjärven kaupunki
Tarja Järvinen
tarja.jarvinen(ät)ylojarvi.fi
Perhetyön palvelujohtaja
Ylöjärven kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta