30.9.2021
Kangasalan kaupunki/ Tekninen keskus, Kangasala

Pikkolan maisemapelto edistää luonnon monimuotoisuutta ja tuo elämyksiä kaikille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Pikkolan kukkiva maisemapelto on jatkumoa Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelmaan, joka valmistui työkaluksi niittyjen ja peltojen kunnossapitoon. Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden arvoista ja merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Suunnitelman yhtenä tavoitteena oli lisätä kukkivia maisemapeltoja Kangasalla. Tarkoituksena oli edistää maisemapeltojen avulla luonnon monimuotoisuutta, tarjota pörriäisille ruokaa ja tuoda elämyksiä kaikille kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä samalla lisätä Kangasalan kaupungin positiivista näkyvyyttä.
Ratkaisu
Kangasalan avoimien viheralueiden suunnitelmassa kartoitettiin mm. kukkiviksi maisemapelloiksi soveltuvat alueet ja Pikkolan kukkiva maisemapelto valikoitui kokeilukohteeksi kukkivien maisemakasvien viljelyyn Kangasalla. Kahtena kesänä Pikkolan maisemapeltoon on kylvetty 1-vuotisia koristekukkia kuten hunajakukkaa, ruiskaunokkia,auringonkukkaa, kruunupäivänkakkaraa ja kesämalvikkia.

Maisemapelloilla toteutetaan viljelykiertoa rikkakasvien ja kasvitautien kurissa pitämiseksi ilman kemiallisia torjunta-aineita. Viljelykierrossa pellon kasvusto vaihtuu vuosittain tai parin vuoden välein. Käytännön viljelytyöt toteuttaa maatalousurakoitsija. Pelto kynnetään syksyisin, ja keväisin se muokataan ja kylvetään.

Maisemapellosta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja maastossa sijaitsevilla opastauluilla, jossa kerrotaan maisemapellosta yleisesti ja opastetaan kukkien keräämiseen. Palautetta ja kehittämisehdotuksia maisemapelloista on mahdollista jättää mm. infran sähköisen palautejärjestelmän kautta.
Tulokset
Maisemapelto elävöittää maisemaa ja loppukesästä se tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä kukkia omaksi tai läheisensä iloksi. Kukkapeltoa voidaan käyttää myös ympäristökasvatuksen tarkoituksiin.

Pikkolan maisemapellon kylväminen on myös yksi Kangasalan kaupungin teko pölyttäjähyönteisten puolesta, jolla kaupunki osallistui muun muassa ”Pelasta pörriäinen”- kampanjaan. Pelasta pörriäinen –kampanjan tarkoitus oli kutsua kaikki mukaan talkoisiin pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi.

Maisemapeltojen viljely on kustannustehokasta viheralueiden hoitoa ja synnyttää myös säästöjä mm. nurmialueisiin verrattuna. Maisemapeltojen kehitystyötä on tarkoitus jatkaa edelleen Kangasalla.

Pikkolan maisemapelto on tuonut myös positiivista näkyvyyttä Kangasalan kaupungille sosiaalisessa mediassa. Kukkapelto on saanut paljon positiivista palautetta kaupunkilaisilta ja on yksi esimerkki siitä, kuinka pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.
Liitteet
Pikkolan maisemapelto 600.png

Yhteyshenkilöt

Milla Santalehto
milla.santalehto(ät)kangasala.fi
suunnittelija
Kangasalan kaupunki
Jari Järvinen
jari.jarvinen(ät)kangasala.fi
kaupunginpuutarhuri
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta