19.12.2018
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Lahti, Lahti

RAI-osaamiskartoitus

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
RAI (toimintakykymittari) avulla saadaan hoidon suunnitteluksi ja arvioinniksi luotettavaa tietoa. RAI-käyttäjät hyvin erilaisessa vaiheessa ja eritasolla osaamisen suhteen. Tavoitteena tunnistaa osaamistarve ja vaje. Tämän pohjalta järjestää kohdennettua koulutusta aidon osaamistarpeen mukaan, jotta RAI-osaamistaso nousee ja arvioinnit ovat luotettavia. RAI-tietoa osattaisiin hyödyntää hoitosuunnitelmissa. Hoidon laatua kuvaava RAI-tieto, joka viestitään kuntayhtymästä ulkopuolelle olisi oikeaa.
Ratkaisu
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käytössä Webropol-ohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa muun muassa erilasia kyselyitä. Ohjelman käyttöön on tarjolla koulutusta. Tämä RAI-osaamiskartoitus tehdään Webropol-kyselynä Ikäkunnon RAI-ohjelmia käyttäville työntekijöille. Kysymykset on muokattu RAI-työryhmässä.

Kysely lähetettiin Ikäkunnon alueen RAI-käyttäjille sähköisesti täytettäväksi.
Vastauksia tuli 310, jotka analysoitiin.
Tulokset
Vastausten perusteella selvisi, että kaikki arviointeja tekevät eivät ole käyneet koulutusta. Arvioinnin tuloksia osataan hyödyntää asiakkaan hoidon suunnittelussa, mutta siihen toivotaan lisäkoulutusta.

Thl:n laatupalautteiden ja tulosalueen laatuindikaattoreiden käsittely vaihtelee yksiköissä ja kehitysehdotusten ja koulutustarpeiden nimeäminen laatupalautteiden pohjalta ei vielä toteudu. Yksiköissä olevien RAI-avainosaajien panostusta ja asiantuntijuutta kiitettiin. RAI-avainosaajat kaipaavat myös suunniteltua aikaa yksikön RAI-asioiden eteenpäinviemiseen.

Saatujen palautteiden perusteella on oivallettu, että jatkossa tarvitaan enemmän räätälöityjä koulutuksia peruskoulutusten rinnalle. Hyödynnetään myös työpajamaista koulutusta ja käyttäjien välistä vuorovaikutteisuutta.
Liitteet
Sisäisten kehittäjien valmennus docx .pdf

Yhteyshenkilöt

Tiina Lehtinen
tiina.lehtinen(ät)phhyky.fi
Suunnittelija, RAI-pääkäyttäjä
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta