22.9.2021
Ikaalisten kaupunki/ Sote-uudistukseen liittyvä kehittäminen /PirSOTE-hanke, Ikaalinen

Sähköisen perhekeskus -sivuston rakentaminenTarve ja tavoitteet
Sähköisen perhekeskuksen rakentaminen sisältyi PirSOTE -hankkeen LAPE -osa-alueen tavoitteeseen. Ikaalinen toimii yhtenä PirSOTE -hankkeen osatoteuttajana. Päätimme Ikaalisissa, että pyrimme julkaisemaan sivut pikaisella aikataululla, jotta lapset, nuoret ja perheet löytäisivät Ikaalisissa kaikki LAPE-aihealueeseen sisältyvät paikalliset, maakunnalliset, sekä myös valtakunnalliset palvelut yhdeltä alustalta.
Ratkaisu
Sivustoa kehitettiin yhteistyössä LAPE -ohjausryhmän ja LAPE-verkoston kanssa. Alkuvuodesta 2021 tehtyä kuntalaisille suunnattua LAPE-kyselyn vastauksia käytettiin myös pohjana sivuston rakentamisessa (mm. mitä kuntalaiset toivovat palveluiden tiedottamisesta ja näkyvyydestä). Sivusto rakennettiin yhdessä Hyvinvointia elintavoille -sivuston kehittämisen kanssa, joten uudet alustat saatiin tukemaan toisiaan ja sivustot linkitettiin toisiinsa.
Tulokset
Sivusto on lapsille, nuorille ja perheille suunnattu sähköinen alusta, jonne on koottu ikäluokittain elämäntilanteeseen sopivaa tietoutta ja paikallisia, sekä myös valtakunnallisia palveluita.
Sivuston osoite: https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/sahkoinen-perhekeskus/

Sivusto kokoaa yhteen paitsi sotesi-toimijoiden palvelut, mutta nostaa myös esim. kolmannen sektorin ja seurakunnan palvelut esille. Alustalta löytyy myös valtakunnallisia digitaalisia palveluita, kuten Terveyskylän ja Omaolon kattavat sivustot valmennuksineen ja MLL-sivut. Perhekeskus kokoaa lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelukokonaisuudet ikäluokittain yhteiselle alustalle löydettäväksi.

Sivustolta löytyy myös haasteellisiin elämäntilanteisiin omat tukisivustot.
Asiakas löytää palveluiden äärelle helpommin riippumatta siitä, kuka tai mikä taho vastaa palveluiden tarjonnasta.

Digitaaliset palvelut tulevat myös löydettäviksi ja käyttökelpoisiksi vaihtoehdoiksi ns. peruspalveluiden rinnalle.

MYÖS AMMATTILAISILLE TYÖKALU!
Sähköisestä perhekeskuksesta hyötyvät myös ammattilaiset, jotka voivat ohjata asiakkaitaan sivustolle etsimään hyödyllisiä palveluita. Sivustolle on koottu mm. Terveyskylän ja Omaolon erilaisia nettivalmennuksia, joihin asiakkaita voi ohjata sivuston kautta. Asiakkaille/perheille on myös esim. nepsy-haasteiden ilmetessä koottu oman nepsy-sivusto, josta löytyy apua ja tukea. Lisäksi Ikaalisten sivustolle on juuri lisätty varhaisen puuttumisen ja tuen palvelut -alasivusto, josta löytyy tietoa vaikuttavista toimintamalleista, kuten Ankkuri, IPC ja Lukituki.

Alusta yhdistää myös LAPE-palvelut perhekeskusverkostoksi uudella tavalla ja auttaa paitsi kuntalaisia, myös toimijoitamme hahmottamaan palvelutarjontamme uudenlaisena perhekeskusverkosto-kokonaisuutena ja näkemään paremmin oman osuutensa verkoston toiminnassa.

Sivustolle on tulossa myös kulttuurin ja kirjaston oma ala-sivusto lähiaikoina.
Sähköistä alustaa on tarkoitus kehittää ja päivittää entisestään.


Yhteyshenkilöt

Tanja Kotala
tanja.kotala(ät)ikaalinen.fi
PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö
Ikaalisten kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta