14.10.2022
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Helsinki

Stadin sossut, somesossu aikuissosiaalityössä ja etsivässä työssä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea julkisessa työikäisten sosiaalihuollossa työskentelevästä some-sossusta on vuosien haave, toive ja ajatustyön tulos. Aikuissosiaalityössä julkisella sektorilla ei ole ollut aiemmin työntekijää, joka tekee sosiaaliohjausta ainoastaan sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla muilla digitaalisilla alustoilla.

Yhteiskunnan digitalisoitumisen ja nykyistä monikanavaisemman haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tavoitettavuuden vuoksi on tärkeää kehittää kunnallista digi- ja somesosiaalityötä.
Ratkaisu
Aikuissosiaalityön päällikkö esitti Helsingin kaupungin koronapalautumisrahoja kohdennettavaksi ko. työmuodon kehittämiseen ja yhden työntekijän palkkaamiseen. Rahoitus varmistui kahden vuoden ajalle. Sosiaaliohjaaja aloitti työssä 1.5.2022.

Tämän jälkeen on laadittu työsuunnitelma aikatauluineen ja raportteineen sekä verkostoiduttu mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työsuunnitelman on laatinut sosiaaliohjaaja yhdessä some- ja etsivän lähityön työryhmien kanssa. Tietoturvaan liittyviä asioita ja käytäntöjä on selvitetty yhdessä tietosuojalakimiehen ja -valtuutetun kanssa.
Tulokset
Kehittämistyö ja työ itsessään on vasta alussa ja kehittämistyötä ja työtä jatketaan sekä saadulla lisärahoituksella että olemassa olevalla rahoituksella. Tavoitteena on lisätä palveluiden saavutettavuutta ja lisätä netissä tehtävää sosiaalityötä ja -ohjausta. Palveluiden saavutettavuus ja siten asiakkaiden saama sosiaaliohjaus ja neuvonta on parantunut uudenlaisen näkyvyyden ja sosiaalisessa mediassa läsnäolon myötä. Palvelu on aiempaa monikanavaisempaa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa on verkostoiduttu uudenlaisella otteella ja yhteisen työn tekemisen kynnys madaltunut. Yhteistyökumppaneille on saatu vietyä ajantasaista tietoa sosiaalihuollon palveluista ja asiakkaiden asemasta.

Yhteyshenkilöt

Henna Niiranen
henna.niiranen(ät)hel.fi
aikuissosiaalityön päällikkö
Helsingin Sote
Johanna Ihme
johanna.ihme(ät)hel.fi
sosiaaliohjaaja
Helsingin Sote
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta