29.4.2021
Helsingin kaupunki, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, Lännen aikuissosiaalityö, Helsinki

Stadin soten etätyötoiminta

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Helsingin soten kuntouttavan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan etäpalvelu kehitettiin täydentämään kaupungin omissa työtoimintapaikoissa Uusix-verstailla, Pakilan työkeskuksessa ja Avotyötoiminnassa lähipalveluna toteutettavaa työtoimintaa.


Stadin soten työtoiminnan etäpalveluiden kehittäminen sai alkunsa kevään 2020 koronatilanteesta, jolloin kuntouttavan ja vammaisten henkilöiden työtoiminnan lähipalvelut jouduttiin sulkemaan 2,5 kuukauden ajaksi. Keväällä 2020 kehitettiin etäpalvelu, jotta helsinkiläisille työtoiminnan asiakkaille sekä työtoimintaa sosiaalipalveluna tarvitseville asiakkaille voitaisiin tarjota edelleen palvelua, vaikka koronan aiheuttama sulku ei mahdollistanut lähipalveluiden toteuttamista.

Etätyötoiminnan tavoitteena on tarjota monipuolista ja -muotoista, osallistavaa työtoimintaa asiakkaan osallistumisen mahdollisuudet ja yksilölliset tavoitteet ja tarpeet huomioiden.
Ratkaisu
Kehittämistyö käynnistyi sosiaalisen kuntoutuksen etäkahvilan, työvalmennuksen ja osallisuusvalmennuksen etäpäivien sekä työtoiminnan osastokohtaisen toimintapäivien suunnittelulla ja kokonaisuuden mallintamisella.

Palvelua kehitettäessä on huomioitu työtoimintapaikkojen osastokohtaiset toiminnallisuudet, kehitetty asiakasprosesseja sekä työn tekemisen tapoja. Palvelussa otettiin käyttöön sähköisiä työvälineitä ja -alustoja, mutta palvelua tarjotaan myös puhelimen välityksellä.

Kehittämistyötä on tehty Helsingin työtoimintapaikkojen johtajien ja työntekijöiden, sosiaalisen kuntoutuksen tiimin johtavan sosiaalityöntekijän ja työntekijöiden sekä asiakkaiden kanssa yhdessä.
Etätyötoiminnan kehittämistä varten on perustettu erillinen työryhmä, jossa on jäseniä kaikista Helsingin työtoimintapaikoista sekä sosiaalisen kuntoutuksen tiimistä. Asiakkaat ovat mukana kehittämisessä jatkuvasti. Yhteistyötä on tehty myös alueellisen aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja -ohjauksen, Helsingin työllisyyspalveluiden sekä Kelan kanssa.


Kehittämistyötä johtaa Helsingin soten työhön kuntouttavista palveluista ja työtoiminnasta vastaava aikuissosiaalityön päällikkö.


Kehittämistyö on tehty ja palvelu on tarjottu olemassa olevilla resursseilla. Yksikön sisäisiä resursseja on kohdennettu etätyötoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Vuonna 2021 on saatu asiantuntija-apua Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tietohallintopalveluista ja perhe- ja sosiaalipalveluiden digikehittämishankkeesta tarkoituksena kehittää palvelua palvelumuotoilun keinoin sekä valmistella soveltuvan verkkoalustan hankintaa.
Lisärahoitusta on haettu vuodelle 2022.
Tulokset
Etätyötoiminta on uusi työtoiminnan palvelumuoto, joka täydentää lähipalveluna annettavaa työtoimintaa. Asiakkaalla on mahdollisuus saada työtoimintaa joko etä- tai lähipalveluna tai näiden yhdistelmänä, hybridipalveluna. Etätyötoiminta kattaa osastokohtaiset toiminnot ja tehtävät, työvalmennusta, työelämätaitoja, osallisuutta, arjen hallintaa ja digitaalisia ja tietoteknisiä taitoja vahvistavia osioita sekä green care-toimintaa, joista kullekin asiakkaalle on mahdollista rakentaa tarkoituksenmukainen palvelupaketti.


Pandemia-aikana etätyötoiminta on mahdollistanut asiakkaiden osallistumisen palveluun kokoontumisrajoituksista huolimatta ja luonut osaltaan sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäissyt yksinäisyyttä. Tietotekniset taidot ovat karttuneet niin työntekijöillä kuin asiakkailla. Yhteinen kehittämistyö ja yhdessä tekeminen on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuottanut yhteisiä onnistumisen kokemuksia Helsingin soten työtoimintapaikkojen välillä sekä yhdessä asiakkaiden kanssa.


Kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti osana Helsingin soten työtoiminnan työtä. Missiona on tarjota monimuotoisia, jatkuvasti parempia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia työhön kuntouttavia palveluita helsinkiläisille työttömille ja osatyökykyisille asiakkaille huomioimalla muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän edellytykset ja haasteet.

Helsingin kaupunki työllistymisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus: https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/tyollistymisen-tuki/

Toimintamalli on kuvattu myös Innokylään:
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/stadin-soten-etatyotoiminta

Yhteyshenkilöt

Henna Niiranen
henna.niiranen(ät)hel.fi
aikuissosiaalityön päällikkö
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Lännen aikuissosiaalityö
Vuokko Oikarinen
vuokko.oikarinen(ät)hel.fi
Johtaja
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Lännen aikuissosiaalityö, Uusix-verstaat
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta