17.11.2016
Turun kaupunki, museopalvelut, Turku

Suomen ensimmäinen museoalalla toimiva vuorovaikutussuunnittelija Turussa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vuorovaikutussuunnittelija on aloittanut tehtävässään Turun museopaveluissa 22.8.2016. Tavoitteena on asiakas- ja asukaslähtöinen kehittäminen.

Palkkaaminen edellytti vakanssimuutoksen tekemistä. Tehtävä nähtiin tärkeäksi pitkäaikaisen kehittämisen mahdollistamiseksi sekä kaupungin strategisten tavoitteisen toteuttamisessa.
Ratkaisu
Vuorovaikutussuunnittelija toimii vuorovaikutuksen ja osallisuuden asiantuntijana, osallistuu museotoimintaan liittyvän vuorovaikutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimin henkilönä/linkkinä, joka mahdollistaa vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

Vuorovaikutus ja osallistaminen räätälöidään vastaamaan toiminnan, hankkeen tai projektin kokonaistilannetta ja tarvetta. Vastaan myös museopalveluiden alue- ja kohderyhmätyön koordinoinnista ja toimin keskusta-alueen aluetiimin puheenjohtajana. Tiimissä on jäseniä kaikilta Vapaa-ajan toimialoilta.

Tällä hetkellä on esim. vireillä:
- Kansalaistila, joka on keväällä 2017 kaupungin keskustassa toimiva kaikille avoin pop up -tila. Toiminta on osa Suomi 100 -ohjelmaa ja Turun museokeskuksen organisoima. Se toteuttaa juhlavuoden teemaa yhdessä. Tilaan etsitään parhaillaan avoimen haun kautta ohjelmatuottajia kaupunkilaisten ja eri toimijoiden keskuudesta.

- Virittelen parhaillaan yhteistyötä koulutustilaisuuden puitteissa SPR:n Kulttuuriystävien kanssa.

- Järjestämme tänä vuonna kolme laajaa osallisuusfoorumia, joissa keskitytään Historian museon ideointiin.

- Lähitulevaisuudessa toimenkuvaani tulee myös sisältymään Turun maakuntamuseon ystävätoiminta.

Toimenkuvani on laaja ja siihen sisältyy myös sisäinen vuorovaikutus (museokeskus ja Turun kaupunki).

Tulokset
Museokeskuksen ja vapaa-aika toimialan palveluja toteutetaan kiinteässä ja laajassa yhteistyössä eri toimialojen, toimijoiden/järjestöjen ja kansalaisten kanssa huomioiden eri ikä- ja asiakasryhmien tarpeet.

Museokeskus ei ole ainoastaan palveluiden tarjoaja vaan olemme mahdollistaja; luomme puitteet, joissa yksilöt, yhteisöt ja järjestöt pääsevät osallistumaan ja tuottamaan palveluja ja toimintaa (esim. Kansalaistila). <- Edistämme toiminnallamme yhteisöllisyyttä.

Palveluja kohdennetaan eri alueille ja asiakasryhmille tarvelähtöisesti ja
palvelujen kehittämisessä hyödynnetään kokemusperäistä asiantuntijuutta (suunnitteilla seniori-ikäisten asiakasraati).

Yhteyshenkilöt

Pia Hovi-Assad
pia.hovi-assad(ät)turku.fi
Vuorovaikutussuunnittelija
Turun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta