24.11.2016
Järvenpään kaupunki, Terveyskeskussairaala ja Kotisairaala, Järvenpää

Suomen paras sosiaali- ja terveysasema, JUST pian, Akuuttiosasto ja Kotisairaala

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveysasema JUST valmistuu just. Olemme muuttamassa sinne 4.1.2017. Pitkät perinteet omanneet Akuuttiosasto 1 ja 2 sekä Kotisairaala muuttavat fyysisesti yhteiseen kerrokseen. Aikaisemmin olemme toimineet yhteisellä rahapussilla, mutta jokainen omassa kerroksessa.

Halusimme haastaa itsemme: emme vain muuta uusiin tiloihin entisin toimintatavoin, vaan haluamme katsoa mitä teemme, miten ja milloin. Tästä syntyi idea...Perustimme esimiesvetoisia työryhmiä, suuria asioita, pieniä asioita, mutta kaikki arjen työtä pohtivaa.

Jokaiseen työryhmään valittiin kaikista yksiköistä henkilökuntaa siten, että varmistetaan kaikkien osallistuminen ja kuuleminen. Meillä on mm. Potilaan tulo- ja menotyöryhmä, Lääkehoidon työryhmä, Työnjaon työryhmä, Tiimitilojen pelisäännöt -työryhmä, Sihteerityön työryhmä, Lääkärinkierto ja asiat -työryhmä jne.

Tavoite: Mitä työ tulevissa uusissa tiloissa on? Miten hyödynnämme resurssin ja teknologian? Miten asiakas hyötyy tästä kaikesta eniten? Miten kolmesta yksiköstä tulee fyysisestikkin yksi, entisen sijaan? Miten otamme vastaan muutoksen ja miten saamme sen vietyä eteenpäin? Kysymyksiä oli paljon, mutta lähdimme innokkaasti moniammatillisesti viemään asioita eteenpäin.
Ratkaisu
Työryhmät ovat kokoontuneet muutamia kertoja. Kaikista tapaamisista on muistiot ja materiaali yhteisesti kaikkien luettavana ja kommentoitavana. Lisäksi työryhmistä on poikinut jo nyt erilaisia kokeiluja mm. lääkkeidenjakoprosesseja on uudistettu ja on kokeiltu uutta, koska uudet tilat sitä edellyttävät.

Sihteerityön osalta ollaan kokeiltu kaksivuorotyötä ja muita erilaisia työaikoja entisen perinteisen virka-ajan tilalle, koska tulevassa tarve on sille.

Tiimitiloille on laadittu pelisäännöt, koska tulevassa meillä on vain moniammatillisia toimitiloja, joissa kaikki tekee työtä. Tiloihin on luotu tilaratkaisuilla erilaisille töille mahdollistavia asioita, omista työhuoneista on luovuttu jo nyt ja vapautuneet työtilat on erilaisten toimintojen käytössä. Mm. lähiesimies on hoitajien kansliassa ja hänen entinen huone on keskustelu - ja puhelintila.

Lääkärinkierrot on viety perinteisistä paperikierroista potilaan vierelle mobiililaitteiden avulla. On harjoiteltu ja mietitty miten sujuu paremmin, miten asiakas tulee paremmin osaksi kiertoa.

Muutoksia on monia ja koko henkilöstö kaikista ammattiryhmistä on ollut työtä tekemässä ja edelleen jatkamme kohti muuttoa. Vaikka nykyiset tilat ovat hyvin haasteellisia, emme ole sen antaneet haitata, vaan olemme kokeilleet asioita jo nyt niin hyvin kuin mahdollista. Uusia käytäntöjäkin on jo jäänyt arkeen.

Työtä on tehty arjessa, työaikasuunittelulla on vaikutettu siihen,että kehittämiselle on ollut myös aikaa työn ohessa. Muita kustannuksia ei ole syntynyt. Ulkopuolista resurssia emme ole käyttäneet, ja keskiössä olemme olleet varmasti me lähiesimiehet, innostuneina omasta työstä innostaen työntekijämme mukaan.

Olemme haastaneet henkilöstöä työnkiertoon ja myös itse olemme vaihtaneet lähiesimiestyökohdetta siten, että me kaikki kolme tunnemme toistemme yksiköt. Meillä on siis myös lähiesimiehet työkierrossa ja esimerkillä innostamme myös muita. Samoin lääkärit ovat vaihtaneet toimipisteitä.

Asiakkaille on jonkin verran kerrottu uusista kokeiluista ja muutoksista. Omaisia on myös tiedotettu ja pyritty lisäämään vuorovaikutusta. Asiakaspalvelukulttuuri on jo nyt muuttunut ajattelulla "altistu asiakkaalle".
Tulokset
Työn tekemisen tapa on monilta osin muuttunut, lisäksi työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ovat kasvaneet paljon. Meillä on hyvin sitoutunut ja innostunut henkilöstö kokonaisuudessaan ja matkan varrella oivallus siitä kaikesta, mitä uudet tilat meille tuo, on vain lisännyt kehittämisintoa.

Rohkeus on kasvanut suhteessa perinteiseen, hierarkiseenkin "aina on tehty näin" -ajatteluun. Tutkittua tietoa ja hyviä käytänteitä on tuotu muualta. On kokeiltu ja työstä puhuminen on kasvanut. Avoimuuus muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on lisääntynyt. Myös monet muut uuteen taloon muuttavat yksiköt vievät omaa työtään eteenpäin ja uudistavat asioita.

Muuttoa varten olemme laatineet arviointisuunnitelmaa, ja vahvistamme jo nyt tiimityötä ja sen kautta työn arjen sujumista. Aiomme toteuttaa uudenlaista lähiesimiestyötä, jossa yhdellä esimiehellä ei ole vain oma yksikkö ison sisällä, vaan lähiesimiesten kiinnostuksen mukaisia vastuualueita sekä henkilöstöhallintoa. Näin saamme myös lähiesimiesten osaamisalueet paremmin koko henkilöstön hyödyksi.

Muutoksessa mukana ovat olleet myös lähiesimiesten esimiehet , ylihoitaja, palvelupäällikkö , lääkärit ja koko ketju, ja tästä syystä olemmekin päässeet eteenpäin. Olenkin siitä erityisen ylpeä.

Tässä matkan varrella olemme päässeet myös mukaan HUSin Sujuvat prosessit -koulutukseen, jossa leanuksen avulla vahvistamme jo olemassa olevaa kehittämistä. Eli haimme kehittämisprosessit nimenomaan jo työn alla olevista kokonaisuuksista, tavoitteena oikea-aikainen sujuva asiakaslähtöinen hoitotyö koko ketjussa. Haluamme olla paras Terveyskeskussairaala myös tulevassa.

Yhteyshenkilöt

Ulla Palomäki
Ulla.palomaki(ät)jarvenpaa.fi
Hoitotyön esimies
Järvenpään Kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta