3.9.2018
Limingan terveyskeskus, Liminka

Terveyskeskuksen pidennetty aukiolo

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suurin tavoite on kustannusten nousun hallinta. Kustannusten hallinnassa päästäisiin muutamalla perusmuutoksella hyvin pitkälle. Yksi tällainen muutos on terveyskeskuksen laajennettu aukiolo, jolloin siirrettäisiin asiakasvirtaa enemmän perusterveydenhuollon puolelle, pois kalliista erikoisairaanhoidosta. Palveluiden saatavuuus paranisi ja tukisi esim. työssäkäyntiä, perhekeskeisyyttä (laajat tarkastukset, neuvolakäynnit). Asukaslähtöisyys parantuisi.

Asiakasnäkökulmaa asiaan kartoitimme kuntalaisilta: Miten voisimme heitä palvella paremmin? Käytimme tässä Kaiku -sovellusta.

Tavoitteena toteuttaa muutos kustannusneutraalisti, ei lisätä työvoimaa. Muutella työvuorot alkamaan myöhemmin. Tilojen käyttö parantuu.

Työhyvinvoinnin lisääminen: Omaan työhön vaikuttamainen, pidemmän päivän mahdollisuus halukkaille, jolloin saa samalle viikolle reilun työajanlyhennyspäivän (tai haluamalleen päivälle.
Ratkaisu
Muutoksessa henkilökunta on tärkein voimavara, joka pitää saada muutoksen taakse sitoutumaan. Heidän kanssa käytiin ammattiryhmittäin fasilitoinnin keinoin seuraavat kysymykset läpi.
1)Millaisia vastaanottoaikoja meidän tulisi tarjota?
2) Mikä viikonpäivä olisi paras?
3)Miten usein olisit valmis tekemään iltavuoron ad kello 18?
4)Muuta, mitä? Mitä pitää ottaa huomioon? (riskit, riskiasiakkaat ym.)
Näistä kasattiin viikko- ja kuukausilukujärjestys -idea pidennetystä aukiolosta. Jokaisessa yksikössä aukiolo on toteutettu henkilökunnan toiveiden mukaan. Esim mielenterveysyksikkö, fysioterapia ja vastaanotto ovat pidennetysti avoinna joka viikko ja neuvolat joka toinen viikko. Henkilökunta on alusta lähtien heti ollut tässä innolla mukana.

Tulokset
Aloitimme kokeilun 28.8. Asiakkailta saatu palaute on ollut hyvää.

Henkilökunta on muutoksen takana: Me halutaan palvella hyvin Hyvä-Parempi-Liminka

Olemme hyvin innoissamme tästä ja toivomme tämän innovatiivisuuden leviämistä myös toisiin kuntiin!

Yhteyshenkilöt

Birgitta Niskanen
birgitta.niskanen(ät)liminka.fi
hoitotyön päällikkö
Limingan kunta, terveyskeskus
Birgitta Niskanen
birgitta.niskanen(ät)liminka.fi
hoitotyönpäällikkö
Limingan kunta

Eliisa Tornberg
eliisa.tornberg(ät)liminka.fi
perusturvajohtaja
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta