18.10.2022
Varkauden Kaupunki, Varahenkilöstö, Varkaus

"Olen hyvä ja riittävä" - Itsetuntemus työn pohjana varahenkilöstössä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisidea lähti käyntiin jo edellisestä Kuntatyö2030-kampanjasta 30.9.2021. Kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti yhdessä esihenkilön, henkilöstön, henkilöstöhallinnon sekä eri yhteistyötyökumppanien kanssa vuodesta 2021 alkaen tähän syksyyn 2022 asti.

Alkusysäyksessä oli mukana varahenkilöstöstä työntekijöiden edustajat yhdessä esihenkilön kanssa pohtimassa käytäntöjä, toiveita, tarpeita muutoksessa - kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen.

Tavoitteeksi kehittämistyössä asetettiin itsetuntemuksen vahvistaminen ja yhteisöllisyyden merkitys muuttuvassa Sote-kentässä sekä yhdessä hyvän työn luominen. Toimintaympäristö Sote-kentällä on ollut monin tavoin kuormittava vuosien 2021-2022 aikana. On ollut korona-aikaa, kesän 2022 aikana valtakunnallista resurssipulaa, Sote-uudistukseen valmistautumista hyvinvointialue valmistautumisen merkeissä sekä pitkäkestoinen työtaistelu Sote-henkilöstön palkkaukseen liittyvistä kysymyksistä.
Ratkaisu
Kehittämissuunnitelma tehtiin esihenkilön, henkilöstön edustajien ja kouluttajien kanssa yhteistyössä. Yhteisten keskustelujen, haastattelujen, toiveiden sekä työhyvinvointikyselyjen perusteella lähdettiin kehittämään ohjelmaa, jossa esille nousi oman minän tutkiminen, vahvuuksien löytäminen, hyödyntäminen ja jakaminen niin omassa työssä kuin kiertävässä työssä sekä muutoksessa.

Kehittämisen vaiheet jaoimme tasaisesti vuodelle 2022. Kehittämishanke koostui kolmesta vaiheesta. Saimme suunniteltua vuodelle 2022 kaksi puolen päivän ja yhden kokonaisen päivän mittaiset kehittämistapahtumat. Kokoontumisten teemoina olivat: tehdään hyvää yhdessä, vahvuuksien ja erilaisuuden hyödyntäminen ja turvallinen, arvostava kohtaaminen toiminnan ytimenä.

Uusia työvälineitä kehittämisessä oli ViaSurvey luonteenvahvuuskartoitukseen tutustuminen sekä henkilökohtainen aika sen tekemiseen sekä sen työstäminen ja purkaminen yhteistyössä kouluttajien kanssa. Vahvuuksien valjastaminen käyttöön ja positiivisen johtamisen viitekehys edisti yhteisön oppimista ja hyvinvointia ja niiden kautta myös työyhteisön tuloksellisuuden ja resilienssin vahvistuminen mahdollistuu.

Kehittämisen kustannukset olivat pienet. Koulutuksen osuuden saimme palkintona edellisistä kehittämisistä. Teimme kampanjan omin voimin esihenkilön ja suunnittelutiimin sekä kouluttajien työpanoksella. Ulkopuolisina kouluttajina meillä toimivat Heli Hajda ja Liisa Nuutinen Hyrialta.
Tulokset
Esihenkilönä olen erityisen ylpeä omasta tiimistäni, jossa entisestään pidetään huolta omistamme, tuetaan, autetaan, opastetaan, perehdytetään ja ollaan mukana arjen tapahtumissa. Varahenkilöstö on aina ollut ja mielestäni tulee olemaankin "erityisjoukkoa", jolla on vahva halu tehdä kiertävää työtä, kehittää omaa ammatillista osaamistaan ja toimia sisäisenä resurssina entisestään laajenevassa Sote-kentässä. Välillä varahoitajana toimiminen voi olla raskasta, kun työ voi olla eri pisteissä monenakin päivänä työviikon aikana. Voimavaroja siihen antaa oman tiimin työntekijöiden tapaaminen, mutta yhtälailla tervetulleeksi kokeminen eri työpisteissä ja työyhteisöissä. Välillä on myös mahdollista pysähtyä olemaan yhdessä työpisteessä pidempäänkin ja palata sitten kiertävään työhön. Yhdessä tekemisestä ja onnistumisesta saadaan voimaa. Keskiössä on hyvien käytäntöjen jakaminen, onnistumisista kiittäminen sekä epäonnistumisista ja erheistä oppiminen - yhdessä.

Tulevaisuuden työkentällä tarvitaan erilaisia osaajia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia työntekijöitä, kaikenikäisiä, moniosaajia, itseään ja työtään kehittäviä tekijöitä. Voimavara on erilaisissa työurissa ja niiden mahdollistamisessa. Moni työntekijä korostaa hyvää työtä ja työyhteisöä kuvatessaan merkitykselliseksi tekijäksi työilmapiirin avoimuuden, rentouden, turvallisuuden ja yhteishengen. Tärkeänä asiana pidetään myös esihenkilön esimerkkiä, tavoitettavuutta, tasavertaista tukea, huomiointia ja läsnäoloa. Työssä on hyvä muistaa, että vaikka aika kulkee, anna hetken pysähtyä – joka päivä!

Varahoitajien kehittämistyö jatkuu Pohjois-Savon hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Liitteet
Varahenkilöstö 2022.jpg
Juttu 1.jpg

Yhteyshenkilöt

Kirsi Rintala, Varahenkilöstö
kirsi.rintala(ät)varkaus.fi
Varahoitajien esihenkilö, Rekrytointikoordinaattori
Varkauden kaupunki
Heli Hajda ja Liisa Nuutinen
heli.hajda(ät)hyria.fi, liisa.nuutinen(ät)hyria.fi
Kouluttaja
Hyria Koulutus Oy
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta