14.10.2019
Lempäälän ruokapalvelu, Lempäälä

Toiminnallinen ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
 Idea kehittämiselle syntyi arjen työn lomassa. Päiväkodin kokki havaitsi, että monesti erilaiset tuorevihannekset esim. salaatinlehdet yms. saapuvat keittiölle koskemattomana eli lapset eivät olleet edes niitä maistaneet.
Toiminnallisella ruokakasvatuksella pyritään edistämään myönteistä suhtautumista ruokaan ja tukea monipuolisia ruokailutottumuksia. Tavoitteena on kannustaa syömään erilaisia ruokia ja tutustua uusiin makuihin. Erityisesti tavoitteena on edistää kasvisten syöntiä muun muassa salaatin ja tuorepalojen muodossa. Toiminnallisessa ruokakasvatuksessa pyritään tuomaan myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteita käytäntöön ja lähemmäksi asiakasta, jotka ovat kuvattuna alla:
Laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot; tutustumista ruokamaailmaan kaikkien aistien välityksellä.
• ”Aistiensa kautta lapsi oppii uusia asioita ruuasta, ruokakulttuurista, ruuan alkuperästä ja sen valmistuksesta”
• Lapsi oppii tutkien, leikkien ja kokeillen sekä oman toimintansa kautta
• Kannustetaan lapsia muodostamaan omia mielipiteitä ruuasta, ruoka-aineista ja ruokailusta
• Myönteinen ja utelias suhtautuminen ruokaan ja syömiseen/ruokapuhe
• Lasta kannustetaan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja
Ratkaisu
Ruokapalvelu järjesti/ järjestää päiväkodeissa toiminnallisen ruokatietoaamupäivän, johon lapsen ja päiväkodin henkilökunta saavat osallistua. Aamupäivän aikana lapsille järjestetään työpajoja, joissa lapset saavat tutustua ruokaan ja ruoka-aineisiin sekä saivat valmistaa esim. smoothien. Toiminnan kautta heille annetaan tietoa hyvästä ravitsemuksesta( mukavassa ilmapiirissä).

Aikuisilta ja lapsilta kerätään palautetta päiväkotiruoasta ja keskustellaan ruokailun sujuvuudesta, mitä hyödynnetään ruokapalvelun tuotekehityksessä tai toiminnan kehittämisessä. Aamupäivän päätteeksi ruokaillaan yhdessä päiväkotiryhmässä.

Yhdessä tekemisistä huomioiden asiakkaan tarpeet sekä pyritään vaikuttaa jo pienestä pitäen arjen valintoihin , joilla voi olla aikuisiällä merkittävä vaikutus omiin ruokavalintoihin. Riittävän varhainen ruokakasvatus tukee kehitystä ja antaa eväitä nuoruuteen ja aikuisikään.
Samassa yhteydessä lisättiin lasten tietoutta mistä ruoka tulee tai missä se kasvaa.

Toiminnallinen ruokakasvatus tehtiin omin voimin yhteistyössä ruoka- ja päiväkoti henkilöstön kanssa. Toiminnallisesta ruokakasvatuksesta laadittiin toimintasuunnitelma, jonka mukaan pystytään toteuttamaan jatkossakin ruokapalveluhenkilöstön voimin ruokakasvatusta. Mallinnettu tapa Lempäälään tehdä ruokakasvatusta eri yksiköissä.

Rahoitusta ei ollut. Ainoastaan raaka-ainekulut teemojen ympärillä. Sekä näytteillä ollut herkullinen värikäs näytepöytä. Kuvat, joiden avulla käytiin läpi ruoan alkuperää( omana työnä)
Tulokset
Toiminnallinen ruokakasvatus on tuonut hyvää ruokapuhetta esiin niin päiväkodeissa, mutta myös lasten vanhemmilta on tullut palautetta, että on havaittu kotonakin, että vihannekset maistuvat paremmin. Työ on saanut merkityksellisyyden ja innostuksen ruokapalveluhenkilöstössä, joka tuo myös heidät lähemmäksi asiakasta ja työhön itsessään vaihtelevuutta. Tekeminen on myös lisännyt yhdessä tekemistä Lempäälässä, joka on tärkeä strateginen painopiste toiminnoissamme.

Parhain tuotos asiasta on ollut lasten osallisuus ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, joka on kunnan tärkeä tehtävä. Pienin askelin kohti parempaa ravitsemusta ja vaikuttavuutta kuntalaisiin. Toimintaa jatketaan arjen työssä ja palvelumuotoillaan toiminnan kehittyessä.

Yhteyshenkilöt

Liisa Ceylan
liisa.ceylan(ät)lempaala.fi
ruokapalvelupäällikkö
Lempäälän kunta

Anni Kaipiainen
anni.kaipiainen(ät)lempaala.fi
palvelusuunnittelija
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta