11.2.2020
Vaasan kaupunki, Kaupunkikehitys, konsernihallinto, Vaasa

Tulevaisuuden Vaasa - ajatushautomo ja kokeilujalostamo

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät-ohjelmassa ja Kuntaliiton Kokeilujalostamossa. Vaasan kaupunki oli mukana järjestämässä Kuntaliiton Kokeilujalostamoa. Vaasan kaupunki on käynnistänyt kokeiluihin kannustavaa uutta toimintamallia ajatushautomoissa, jotka yhdistävät kuntalaisia yli organisaatioiden toimialarajojen ja eri sidosryhmistä, esim. yhdistyksistä, yrityksistä ja korkeakouluista. Liikkeelle on lähdetty uuden kaupunkistrategian valmisteluvaiheessa tehdystä kuntalaiskyselystä, jolla on saatu tietoa siitä, miten kuntalaiset haluavat kaupunkiansa kehittää. Kaupunkistrategian tavoitteita ovat väestön hyvinvoinnin ja kaupungin vetovoimaisuuden kehittäminen. Tavoitteisiin kuuluukin innovaatioiden ja uusien kokeilujen käynnistäminen kokeilukulttuurin keinoin. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten kykyä vastata tulevaisuuden osaamishaasteisiin sekä lisätä vuorovaikutusta muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.
Ratkaisu
Aloitettiin ajatushautomoista ja luotiin oma toimintamalli, johon kytkettiin ajatushautomon lisäksi kokeilujalostamot kehittämään uusia toimintatapoja. Toimintamallin avulla jalostetaan ideoita palvelu- ja prosessi-innovaatioiksi. Painopisteenä on kokeilukulttuurin vahvistaminen, jolloin korostuvat yhteiskehittäminen, organisaation toimintatavat, ilmapiiri ja uskallus kokeilla. Kokeilut ovat keino rakentaa tulevaisuuden kuntaa. Kaupunginvaltuusto nosti kokeilukulttuurin merkittävään asemaan uudessa kaupunkistrategiassa. Mukana ovat olleet valtuutetut, johto, henkilöstö, kuntalaiset, korkeakoulut, opiskelijat ja muut yhteistyökumppanit. Ei ollut ulkopuolista rahoitusta, mutta muuta tukea saatiin Sitrasta ja Kuntaliitosta.
Tulokset
Vaasa on aktiivinen edelläkävijä. Tehtynä on noin 40 kokeilua ja 166 henkilöä on osallistunut kokeilujalostamoihin vuosina 2018-2019. On tavoitettu kaupunkistrategian henki opiskelijoiden juurruttamisessa kaupunkiin ja onnistuttu sosiaalisessa muutoksessa kohti kuntalaislähtöisempää ja epämuodollisempaa hallintoa. Kokeiluryhmät kehittivät esimerkiksi Intergalaktisen ajatushautomon, jossa on ideoitu kiertotalouteen ja tekoälyyn, luovaan kaupunkitilaan, kaupunkikulttuuriin ja korttelijuhliin liittyviä uusia avauksia yliopiston alue-ja hallintotieteen opiskelijoiden kanssa. Käynnissä on työmatkabussireittikokeilu "Runsor Express" Pohjolan energiapääkaupungissa.

Toiminnan myötä syntyneitä asioita:
- Kehittämishaluisten ihmisten törmäyttäminen
- Uudet yhteiskehittämisen toimintamallit
- Opiskelijoiden, virkamiesten, valtuutettujen kohtauttaminen: opiskelijoiden ideat virkakoneistoon
- Teemojen mukaisten uusien kokeiltavien ideoiden syntyminen ja niiden jatkojalostaminen esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin
- Kaupunkistrategialähtöisen kokeilujen käynnistäminen
- Innostava, myönteinen vuorovaikutus, innovointi
- Säästöjä syntyy, kun ei tarvitse palkata ulkopuolisia konsultteja ideoimaan
- Säästöjä syntyy, kun vältetään raskasta suunnittelukulttuuria ja edetään nopeasti kokeiluihin
- Kehitteillä on uusia juttuja kohti entistä avoimempaa hallintoa.

Yhteyshenkilöt

Sari Tarvonen
sari.tarvonen(ät)vaasa.fi
erityisasiantuntija
Vaasan kaupungin konsernihallinto

Pauliina Pääkkönen
pauliina.paakkonen(ät)vaasa.fi
markkinointisuunnittelija
Vaasan kaupungin konsernihallinto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta