2.10.2023
Kangasalan kaupunki / Opetus- ja koulutuspalvelut, Kangasala

Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus esi- ja perusopetuksessa

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma laadittiin toteuttamisen tueksi
oppilaitoksille ja luomaan kaupunkiin yhtenäistä toimintakulttuuria. Suunnitelma pohjautuu
opetussuunnitelman yleisiin ja oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteena oli rakentaa
yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta
toiselle asteelle.

Kaupunkitasoisia tavoitteita ovat
- Yhteistyön vahvistaminen
- Yrittäjämäisen asenteen juurruttaminen oppilaitosten toimintakulttuuriin
- Yrittäjämäisen oppimisen kehittäminen
- Työelämätaitojen ja yrittäjyysosaamisen lisääminen
- Työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus muodostaa jatkumon
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Eri opetus- ja luokka-asteille on suunnitelmassa määritelty omat tavoitteet.
Ratkaisu
Kangasalan työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen ohjelma on Kangasalan kaupungin, oppilaitosten, Business Kangasalan, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Suunnitelmaa tehtiin oppilaitosten henkilökunnasta muodostetussa työryhmässä. Työryhmän työhön osallistui myös elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajia sparraajina.

Suunnitelmatyön tavoitteena on ollut jäsentää eri opetussuunnitelmista ja oppiaineista löytyviä työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen aiheita tiiviiksi tietopaketiksi kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Suunnitelmassa on vinkkejä ja linkkejä käytännön toimintamalleihin aihepiiriin liittyen.

Suunnittelutyön aikana suunnitelmassa määriteltiin luokka-astekohtaiset teemat, jonka tavoitteena on kuvata opiskelijan kehityspolku esiopetuksesta aina 9.lk asti. Vuosiluokkaiset tavoitteet ja sisällöt nivoutuvat teeman ympärille.

Vuosiluokkaiset teemat ovat seuraavat:
- Minä opin (esiopetus)
- Minä pärjään (1.lk)
- Minä osaan (2.lk)
- Me toimimme yhdessä (3.lk)
- Me osaamme yhdessä (4.lk)
- Me tunnemme vahvuutemme (5.lk)
- Me kasvamme yhdessä (6.lk)
- Hyvinvoiva minä ja me (7.lk)
- Osaamisesta tekemiseen (8.lk)
- Rakennan tulevaisuuttani (9.lk)

Perusopetuksen kokonaistavoitteena on motivoitunut ja tulevaisuusorientoitunut lapsi ja nuori.

Suunnitelmatyöstä ei aiheutunut opettajien sijaiskuluja lukuun ottamatta muita kustannuksia. Työtä on koordinoitu kaupungin omana työnä.
Tulokset
Kangasalan kaupungille saatiin työn tuloksena esi- ja perusopetuksen yhtenäinen työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma. Suunnitelman viestiä on viety eteenpäin henkilöstölle mm. kaikille opettajille yhteisen veso-koulutuksen kautta. Suunnitelmatyössä koulujen henkilökunta on verkostoinut eri oppilaitosten välillä ja hyviksi todettuja käytänteitä on voitu jakaa joustavammin.

Suunnitelma on jaettu kaikille tiedoksi kaupungin verkkosivuilla.
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/yrittajyyskasvatus/

Suunnitelmaa kehittää ja vie eteenpäin sitä varten nimetty työryhmä, joka kokoontuu vuosittain kehittämään suunnitelmaa oppilaitoksista kerätyn palautteen ja tiedon pohjalta.
Linkit
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/yrittajyyskasvatus/

Yhteyshenkilöt

Jarkko Liuha
jarkko.liuha(ät)kangasala.fi
rehtori
Kangasalan kaupunki / Sivistyskeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta