23.10.2023
Utsjoen kunta, Utsjoki

Työhyvinvointimalli saamelaisalueella

Yhteistyössä: Enontekiö
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Saamelaisalueen kunnissa tuotetaan palveluja sekä saamen että suomen kielillä. Työyhteisö on monikulttuurinen ja saamenkielisten työntekijöiden rekrytoiminen on haastavaa. Sama ilmiö on myös muissa saamelaisalueen kunnissa ja organisaatioissa, joissa monikulttuurisuus on keskiössä. Yhdessä Enontekiön kunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa lähdettiin suunnittelemaan Työhyvinvointia saamelaisalueella -hanketta (ESR), jonka yhtenä tavoitteena oli saamelaisten kulttuurinmukaisten työhyvinvointipalvelujen kehittäminen henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen.
Ratkaisu
Työhyvinvointia saamelaisalueella -hankkeen (1.3.2021 - 31.10.2023) toteuttavat Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Utsjoen kunta. Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja toteuttajien lisäksi hanketta rahoittaa Enontekiön kunta.

Hankkeessa on tuotettu esiselvitys hankkeen kohderyhmälle, jonka pohjalta työhyvinvointimallia saamelaisalueella on kehitetty. Työhyvinvointimallissa on keskitytty asioihin, joihin työyhteisössä voimme vaikuttaa. Työhyvinvointimallin osa-alueita olemme työstäneet hankkeen toimesta Utsjoen kunnassa ja saamelaisalueen koulutuskeskuksessa erilaisten työpajojen ja koulutuspakettien avulla. Saamelaisalueen erityispiirteet huomioiden työhyvinvointimallista muodostui kuva, jossa laavu/kota edustaa organisaatiota.
Tulokset
Työhyvinvointimallin saamelaisalueella työstäminen lähtee organisaation arvoista ja näitä yhteisiä arvoja peilaten jokainen työntekijä työstää omaa paikkaansa työyhteisössä. Kuva tuo konkreettisesti esiin organisaation ja ympärillä olevan yhteisön sekä alueen erityispiirteet, unohtamatta työntekijän omaa roolia työyhteisössä. Mallin työstäminen ja käyttöönotto kunnassa on vielä kesken. Tällä hetkellä malli on käännös (saamen kielet) ja viimeistelyvaiheessa.
Liitteet
A5.kortti.pdf
työhyvinvointimalli.avoinlaavu.A4.pdf
täydennettävät_arvot_Työhyvinvointimalli (1).pdf

Yhteyshenkilöt

Tanja Lepistö
tanja.lepisto(ät)utsjoki.fi
Vt. Kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja
Utsjoen kunta
Riikka Keskiaho
riikka.keskiaho(ät)utsjoki.fi
Hankekoordinaattori
Utsjoen kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta