9.7.2021
Limingan kunta, elinvoimapalvelut, työllisyyspalvelut, MUKANA-hanke, Liminka

Uuden ajan päätösseminaari

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on ollut tapana järjestää päätösseminaari aina hankkeen päättyessä. MUKANA-hankkeen päätösseminaari oli alunperin tarkoitus järjestää Liminganlahden luontokeskuksella, mutta koronarajoitusten vuoksi tapahtumaa ei voitu toteuttaa tavanomaisesti. Päätösseminaaria ei kuitenkaan haluttu perua, vaan se päätettiin toteuttaa innovatiivisesti livelähetystä ja nauhoitteita yhdistellen. Koko päätösseminaari julkaistiin jälkikäteen vielä tallenteena kunnan YouTube -kanavalla.
Ratkaisu
Loppuseminaarissa haluttiin tuoda esille monipuolista hanketyötä. Hankkeessa tehtyjä Kykyviisarin, Osallisuuskyselyn sekä MUKANA-hankkeen päätöskyselyn tuloksia tuotiin esille kuvaajien ja taulukoiden muodossa. Hankkeelle asetetut tavoitteet käytiin lävitse yksitellen ja niiden toteutumista arvioitiin asiakkailta kerätyn palautteen perusteella. Projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa, kuten hankkeessa tehtyjä lukuisia retkiä ja erilaista ryhmätoimintaa. Loppuseminaarissa annettiin ääni myös hankkeessa mukana olleille asiakkaille. Heidän palautettaan ja kertomuksiaan kuultiin päätösseminaarissa etukäteen nauhoitetuilla ääninauhoilla, joissa ääninäyttelijöinä toimivat paikalliset nuoret ja kunnan henkilöstö.

Päätösseminaari oli järjestetty siten, että katsojat seurasivat tapahtumaa Teamsin kautta, ja heillä oli koko tilaisuuden ajan mahdollisuus kommentoida kuulemaansa. Limingan Lakeustalolla oli päätösseminaarin livestudio, josta kuva ajettiin ulos. Lisäksi tapahtumassa nähtiin etukäteen koostettu video ja kuultiin useita ääniraitoja, joilla hankkeen asiakkaat pääsivät kertomaan omista kokemuksistaan. Päätösseminaarin lopuksi kuultiin hankkeen projektipäällikön koonti hankkeen aikana kertyneestä tiedosta ja näkemys siitä, miten toiminnan tulisi jatkua hankkeen jälkeen ja mitä asioita pitäisi kehittää. Päätösseminaaria seuranneet pääsivät myös kertomaan oman näkemyksensä siitä, mitä hankkeen toiminnoista olisi tärkeä säilyttää ja mitä hankkeesta toivoisi jäävän elämään kuntaan.
Tulokset
Päätösseminaarista kertyi hurjasti kokemusta siitä, miten hankkeiden päätösseminaareja ja muitakin kunnan tilaisuuksia voidaan toteuttaa multimediatapahtumina. Seminaarin suunnittelu, käsikirjoitus ja etukäteisvalmistelut tulivat tutuiksi, kuten myös teknisesti vaativan tilaisuuden edellytyksiin perehtyminen. Tilaisuudessa hyödynnettiin kameraa, kaiutinta, tv-näyttöä ja lukuisia tietokoneita. Näiden avulla saatiin aikaan monipuolinen, kiinnostava ja innostava päätösseminaari. Tilaisuudesta voidaan ottaa oppia myös muiden kunnan tilaisuuksien järjestämisessä.

Tällä toteutustavalla mahdollistettiin myös se, että hankkeessa mukana olleet saivat oman palautteensa kuuluviin. Tavanomaisesti seminaaritilassa toteutetussa tilaisuudessa olisi ollut haastavaa saada hankkeen asiakkaita kertomaan palautteensa julkisesti paikalla olijoille. Hankkeen asiakkaat pystyivät myös osallistumaan seminaariin turvallisesti omalta sohvaltaan, kun livetilaisuuteen osallistumisen kynnys olisi todennäköisesti ollut huomattavan korkea, koska hankkeessa käsiteltiin haastavia elämäntilanteita ja arkaluontoisia asioita.

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta
Kaisa Uusimäki
kaisa.uusimaki(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Teemat