1.9.2020
Lempäälän kunta/ ruokapalvelut, Lempäälä

Uudenlaisia ruokapalveluja poikkeusoloissa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Poikkeusolot haastoi myös ruokapalvelut toimimaan uudella tavalla muuttuvissa tilanteissa. Hyvä poikkihallinnollinen yhteistyö- ja tiiviskeskustelu yhteys sivistys- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa auttoi meitä ketterään palveluiden järjestämiseen poikkeusoloissa. Me Lempäälässä saimme todella ketterästi yhteistyössä räätälöityä etäoppilaille ja kuntalaisille erilaisia ruokatukimuotoja helpottamaan perheiden arkea poikkeusoloissa ja tukemaan heidän jaksamistaan arjessa. Lempäälässä olimme edelläkävijöiden joukossa järjestämässä etäopiskelijoille ruokapalvelut. Mahdollistimme viiden päivän kouluruoka-annokset kotiin noudettuna etäopiskelijoille tai perheen tilanne huomioiden kotiinkuljetettuna. Samoin huomioimme myös ikäihmiset tässä palvelumuodossa. Huomioimme tarkat hygieniaohjeet toiminnassa.

Kouluruoka-annoksia ei ainoastaan valmistettu etäopiskelijoille, vaan halusimme tukea perheiden kokonaisvaltaista jaksamista ja hyvinvointia muidenkin kuin lasten osalta. Varhaiskasvatusikäisille tarjosimme #tukikotiin-palvelun, jossa perheen luo lähetettiin koulunkäyntiavustaja tai muu ammattilainen ulkoiluttamaan perheen pienempiä ja samassa yhteydessä heidän mukanaan perheeseen vietiin myös aterioita auttamaan ja tukemaan perheiden voimavaroja arjen muuttuneessa tilanteessa.

Poikkeusoloissa myös Lempäälä jakoi kauppakasseja perheille, jotka olivat kohdanneet taloudellisia haasteita tai olivat muutoin avuntarpeesssa sosiaalisin perustein.

Lempäälässä tuettiin perheitä jo heti alusta asti poikkeusolojen alkaessa . Lempäälässä oltiin edelläkävijöiden joukossa myös poikkeusoloissa ja näin ketterään toimintaan pääsimme vain mahtavalla yhteistyöllä.
Ratkaisu
Kehittämisen konkreettiset vaiheet tulivat valtioneuvoston ohjeistuksista soveltaen niitä meille Lempäälään soveltuviksi. Kehittämisessä oli mukana laajasti eri ammattiryhmät, mutta erityisesti ruokapalvelun lisäksi sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue sekä kunnan johtoryhmä ja loppukäyttäjänä kuntalaiset. Tavoitteet saavutettiin hyvällä johtamisjärjestelmällä ja selkeällä toimintamallilla.
Tulokset
Kun tilanne muuttui poikkeusoloissa nopeasti ja valtioneuvosto tarkensi ohjeistusta, yhteistyömallit ja tiimiytyminen eri palvelualojen kanssa sujuvoitti työprosesseja. Nämä poikkeusoloissa opitut tavat ja yhteistyömallit tukevat jatkossa poikkihallinnollista yhteistyötä. Ne toivat meitä lähemmäs toistemme osaamista kunnan eri toiminnoista sekä loivat ymmärrystä työkavereista ja jokaisen substanssista, mikä varmasti edesauttaa uuden normaalin edessä toimimaan yhdessä. Jatkossa yhteistyö jatkuu entistä paremmin yli toimialojen ja joitakin palvelumuotoja esimerkiksi # tukikotiin saatetaan jättää uuteen normaaliin uusin avauksin palvelumuotoilua hyödyntäen.

Yhteyshenkilöt

Liisa Ceylan
liisa.ceylan(ät)lempaala.fi
ruokapalvelupäällikkö
Lempäälän kunta

Nina Lehtinen
nina.lehtinen(ät)lempaala.fi
sivistysjohtaja
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Teemat