30.9.2021
Vantaan ammattioppilaitos Varia, Vantaa

Uusia avauksia työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tulevaisuudessa opetusta ammatillisessa oppilaitoksessa pitää kehittää vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän tarpeita. Eri taustaisten opiskelijoiden työllistymisen tueksi ja ammattitaidon kehittymisen tueksi on tarjottava myös lyhyempiä koulutuksia.

Tämän pohjalta syntyi idea tuotteistamiskoulutuksesta Vantaan ammattiopisto Varian työelämäpalveluiden ja työelämäyhteistyöstä vastaavien opettajien yhteistyöllä. Yhdessä mietittiin mitä koulutusta voisimme tarjota ravintola- ja cateringalan yrityksille ja siten kehittää alan työelämää. Meillä on osaavia opettajia ja toisaalta työelämässä on myös tarvetta osaamisen päivittämiselle. Syntyi toteutustapa ravitsemispalveluiden tuotteistamiskoulutukseen (20 osp), ravintola- ja cateringalan valinnainen ammatillinen tutkinnonosa. Tavoitteena oli saada yrityksiltä oppisopimusopiskelijoita ja kehittää opettajan sparrauksessa tuotetta tai palvelua työpaikan tarpeisiin.
Ratkaisu
Kehitettiin uusia toimintamalleja ja -tapoja, kun työelämän opiskelijat tulivat mukaan opetustilanteisiin työstämään omia kehitysprojektejaan. Tämä vaati opettajilta uusia toimintatapoja – ja ajattelun muutosta. Opettajien työpaikkakäyntien sisältöön tuli uutena toimintatapana kertoa lyhyesti myös oppilaitoksen tarjoamasta muusta koulutuksesta. Tähän tuotettiin avuksi esite.
Varian työelämäpalvelut nivoutuivat paremmin osaksi ravitsemuksen tiimiä. Työelämäpalveluiden asiakkuusvastaava yhdessä oman tiiminsä kanssa ideoi eri opintoaloille työelämätapaamiset, joissa kerran lukukaudessa käydään läpi yhteistyönmahdollisuuksia ja viimeksi syyskuussa 2021 saimme kuulla innostavat esimerkit työelämästä, miten tuotteistaminen käytännössä toteutui ja millaista hyötyä koulutus toi työpaikoille.

Prosessin aluksi ravitsemispalveluiden tiimin opettajat, erityisesti työelämävastaava sekä työelämäpalveluiden asiakkuusvastaava etsivät työelämäverkostoista yritykset, joille tarjottiin erilaisia koulutuksia. Yhtenä markkinoitavana tuotteena oli tuotteistaminen. Suunniteltiin opetus ja mietittiin tuotteille sopivat sparraajat eli ammatilliset opettajat, joilla saattaisi olla jotain annettavaa tuotekehitykselle. Opetukseen saatiin mukaan markkinointiosaaja ja ammatillisille opettajille jäi tuotekehityksen tukena oleminen uusien ruoka-, leipomo- ja konditoriatuotteiden sekä palvelukonseptien kehittämisessä työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa keskitytään osallistujan oman tuotekehitysidean jalostamiseen, kokeiluun ja markkinointiin.
Oppilaitos sai uusia opiskelijoita, opettajat oppivat ja työelämä kehitti uutta.
Tulokset
Kehittämistyötä jatketaan ja yhteistyö poiki uusia avauksia. Prosessi antoi vauhtia koko ammatillisen koulutuksen uudistumiselle ravitsemisalalla: opettajat alkoivat prosessin myötä nähdä paremmin työelämän aitona kumppanina: sekä oppiminen että opetus lähtevät työelämän tarpeista.

Esimerkiksi yksi ravintola halusi kehittää vappukassiaan: työntekijä aloitti opiskelun oppisopimuksella, sai sparrausapua ideaansa, pääsi kokeilemaan tuotteiden valmistusta opiskelijaryhmän kanssa, jonka tutkinnonosan tavoitteisiin taas tuotteiden valmistus sopi, sai markkinointiapua ja lopulta vappukasseja myytiin 500 kpl edellisen vuoden 150 kpl:n sijaan. Tämän innostavan esimerkin voimin yhteistyötä työelämän kanssa jatketaan varmasti ja mietitään myös uusia tapoja vastata koulutustarpeisiin.

Yhteyshenkilöt

Riina Pykäri
riina.pykari(ät)eduvantaa.fi
Osaamispalveluesimies, ravitsemispalvelut
Vantaan ammattioppilaitos Varia

Anne Sivonen
anne.sivonen(ät)eduvantaa.fi
Asiakkuusvastaava
Vantaan ammattiopisto Varia, työelämäpalvelut

Mervi Niittumaki
mervi.niittumaki(ät)eduvantaa.fi
Lehtori / Työelämäkoordinaattori
Vantaan ammattiopisto Varia, Ravitsemipalvelut
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Toimialat

Toiminnot

Teemat