16.10.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue/Työsuojelu/Osaamisen kehittämisen palvelut, Joensuu

Väkivallan uhkaan varautuminen räätälöidyllä koulutusmallilla

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Väkivallan uhkan kokemus nousee sotealalla työskentelevillä ammattilaisilla jokaisessa asiaan liittyvässä kyselyssä todella korkeaksi, näin myös meidän vuosittaisessa työhyvinvointikyselyssämme. On todettava, että väkivallan uhka on nyt ja tulevaisuudessa valitettava osa hyvinvointialueilla työskentelevien ammattilaisten arkea. Liian usein kuulee sanottavan, että väkivallan uhka vaan kuuluu työhöni. Tavoitteena pitää kuitenkin olla, ettei kenenkään tarvitse sietää epäasiallista saati väkivaltaista käyttäytymistä.

Organisaatiossamme on toteutettu Avekki-koulutusta useamman vuoden ajan, mutta se on perustunut lähinnä yksittäisten esihenkilöiden pyyntöihin ja koulutuksella on vastattu akuutteihin tarpeisiin.

Nämä yllä olevat tarpeet huomioiden lähdimme päivittämään meidän organisaatiomme henkilöturvallisuuskoulutuksia.

Tavoitteena oli parantaa entisestään henkilöstön turvallisuutta ja vahvistaa henkilöstön osaamista yksikköjen uhka- ja väkivaltatilanteiden riskien arviointiin perustuen seuraaviin toimenpiteisiin:
-Tarjota koulutusta riittävällä volyymilla niihin yksiköihin, jossa väkivallan riski oli koettu ilmeiseksi.
-Tarjota räätälöityjä koulutuksia niihin yksiköihin, joissa väkivallan uhka oli olemassa, mutta riski vähäinen.
-Tarjota asiantuntija-apua niissä tilanteissa, joissa yksittäinen asiakas/omainen/muu ulkopuolinen henkilö käyttäytyy erityisen haastavasti/väkivaltaisesti

Ratkaisu
Koulutusmallin uudistamista lähdettiin pohtimaan pienellä työryhmällä. Lisäksi organisaatioomme koulutettiin kaksi uutta Avekki-kouluttajaa. Avekki-kouluttajille mahdollistettiin omasta työstä irrottautuminen suunnitelmallisten koulutusjaksojen (1 kk) ajaksi.

Yksiköiden riskien arviointien ja työryhmän jäsenten omien kokemusten perusteella alettiin työyksiköitä luokitella tietyn kaavan mukaan. Ne yksiköt, joissa väkivallan uhka todettiin ilmeiseksi tai kohtalaiseksi, luokiteltiin punaiseen luokkaan. Näihin yksiköihin suositeltiin vahvasti 12 tuntia kestävää Avekki 1-koulutusta.

Yksiköt, joissa väkivallan uhka oli vähäinen, luokiteltiin keltaiseen luokkaan. Niihin suositeltiin vahvasti räätälöityä kuuden tunnin turvallisuuskoulutusta.


Esihenkilöt pohtivat yhdessä kouluttajien kanssa, tarvitaanko koulutusta juuri heidän yksikköönsä. Lisäksi ylläpitokoulutusta suositellaan punaisen luokan yksiköihin säännöllisin väliajoin.


Tämän jälkeen aloimme aikatauluttaa koulutustarjontaa käytössämme olevaan koulutuskalenteriin. Pääpainotus sovittiin niin, että kevätkaudella tarjotaan kaikille avoimia koulutuksia aikavälillä helmikuu-huhtikuu ja syksykaudella syyskuu-marraskuu välille. Tämän lisäksi sovimme, että yksi turvallisuuskouluttaja vastaa kiireellisiin yksiköiden tarpeisiin oman työnsä ohessa. Sama kouluttaja tarjoaa asiantuntija-apua yksittäisiin haastaviin uhkatilanteisiin, jos näitä yksiköissä koetaan.

Uusi toimintamalli hyväksyttiin johtoryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa, jonka jälkeen asiasta on erikseen vielä tiedotettu turvallisuusvastaavia sekä koko henkilöstöä. Kustannukset pysyivät hyvinkin maltillisena, koska kehitystyö tehtiin täysin organisaation omalla porukalla.
Tulokset
Koulutusmallin päivittämisellä on ollut selkeästi hyötyä esihenkilöille ja työntekijöille, jotka osaavat nyt paremmin huomioida, minkä tasoista koulutusta yksikköön tarvitaan. Lisäksi koko yksikön henkilöstö koulutetaan samalla tavalla. Koulutusten aikatauluttaminen tietyille kuukausille helpottaa niin kouluttajien kuin myös yksiköiden esihenkilöiden ennakointia esim. listasuunnittelun osalta. Kun koulutukset ovat avoimia kaikille, ovat koulutuksiin osallistuvien ryhmien koot isompia, jolloin saamme koulutettua kerralla isomman määrän ammattilaisia. Toivomme, että kehittämistyö ja osaamisen lissääntyminen antaa henkilöstölle uusia ja toimivampia keinoja kohdata haastavasti ja aggressiivisesti käyttäytyviä asiakkaita.

Yhteyshenkilöt

Markus Haukka
markus.haukka(ät)siunsote.fi
Työsuojeluvaltuutettu/kouluttaja
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Sari Salminen
sari.salminen(ät)siunsote.fi
Osaamisen kehittämisen päällikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta