12.10.2023
Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Työvalmennus Virtaamo ja Valmennustalo Reeli, Vantaa

Väliinputoajia ei ole

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Vammaispalveluissa on ollut jo pitkään ajatus siitä, että osalla asiakkaista on riskinä jäädä palveluissa väliinputoajiksi. He ovat liian taitavia osallistuakseen työ- ja päivätoimintakeskusten toimintaan yhdessä vaikeammin vammaisten kanssa, mutta heiltä puuttuu vielä työelämän taitoja, jotta he voisivat siirtyä avoimille työmarkkinoille.

Vantaalla työvalmennustalot, joissa käy kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita, kuuluivat vuonna 2022 työllisyyspalveluiden piiriin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen myötä palvelu siirtyi hyvinvointialueelle Aikuissosiaalityön palveluiden vastuualueelle. Samalle vastuualueelle siirtyi myös vammaisten työvalmennus, joka irtautui hyvinvointialueelle siirtymisen myötä vanhuspalveluista.

Tästä kehkeytyi idea, että valmennustaloilla voisi pitkäaikaistyöttömien lisäksi käydä harjoittelemassa työelämän perustaitoja myös tämä vammaisten väliinputoajajoukko. Tavoitteena oli, että kukaan ei olisi väliinputoaja hyvinvointialueen valmennuspalveluissa, vaan kaikille löytyisi se oikea paikka ja yksilöllinen polku kohti työelämää.
Ratkaisu
Kehittämistä päätettiin lähteä pilotoimaan ketterästi kokeillen, ilman raskasta palveluprosessia. Pilotointia kokeiltiin muutamaan asiakkaan kohdalla, jotta nähtäisiin, mitä tämä toiminnan muutos tarkoittaisi käytännössä niin yksiköiden kuin asiakkaankin näkökulmasta. Suunnittelussa oli mukana työllisyyttä ja osallisuutta tukevien palveluiden päällikkö, vammaisten työvalmennuksen ja valmennustalojen esimiehet sekä työntekijöitä.

Työvalmennus Virtaamon asiakas pääsi maaliskuussa 2023 harjoitteluun Valmennustalo Reelin uusioverstaalle tietotekniikan purkuhommiin. Virtaamon työvalmentaja teki asiakkaan ja valmennustalon kesken määräaikaisen tuetun työtoiminnan sopimuksen Apottiin. Asiakkaan tukeminen sovittiin tapahtuvaksi Valmennustalo Reelin pajalta ja Virtaamon työvalmentaja kävi seuraamassa tukikäynnein asiakkaan edistymistä. Pajan ohjaaja kirjasi ylös asiakkaan tekemät työtunnit korvauksen maksua varten. Asiakas sai Virtaamosta työosuusrahan pajaohjaajan kirjausten perusteella sekä bussilipun valmennustalolle kulkemista varten.

Kevään ja kesän aikana viisi Virtaamon vammaista asiakasta kävi harjoittelussa Työvalmennustaloilla. Heistä muutama asiakas työllistyi prosessin lopuksi avoimille työmarkkinoille.

Kokeilusta ei aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia vaan se toteutettiin olemassa olevin resurssein.
Tulokset
Kesän jälkeen kokeilu laajentui koskemaan muitakin valmennustaloja ja yhteistyö koettiin antoisaksi ja asiakasta hyödyttäväksi puolin ja toisin. Vammaispalvelun asiakkaat tekivät valmennustaloilla töitä rinta rinnan työllisyyspalveluiden asiakkaiden kanssa ja saivat tarvitsemansa ponnahduslaudan kohti työelämää sen sijaan, että olisivat jääneet toimettomina kotiin sopivan toimintapaikan puuttuessa.

Uusi toimintamalli muutti diagnoosikohtaisen palveluun ohjautumisen kohti tarvepohjaista palveluun ohjautumista. Prosessi muutti ajattelumalleja yli totuttujen yhteistyörajojen ja auttoi integroimaan vammaispalvelun asiakkaita yhteiskunnan tarjoamiin ensisijaisiin palveluihin. Vammaispalvelun asiakkaat otettiin Työvalmennustaloilla vastaan lämmöllä ja ammattitaidolla ja tuloksellisuus on ollut näkyvissä välittömissä työllistymisen jatkopoluissa.

Prosessissa havaittiin yhteistyön osa-alueita, joiden kehittämistä jatketaan edelleen hiomalla yhteistyön sujuvuutta ja toimintamalleja sekä tutustumalla toinen toistemme työhön puolin ja toisin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rohkeus ja ketteryys uuden luomiseen ja kokeileva työkulttuuri toi palvelujen väliinputoamisen uhassa oleville asiakkaillemme uuden mahdollisen työllistymisen polun.

Yhteyshenkilöt

Pirjo Sjölund
pirjo.sjolund(ät)vakehyva.fi
Työ- ja päivätoiminnan esimies
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pia Kangaspunta
pia.kangaspunta(ät)vakehyva.fi
Työvalmentaja
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Sirpa Matilainen
sirpa.matilainen(ät)vakehyva.fi
Palveluesihenkilö
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta