11.10.2023
Kouvolan kaupunki, Viestintä ja Visit -yksikkö, Kouvola

Vastuullinen Kouvola -verkkosivusto

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vastuullisuus ja kestävyys ovat nousseet vahvasti esiin ja niiden tärkeys kasvaa tulevaisuudessa. Vastuullisuus on Kouvolan kaupungille tekoja, ei puhetta. Se näkyy toiminnassamme ruohonjuuritasolta tulevaisuuden visioihin. Kouvola on kohti hiilineutraaliutta kulkeva uusiutuvan energian kaupunki. Luomme kestävää tulevaisuutta. Tämä ei kuitenkaan aina näy julkisuudessa, eivätkä kuntalaiset asiasta tiedä.

Nyt halusimme tehdä näkyväksi Kouvolan kaupungin vastuullisuusteot, joita on paljon. Myös ohjaavien periaatteiden merkitys eri ohjelmissa on nostettu näkyväksi. Aihealueiden jaottelussa on käytetty ympäristöministeriön määritelmää kestävän kehityksen osa-alueista: ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.
Ratkaisu
Kaupungin viestintätiimi toteutti sivuston keräämällä eri aiheisia nostoja - itse tiedämme tiedottajina paljon, ja ehdotuksia kerättiin myös toimialoilta. Sivustolla on esimerkkejä rakentamisesta, ympäristöasioista ja luonnon huomioimisesta, ympäristökasvatuksesta, energiatehokkuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä taloudellisesta kestävyydestä. Halusimme nostaa ihan konkreettisia esimerkkejä, jotka asiaa todentavat käytännössä.

Vastuullisuus näkyy myös kaupungin toimintaa ohjaavissa ohjelmissa, joita ovat muun muassa kaupunkistrategia, ympäristöohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus, jotka esitellään sivustolla.

Työtä tehtiin tiimissä, ja työ jaettiin kunkin osaamiseen ja tietämykseen perustuen. Sivuston etenemistä seurattiin tiiviisti Teams-palavereissa. Sivusto on toteutettu Kouvolan kaupungin verkkosivuille word press -järjestelmällä: https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/kouvola-tietoa/vastuullinen-kouvola/
Tulokset
Sivusto on juuri 9.10. lanseerattu julkiseksi osana energiansäästöviikkoa, joten tuloksia ei ole vielä. Sivuston ylläpitämistä jatketaan ja siihen päivitetään uutta sisältöä. Sivustoa on esitelty sisäisesti, että saamme sitoutumista sisällön kehittämiseen toimialoilta / työyksiköiltä.
Linkit
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/kouvola-tietoa/vastuullinen-kouvola/

Yhteyshenkilöt

Tarja Hurtta
tarja.hurtta(ät)kouvola.fi
Viestintäasiantuntija
Kouvolan kaupunki
Sanna Laukkanen
sanna.laukkanen(ät)kouvola.fi
Viestintäasiantuntija
Kouvolan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta