3.10.2022
Asikkalan kunta. Oppilashuolto. Asikkalan varhaiskasvatus, esiopetus ja Anianpellon koulu., Asikkala

Vikken Pehmokoira kuraattorin työssä, kohtaamisen ja mallintamisen tukena

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vikken Pehmokoira on syntynyt pitkän ihmistyön- ja vapaa-ajan kokemuksen myötä, oman henkisen ja ammatillisen kasvun tuloksena, ihmistyön ydinasian eli kohtaamisen tueksi. Tavoitteena on luoda esteetön, turvallinen, helposti samaistuttavissa oleva "työväline", jolla saada parempi, luontevampi yhteys lapsiin, huoltajiin, henkilöstöön, ja samalla mallintaa erilaisia keinoja vuorovaikuttamiseen. Tavoitteena on myös lisätä erilaisia ja eri-ikäisten osallisuuden keinoja, mielenhyvinvointia, tukea arjen hyviä valintoja sekä eri toimijoita omassa työssään. Haluan omalla panoksellani tukea lasten ja perheiden hyvinvointia. Vikkenin kanssa tehtävä työ kehittyy koko ajan, sekä saa lisää piirteitä.
Ratkaisu
Pyrin aina vuorovaikuttamaan erilaisten ihmisten kanssa laadukkaammin. Olen halunnut tuoda kuraattorin työtä, mutta myös sosiaalialan työtä lähemmäs ihmisiä sekä samalla helpottaa kohtaamista ja näin madaltaa tuen hakemisen ja saamisen kynnystä. Olen pohtinut ja kokeillut erilaisia keinoja (esim. kuvakortit, kehonkieli, piirtäminen, pelaaminen, leikki). Kierrän eri yksiköissä, olen läsnä arjessa, teen kuraattorin työtä tutummaksi, kerron hyvistä käytänteistä mitä havaitsen ympärilläni, sanoitan lasten ja perheiden kokemaa, pohdin tukimuotoja. Vikken Pehmokoiran kanssa tehtävä työ kehittyy koko ajan, saaden uusia piirteitä esim.valistustyötä muistuttavia tapoja (pyöräilykypärän käyttö->liikenneturvallisuus, haava polvessa-> empatiataidot. Sidosryhmätoimijoiden kenttä on laaja, koska toimin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kentällä. Kehittäminen on ollut edullista, koska suuria hankintoja ei ole tarvinnut tehdä. Pehmokoira on ostettu tarjouksesta, vaatetus ja oheistuotteet on pääosin kierrätettyjä.
Tulokset
Kuraattorin työ on tullut tutummaksi kiertäessäni ja kertoessani itsestä, työstä, hyvistä käytänteistä ja Vikkenistä. Kynnys hakea tukea on madaltunut. Hymyjen ja ilon määrä, toisten huomioottaminen on lisääntynyt. Lapset ja aikuiset vuorovaikuttavat enemmän. Erilaisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut heittäytymisen myötä.
Liitteet
20220401_125319 600.jpg
20220412_103724 600.jpg
20220419_130845 600.jpg
20220425_144035 600.jpg
Outija Vikken halaus.jpg
VikkenKypäräkuva.jpg

Yhteyshenkilöt

Sanna Kangas
sanna.kangas(ät)asikkala.fi
Kuraattori
Asikkalan kunta
Henna Rautavuo-Hätönen
henna.rautavuo-hatonen(ät)asikkala.fi
Nuorisovastaava
Asikkalan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta