17.10.2023
Oulun kaupunki, Ylikiimingin koulu, Oulu

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittäminen Oulun perusopetuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Lähdimme kehittämään varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen joustavaa ryhmäkohtaista vuosiluokkiin sitomatonta opetusta (vsop). Vsop:n kehittämisessä voidaan pedagogiikkaa ja oppimista muotoilla monipuolisesti ja oppijalähtöisesti. Vsop-kehittämistyöllä tavoitteena on tukea oppimisen jatkumoa sekä joustavaa, sujuvaa siirtymää varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä perusopetuksesta kohti toisen asteen opintoja. Vsop mahdollistaa kaikki opiskelun joustot ja mataloittaa kaikkia rajapinjoja sekä muuttaa toimintakulttuuria.

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittäminen alkoi koulun tason kehittämistyönä laajentuen Oulun kaupungin ja valtakunnallisellekin tasolle.
Ratkaisu
Vuosiluokkiin sitomaton opetus Ylikiimingin koulussa, opettajien luomaa pedagogiikkaa ja uudenlaista näkökulmaa opettamiseen

- Kevät2016 päätös ryhmäkohtaisen vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen aloittamisesta Ylikiimingin koulun alakoulussa
- Elokuu 2016 vsop:n aloittaminen luokilla 1-2.
- 2017 esiopetus mukaan vsop-toimintaan, esi-2.lk:n vsop.
- 2018-2023 alakoulu ja seitsemännet luokat mukaan ryhmäkohtaiseen vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen

Kehittämisen polku
- kevät 2016 oppimiskokonaisuudet
- 2016-2017 erilaisia oppimisryhmäkokeiluja
- kevät 2018 saumaton OPS
- 2019-2020 yksilökohtaisen oppisen edistäminen, pedagogisten oppimisryhmien kehittäminen. Rakenteiden kehittämistä kohti oppisen henkilökohtaistamista.
- 2021 nivelvaiheen 6.-7.lk vsop:n kehittäminen
- 2021 lähtien sähköisten työkalujen kehittäminen oululaisen ohjelmistoyrityksen kanssa
- kaksivuotisen esiopetuksen pilotin myötä oppimisen alueet oppimiskokonaisuuksien sijaan (vsop:ssa oppiaineet on yhdistetty oppimisen alueiksi. Oppimisen alueet toimivat paikallisesti luotavien opintokokonaisuuksien, opintojaksojen ja polkujen elementteinä.)

Johtamisen polku ja kouluttaminen, muun muassa:

2018 Ylikiimingin vsop:n esittely Oulun kaupungin tasolla
2018 Kouluttamista Pohjois-Suomen AVI, Kohti lasta. Pohjois-Suomen esi-ja alkuopetuksen päivät Kajaani
2019 ensimmäinen esittely OPH:ssa
2019 Vuosiluokkiin sitomaton opetus kirjattiin Oulun Sivistysohjelmaan
2020 Oulun vsop- verkoston aloittaminen(Ylikiimingin koulu vetäjäksi)
2021 Oppiva-verkosto: Joustavat oppimisratkaisut webinaari
2021 Oulun vsop-opetusuunnitelman teko alkaa, vsop-ops-työryhmät
2021 vsop-juridiikan tarkistaminen OPH:ssa
2022 Esi- ja alkuopetuksen päivä 13.10. Opetushallituksessa
2022-2023 perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisille mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja perusopetuksen loppuvaiheessa
2022-2023 Nuorisopalvelut-varhaiskasvatus-perusopetus pilotti Oulun itäisellä koulualueella
2023 Esi- ja perusopetuksen uudet uudet toteuttamisen tavat, Opetushallitus
Tulokset
Heti syksyllä 2016 opettajat totesivat kehitteillä olevan mallin olevan perinteistä opetusta parempi niin opettajan kuin oppijankin kannalta. Kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on kattaa opetus eri koulutusasteilla (esi-, perus-, lukio-opinnot, työelämäpainotteisuus perusopetuksessa, yto-aineet yhdeksännelle luokalle).

Toimintakulttuuriin olennaisesti kuuluva tiimiopettajuus lisää työhyvinvointia ja mahdollistaa uudenlaisen pedagogisen osaamisen kehittämisen. Oppilaat ovat hyötyneet opetuksen henkilökohtaistamisesta, niin tuen näkökulmasta kuin kokonaisvaltaisen pedagogiikankin näkökulmasta. Vuosiluokkiin sitomaton opetus antaa selkeät mahdollisuudet edetä opinnoissa omien vahvuuksien kautta sekä antaa mahdollisuuden oman osaamisen syventämiseen. Näin ollen vuosiluokkiin sitomaton opetus edistää kouluun kiinnittymistä, oppijoiden sujuvia siirtymiä ja palvelee tulevia jatko-opintoja.

Kehittämistyö on tehty ilman ulkopuolista rahoitusta, palvelemaan omaa työtä ja oululaisia oppijoita.
Liitteet
VsopOPHOulu 27.9.2023.pdf

Yhteyshenkilöt

Arttu Parkkinen
arttu.parkkinen(ät)ouka.fi
rehtori, verkoston vetäjä
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Birgitta Uhre-Korpiranta
birgitta.uhre-korpiranta(ät)ouka.fi
apulaisjohtaja, vararehtori, verkoston vetäjä
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta