5.5.2022
Nokian kaupunki, Koskenmäki-Tervasuon koulu, Nokia

Yhteisopettajuudella hyvinvointia ja toimintakulttuurin muutosta kouluihin

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Opetustyö on muuttunut entistä raskaammaksi, opettajat uupuvat ja oppilaiden pahoinvointi on lisääntynyt. Yhteisopettajuuden avulla aikaansaadaan työn kuormittavuuden vähenemistä ja näin ollen hyvinvointia opettajille ja oppilaille.

Idea yhteisopettajuudesta syntyi koulullamme, kun aloimme pohtia työssäjaksamista, työn imua ja mielekkyyttä. Aloimme pohtia, miten nämä tavoitteet saavutetaan raskaan arjen pyörityksessä ja miten opettajien työtaakkaa saadaan kevennettyä. Opettajan työ on perinteisesti ollut paljon yksin tekemistä. Päätimme lähteä lisäämään yhteistyötä merkittävästi.
Ratkaisu
Nokian kaupungissa nimettiin yhteisopettajuustutorit, jotka esittelivät ideaa kaikissa Nokian kouluissa ja järjestivät vierailuja sekä yhteisiä keskustelutilaisuuksia asian tiimoilta. Tutoreiden palkka maksettiin hankerahoista. Työtavan huomattiin palvelevan myös oppilaiden etua.

Mukaan tuli aluksi pieni määrä innokkaita, mutta pikku hiljaa esimerkin voima kantoi ja tällä hetkellä yhteisopettajuudesta on innostunut suuri osa Nokian kaupungin alakoulujen opettajista. Kunta halusi tukea työtapaa TVA-korvauksella, jota maksetaan ensimmäisenä yhteistyövuonna.
Tulokset
Työnteon kulttuuri muuttui monin paikoin. Yhteistyön määrä on lisääntynyt merkittävästi ja työn kuormittavuus on monin paikoin vähentynyt. Lisääntynyt yhteistyö on vaikuttanut myös oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Lapset kokevat, että aikuisen apua on paremmin saatavilla, kiusaamistilanteisiin pystytään puuttumaan heti ja työskentelytavat ovat joustavampia. Oppilailla on tuttu aikuinen paikalla, jos toinen yhteisopettajista on poissa. Sijaistenkin on helppo tulla paikalle. Opettajien henkinen kuorma haasteellisissa tilanteissa on helpottunut, koska asioita saadaan yhdessä selvittää.

Olemme huomenneet, että opettajien osaaminen kehittyy vertaisoppimisena työparilta. Oppilaat saavat hyvän mallin aikuisten keskinäisestä yhteistyöstä ja työn jakamisesta.

Säästöjä syntyy sitä kautta, että työntekijät jaksavat työssään paremmin, sairauspoissaolot vähenevät ja työn mielekkyys on lisääntynyt. Yhteisopettajien määrä kasvaa edelleen kaupungissa.

Yhteisopettajuustutorointi jatkuu edelleen. Meillä on käynyt vierailijoita monesta kaupungista. Olemme suunnittelemassa yhteisopettajuusvideota. Muutamat yhteisopettajistamme järjestävät koulutuksia yhteisopettajuudesta ympäri Suomen.
Linkit
https://drive.google.com/drive/folders/1HZhuuSogb5JQ7t2s5TM0Ygz1b3nYXnBn?usp=sharing

Yhteyshenkilöt

Mira Vänskä
mira.vanska(ät)nokiankaupunki.fi
luokanopettaja, kehittäjätutor
Koskenmäki-Tervasuon koulu, Nokian kaupunki
Terhi Niinimaa
terhi.niinimaa(ät)nokiankaupunki.fi
rehtori
Koskenmäki-Tervasuon koulu

Piia Hakomäki
piia-liisa.hakomaki(ät)nokiankaupunki.fi
luokanopettaja, kehittäjätutor
Koskenmäki-Tervasuon koulu, Nokian kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta