5.8.2019
Joensuun kaupunki, Joensuu

You-mobiilisovellus tukena hyvinvointivalmennuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Keva tarjosi mahdollisuutta pilotoida You-mobiilisovellusta stressinhallinnan, tasapainon ja suorituskyvyn rutiinien rakentamiseen.
Fyysistä työkykyä tuetaan monin eri tavoin. Halusimme kokeilla uudenlaista menetelmää erityisesti asiantuntija-/esimiestehtävissä toimivalle henkilöstöllemme, joiden työssä työn henkinen kuormittavuus ja stressinhallinta korostuvat.
Ratkaisu
Fifth Corner Inc. on kehittänyt henkilökohtaisen työkalun tasapainon ja suoristuskyvyn rutiinien muodostukseen. Yhteistyössä Kevan ja Fifth Cornerin kanssa pohdittiin prosessin kulkua. Pilottiin valittiin opettajat, asiantuntijat ja esimiehet. Halukkaille järjestettiin infotilaisuus, jossa Fifth Cornerin edustaja esitteli sovelluksen toiminnan ja kertoi mm. rutiinien muodostuksen merkityksestä. Infotilaisuudessa olivat mukana Kevan edustajat ja Joensuun kaupungin henkilöstöpalvelut. Samaisessa tilaisuudessa jokainen latasi ohjeiden mukaan ko. sovelluksen omaan laitteeseensa. Näin varmistettiin, että sovellus kaikilla toimii. Sovellukseen kirjautui 85 osallistujaa.

Sovellus sisälsi henkilökohtaisen alkukartoituksen, jonka perusteella sovellus ehdotti jokaiselle kahta henkilökohtaista pääteemaa, jotka alkukartoituksen perusteella näyttivät kyseiselle henkilölle merkityksellisimmiltä. Valmennukseen sisältyi myös chat-palvelu, jossa henkilö voi kysellä neuvoja ja ohjeita valmentajalta.

Sovellus oli jokaisella käytössä 2kk, jonka aikana valmennettava suoritti sovelluksen ehdottamia tehtäviä. Tehtävän suorittaminen ei vaatinut ajallisesti kuin yhden minuutin päivässä! Kokeilun päättymisen jälkeen työkalu jää henkilöstön käyttöön 4kk ajaksi.
Lisäksi työnantaja järjesti muutaman live-tapaamisen osallistujille mm. palautumisen ja stressinhallinnan tueksi.

Kokeilun kehittämisessä olivat mukana Keva, Fift Corner sekä Joensuun kaupungin henkilöstöpalvelut. Kokeilun kustannukset muodostuivat lähinnä työajankäytöstä ja live-tapaamisista.
Tulokset
Energianhallinta oli ylivoimaisesti suosituin teema tehtävien suorittamisessa. Toiseksi suosituin oli merkityksellisyys ja itsensä johtaminen.

Työntekijöille tehdyn loppukyselyn perusteella parannusta koettiin erityisesti energianhallinnassa, mutta myös palautumisessa, tasapainossa ja työmäärän hallittavuudessa.

Ne, jotka raportoivat eniten haasteita työssä ja vapaa-ajalla, olivat myös aktiivisimpia.
Sovellusta käyttävät suorittivat yhteensä 1378 tehtävää eli keskimäärin 18 tehtävää/käyttäjä.

Positiivista sovelluksessa oli se, että sitä voi käyttää silloin, kuin itselle parhaiten sopii.
Mobiilisovellus ei kuitenkaan ole kaikille se mieluisin kanava.

Henkilöstöämme tiedotamme tuloksista omien tiedotuskanaviemme kautta syksyn aikana. Keva tiedottaa asiasta laajemmin.

Yhteyshenkilöt

Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen(ät)joensuu.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Joensuun kaupunki
Sari Lempiäinen
sari.lempiainen(ät)joensuu.fi
Henkilöstöjohtaja
Joensuun kaupunki

Minna Piiroinen
minna.piiroinen(ät)joensuu.fi
Työhyvinvointipäällikkö
Joensuun kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta