#uutinen - 06.08.2018

Kuntekon matkassa: Nilakan virkeä kirjastoyhteistyö

Tässä Kuntekon matkassa -juttusarjassa palataan viime vuosien Kunteko-kuntiin. Mitä heille kuuluu nyt ja miten kehittäminen on edennyt?

Juttusarjan kolmannessa osassa kerrotaan Nilakan kuntien kirjastojen kehittämistyöstä.

Nilakan virkeä kirjastoyhteistyö

Nilakan neljä kuntaa Pohjois-Savossa ovat Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto. Neljän kunnan toteuttama kirjastoyhteistyö lähti liikkeelle siinä mielessä hyvin suotuisasti, että aloitteen tekivät kirjastot itse, jolloin kuntien johdon puhuminen mukaan oli helppoa. Kun uutta on ollut kartoittamassa yhteistoiminnallisesti koko henkilöstö, on asenne säilynyt hyvänä muutoksen mukanaan tuomissa mutkissakin. Hankkeen alkaessa oli käynnissä kuntaselvitys neljän kunnan yhdistymisestä ja vaikka se jäikin tapahtumatta, on yhteistyö kirjastojen välillä edelleen tiivistä.

Tukea uusien palveluiden suunnitteluun ja käyttöönottoon Nilakan kuntien kirjastot saivat Kuntekolta sparrauspäivien muodossa ja alueen kehitysyhteistyöhön keskittyneen SavoGrow Oy:n eMaakunta-hankkeen pilottihankkeena. Yhteistyö lähti käyntiin muihin toimipisteisiin perusteellisesti tutustumalla, jolloin luotiin kestävä pohja paitsi palveluiden kehittämiselle, myös sille, että jatkossa apua voi tarjota myös toisissa toimipisteessä työskentelevät henkilöt. Kuntekon tarjoamat sparrauspäivät olivat työntekijöille ja johdolle aivan uusi hieno palvelu, johon he olivat erittäin tyytyväisiä. Sparraus-kouluttaja tuntui olevan myös “satasella mukana” vahvistaen edelleen osallistujien intoa ja uskoa uusiin mahdollisuuksiin.

Uusiin palveluihin, kuten esimerkiksi omatoimikirjastoon on suhtauduttu hieman varauksella, koska sen on pelätty johtavan palveluiden vähenemiseen. Kirjastojen lähtökohtana on kuitenkin ollut tarjota lisää vanhan rinnalle, ei sen tilalle. Kävijämäärien seuranta osoittaa, että omatoimikirjastot ovat hyvin suosittuja, mutta edelleen on heitä, jotka tulevat tavallisten aukioloaikojen puitteissa. Aivan kuten alunperin oli tarkoituskin.

Uusina asiakaspalveluvälineinä otettiin vuonna 2016 käyttöön video- ja chat-yhteydet. Näistä kynnys ensimmäisen käyttämiseen oli asiakkaille vähän liian suuri ja valitettavasti helpommin lähestyttävän chat-palvelun toiminta takkuili jättäen paljon toivomisen varaa. Vuonna 2018 palveluntarjoajaa on vaihdettu ja nykyään suosittu chat-palvelu toimii paljon luotettavammin ja vastaa sitä tasoa, johon asiakkaat ovat tottuneet muissa verkkopalveluissa.  

Pienenä haasteena on nykyään viestien kohdentaminen, kun asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä, että viestin voi lukea asiakaspalvelija muualta kuin omasta kotikirjastosta. Tässä auttaa alkukartoituksena tehty tutustumiskierros muihin toimipisteisiin, jolloin neuvoja voidaan antaa toisestakin kunnasta käsin. Yhteydenottoja palveluun tulee aina vain enemmän ja asiakkaiden mielestä palvelu on loistava.

Tulevaisuudessa

Kehitystyö jatkuu edelleen, viimeisin Skype-välitteinen sparraussessio oli toukokuun lopulla. Kirjastot ovat tekemässä oman toimintansa monipuolisuutta esitteleviä videoita Youtubeen. Mahdollisuutta välittää esimerkiksi satutuokiota livelähetyksenä toisiin kirjastoihin tai asiakkaiden kotikoneille selvitellään myös, mutta tekniikan lisäksi on varmistettava osallistujien yksityisyyden ja tietoturvan suojaus. Asenne muutokseen ja uusien palveluiden tarjoamiseen on edelleen erinomainen ja uusia asioita otetaan mukaan palvelutarjontaan sitä mukaa, kuin ne luontevasti siihen valmistuvat.

Katso Nilakan kirjastojen virtuaalikirjasto Tekojen Torilla.

Aikaisemmat Kuntekon matkassa -jutut:

Savonlinna laittoi oman työnsä parhaat tuntijat ideoimaan ja kehittämään

  

 

Haastattelut toteuttivat Tamora Oy:n Muutosmuotoilijat Paula Jaakkola ja Ilkka Holopainen

 

ESR logo

<   takaisin