17.4.2020
Mikkelin kaupunki, Rantakylän yhtenäiskoulu, Mikkeli

Rantakylän yhtenäiskoulu antaa erityisopetusta etänä

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koronakriisi sulki Rantakylän yhteiskoulun ja opetusta alettiin antaa etänä. Osa oppilaista tarvitsee tukea oppimiseen. Peruskoulussa tarjottava tuki on jaettu kolmeen portaaseen, joita ovat erityinen, tehostettu ja yleinen tuki. Rantakylän yhteiskoulussa haluttiin turvata erityisen ja tehostetun tuen saaminen myös poikkeusoloissa.
Ratkaisu
Apulaisrehtori Anu Kokkosella on pitkä kokemus erityisopetuksesta. Hän laati yhdessä erityisopettajien ja koulunkäynninavustajien kanssa mallin siitä, miten erityisopetusta voidaan antaa etänä. Työnjaosta sovittiin siten, että erityisopettajat vastaavat erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja koulunkäynninavustajat ovat yhteydessä tehostettua tukea tarvitseviin. Näin varmistettiin, että jokainen tukea tarvitseva saa sitä varmasti. Normaalisti työnjako ei ole näin selväpiirteinen.

Koulu pystyi tarjoamaan koneen kaikille, jotka sen tarvitsivat. Oppilaat saivat toivoa, miten häneen ollaan yhteydessä. Välineinä käytetään Classroomia, Hangouts Meetia ja Wilmaa. Monet toivovat myös perinteistä yhteydenpitoa puhelimella. Erityisopettaja tai koulunkäynninavustaja pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti oppilaan työskentelyä. Jos näyttää siltä, ettei oppilas tee mitään, häneen ollaan yhteydessä puhelimitse.

Luokanopettajat seuraavat jokaisen oppilaan työskentelyä. Jos joku yleisen tuen oppilaista tarvitsee erityisopettajan tai koulunkäynninavustajan tukea etäkoulun aikana, hänelle pyritään järjestämään sitä.

Työntekijöiden kesken ilmapiiri on ollut kannustava. Kun jollakin on ollut pulmia, muilta on saanut heti neuvoja. Mitä tahansa on voinut kysyä yhteisessä Whatsapp-ryhmässä.


Tulokset
Rantakylän yhtenäiskoulu on onnistunut tarjoamaan oppilaille erityisopetusta ja tukea oppimisvaikeuksiin etäyhteyksien avulla. Opinnoissa on pystytty etenemään työjärjestyksen mukaan. Tukea tarvitsevat oppilaat voivat olla koulupäivän aikana yhteydessä erityisopettajaan tai koulunkäynninohjaajaan.

Koulun rehtori Hanne Lahtisen mukaan etäkoulun järjestämisestä saatua kokemusta on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa. Hän uskoo, että esimerkiksi koulun kielivalikoimaa voitaisiin laajentaa, kun opetusta järjestettäisiin etänä useamman koulun oppilaille yhtä aikaa.


Yhteyshenkilöt

Hanne Lahtinen
hanne.lahtinen(ät)sivistys.mikkeli.fi
rehtori
Rantakylän yhtenäiskoulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta