11.10.2019
Limingan kunta, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut, Liminka

Aktiivimalliin hyväksyttävä työllistymistä edistävä toiminta

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018. Laki edellyttää työttömältä todennettavaa aktiivisuutta määritellyllä tarkastelujaksolla. 1.4.2019 alkaen lakiin tehtiin muutos, jonka myötä työttömyysturvan aktiivimalliin liittyvän aktiivisuusedellytyksen on voinut täyttää myös kuntien järjestämässä palvelussa. Limingassa lakimuutokseen haluttiin reagoida ketterästi ja järjestää aktiivimalliin hyväksyttävää toimintaa ja neuvontaa liminkalaisille työttömille. Työttömien Hub -kokeiluhankkeessa oli jo vuoden 2018 aikana havaittu, että lakimuutos aiheutti työttömien keskuudessa huolta, sekä ohjeistuksen ja neuvonnan tarvetta. 1.4.2019 alkaen Limingan kunnassa on näin ollen järjestetty työllistymistä edistävää toimintaa, joka hyväksytään aktiivisuutta kerryttäväksi toiminnaksi. Toiminnan järjestämisestä vastaa Työttömien Hub -kokeiluhanke. Toimintaan voivat osallistua liminkalaiset työttömät työnhakijat ja se on osallistujalle maksutonta. Tavoitteena on ollut, että liminkalainen saa tarvitsemaansa palvelua joustavasti omassa kotikunnassaan.
Ratkaisu
Toiminnan kehittäminen tapahtui Työttömien HUB -kokeiluhankkeen toimesta, lähtökohtana työnhakija-asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Toimintaa on kehitetty alusta saakka niin, että toiminnan sisältö muokataan yksilöllisesti edistämään ja tukemaan työllistymistä. Toiminta voi sisältää ryhmämuotoisia koulutuksia sekä yksilöllistä ohjausta ja valmennusta asiakkaan tarpeen mukaan. Toiminta pitää sisällään esimerkiksi CV-pajoja, erilaisia korttikoulutuksia, ammattitaitoa edistäviä lyhytkoulutuksia, sekä yksilöllistä ohjausta työnhakuun tai koulutukseen hakeutumiseen. Valmennuksessa ja koulutuksessa on hyödynnetty sekä henkilöstön osaamista että ulkopuolista ostopalvelua.
Tulokset
Toiminnan myötä työttömän on ollut mahdollista saada joustavasti omaa työllistymistä edistäviä koulutuksia, joihin osallistumalla on voinut täyttää aktiivisuusedellytyksen. Työtön työnhakija on voinut aidosti kehittää omaa osaamistaan ja työllistymisedellytyksiään. Monen työnhakijan kohdalla koulutukseen osallistuminen on edesauttanut työllistymistä. Koulutukset ja kurssit ovat olleet tarvelähtöisiä, ja niihin on osallistunut myös työnhakijoita joiden ei ole tarvinnut täyttää aktiivisuusehtoa. Toiminnan suosio on osoittanut, että toiminnalle on jatkossakin tarvetta, näin ollen koulutuksia ja kursseja tullaan järjestämään kiinnostuneille työnhakijoille tulevaisuudessakin. Toiminta on havaittu kaikin puolin hyödylliseksi, siihen on ollut työttömien keskuudessa kiinnostusta ja se on toiminut myös osallisuuden edistäjänä.

Yhteyshenkilöt

Annukka Hanni-Niemikorpi
annukka.hanni-niemikorpi(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta
Annukka Hanni-Niemikorpi
annukka.hanni-niemikorpi(ät)liminka.fi
Projektipäällikkö
Liminka
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta