16.3.2018
Hämeenkyrön terveyskeskus, dialyysiyksikkö, Hämeenkyrö

Dialyysiyksikön näkyvyyden ja toiminnan kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Toimin Hämeenkyrön dialyysiyksikön vastaavana sairaanhoitajana. Yksikkömme on toiminut jo 20 vuotta ja sen toimintaa on aina kehitetty, mutta lähinnä perinteisin tavoin. Sairaanhoitopiirimme ulkopuolisille ja uusille potilaille, ja varsinkin vierailudialyyseihin haluaville, on aina yllätys, että pieneltä paikkakunnalta löytyy hyvin toimiva ja viihtyisä hemodialyysiyksikkö.

Tekemämme kehitystyön laajana tavoitteena oli parantaa toimintamme tunnettuutta lisäämällä yksikkömme näkyvyyttä eri sosiaalisen median kanavissa. Viestimme on, että yksikössämme haluamme hoitaa potilaita yksilöllisesti jokaisen tarpeet huomioiden. Potilaitamme kannustetaan omatoimisuuteen ja mahdollisimman hyvään elämänlaatuun sairaudesta huolimatta. Tasa-arvoisuus ja potilaan omien voimavarojen löytäminen ovat tärkeitä periaatteitamme.
Ratkaisu
Dialyysiyksikkömme näkyvyyden lisäämisessä auttoi Hämeenkyrön kunnan järjestämä Tuotekehittäjäkoulutus. Ensimmäiseksi tehtiin dialyysin esittelyvideo. Tämän pohjalta henkilökunta ja potilaat ovat ideoimassa seuraavaa versioita, joka tulee Hämeenkyrön kunnan nettisivuille niin, että se on helposti löydettävissä ja katsottavissa.

Tablettitietokone on osoittautunut monin tavoin hyödylliseksi niin potilaille kuin henkilökunnalle. Potilaiden on helppo käyttää sitä dialyysihoidon aikana. Sen hyödyttämistapoja mietittäessä kehittyi ajatus potilaiden ja hoitajien perehdytyksestä, videoklipeistä, joita katsomalla esimerkiksi potilaiden omatoimisuus paranisi.

Kuvasimme innokkaan potilaan tekemässä omatoimisesti dialyysikoneen valmistelun ja muut tarvittavat toimenpiteet. Kun TAMK:ssa kuultiin ideoistamme, saimme kaksi sairaanhoidonopiskelijaryhmää, jotka tekevät lisää perehdytysvideoita niin potilaille kuin henkilökunnalle.

Tämä kehittäminen on tehty "talkoohengessä" ilman ulkopuolista apua tai rahoitusta.
Tulokset
Kehitystyö jatkuu ja innokkuus on nähtävissä sekä hoitohenkilökunnassa että potilaissa. Omatoimisuuden lisääntyminen on muuttamassa hoidon luonnetta ja parantamassa potilaiden osallistumista. Kuvaukset jatkuvat, uutta materiaalia on syntymässä ja tästä hyötyvät dialyysissä käyvät opiskelijat, uudet hoitajat ja potilaat.

Aktiivisuutemme some-kanavissa on herättänyt eri sidosryhmien huomion. Olemme esitelleet löytämiämme some-aktiivisuuden muotoja sairaanhoitopiirin muille yksiköille. Ensi kertaa yksikkömme tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa, minkä seurauksena potilaiden ja hoitajien perehdytysvideosarjan toteutus jatkuu ohjauksessamme.

Näkyvyyden myötä toivomme enemmän vierailudialyysipotilaita yksikköömme, haluamme palvella Pirkanmaalle tulevia matkailijoita. Henkilökunnan kouluttautuminen jatkuu.

Yhteyshenkilöt

Terhi Hakala
Terhi.hakala(ät)hameenkyro.fi
Vastaava sairaanhoitaja
Hämeenkyrön terveyskeskus, dialyysiyksikkö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta