27.12.2018
Kangasalan kaupunki, terveyspalvelut, Kangasala

e-Ehkäisyneuvolan aloittaminen

Yhteistyössä: Pälkäne
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Lähdimme miettimään, miten asiakkaamme voisivat hoitaa raskauden ehkäisyyn liittyvät asiat sujuvasti ja joustavasti. Oletimme ehkäisyasiakkaiden yhteydenottojen lisääntyvän Kangasalan kaupungin käsiteltyä alle 25-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn liittyvän aloitteen, joten työntekijöiden työmäärän mahdolliseen lisääntymiseen haluttiin varautua. Toisaalta halusimme pilotoida Terveyskanavan sähköisiä lomakkeita ja viestintää sopivalla kohderyhmällä.

Kaupungin yhteinen tavoite on kehittää sähköisiä palveluja. Tavoitteena oli keskittää ehkäisyneuvolatoimintaa ja kehittää palvelu, jota olisi mahdollista käyttää täysin sähköisesti.
Ratkaisu
Perustimme työryhmän, johon kuuluivat ylilääkäri Liisa Joutsiniemi, osastonhoitaja Anni Remahl, terveydenhoitajat Päivi Naumanen ja Johanna Metsä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen johto tuki kehittämistyötä. Asiakasraati oli mukana Terveyskanavan testaamisessa.

Kehitimme ehkäisyasiakkaan sähköisen esitietolomakkeen, joka siirtyy työntekijän hyväksynnän jälkeen potilastietojärjestelmään. Asiakas siirtää asiansa käsiteltäväksi e-Ehkäisyneuvolaan internetajanvarauksen kautta. Terveyskanavan kautta terveydenhoitaja viestii asiakkaalle asian hoitamisesta. Tarvittaessa asiakkaaseen ollaan yhteydessä puhelimitse tai pyydetään vastaanotolle (esim. tarvittaessa ehkäisyn aloitukseen, kierukan/kapselin asetukseen). Maksuttoman ehkäisyn noutopisteet sovittiin. Kangasalla neljä terveydenhoitajaa hoitaa ehkäisyneuvolaa vuoroviikoin (yksi päivä viikossa) ja Pälkäneellä yksi terveydenhoitaja oman työnsä ohessa.

Ulkopuolista rahoitusta ei ollut. Asiantuntija-apua saimme Mediconsultilta. Jo aikaisemmin maksutonta ehkäisyä tarjonneisiin kuntiin olimme yhteydessä heidän käytäntöjensä suhteen. Apua saimme mm. Rovaniemen ja Kokkolan projekteista. Sairaala-apteekista saimme apua ehkäisyvalmisteiden tilaamiseen. Teimme yhteistyötä paikallisen median kanssa asiakkaiden tiedottamisessa. Lisäksi kaupungin nettisivuille ja internetajanvaraukseen luotiin ohjeistukset.

Kustannuksia kertyi Mediconsultin konsultaatioista ja kehittämistyöhön osallistuneiden työajan käytöstä.
Tulokset
Keskitimme ehkäisyneuvolatoiminnan ja loimme uuden e-Ehkäisyneuvolan. Esitietolomake uusittiin ja vastuutettiin asiakas täyttämään se etukäteen mittaustuloksin. Asiakasnäkökulmasta tarjoamme mahdollisuuden hoitaa asia ajasta ja paikasta riippumatta. Työntekijän näkökulmasta kirjaaminen vähenee tietojen siirtyessä automaattisesti. Sekä asiakkaan että työntekijän kannalta toimintatapa on joustava.

Ehkäisyneuvolan keskittäminen mahdollistaa työntekijän osaamisen syventämisen ja näin ollen lisää asiakasturvallisuutta. Työyhteisömme sai selkeämmän toimintatavan hoitaa ehkäisyasia. Toimintatapa on uusi, eikä seurantamittauksia ole vielä voitu toteuttaa. Säästöjä ajatellaan syntyvän ammattilaisen pienemmästä ajankäytöstä asiakkaan asian hoitamiseen. Helposti saavutettavalla palvelulla pyrimme saamaan kaikki ehkäisyä tarvitsevat palvelun piiriin.

Jatkossa on tarkoitus laajentaa Terveyskanavan lomakkeiden ja viestinnän käyttöä muihinkin asiakasryhmiin. Sähköisten palvelujen kehittämistyössä kannustamme asiakkaita ja koulutamme ammattilaisia sähköisten palvelujen käyttöön, jolloin pystymme kohdentamaan terveydenhuoltopalveluitamme asiakasprofiloinnin mukaisesti ja käyttämään olemassa olevaa resurssiamme tehokkaasti, mahdollisimman paljon terveyshyötyä tuottavasti.

Yhteyshenkilöt

Liisa Joutsiniemi
liisa.joutsiniemi(ät)kangasala.fi
ylilääkäri
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus

Anni Remahl
anni.remahl(ät)kangasala.fi
osastonhoitaja
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta