31.8.2018
Porin kaupunki, Pori

Elämää uuden Porin organisaatiossa - valmentamalla ja osallistamalla pelisäännöt

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Porin kaupungin organisaatiouudistusta valmisteltiin vuoden 2015 loppupuolelta lähtien ja se toteutui 1.6.2017. Organisaatiouudistuksen tavoitteina olivat johtamisjärjestelmän uudistaminen, henkilöstön joustava käyttö, myös yli hallintokuntarajojen, luottamus- ja virkamiesjohdon työnjaon selkeyttäminen, tehokkuuden ja taloudellisten työskentelymenetelmien kehittäminen mm. tietotekniikan avulla sekä henkilöstön osaamisen edistäminen.

Uudistuksessa toimialoja muokattiin ja yhdisteltiin uudelleen, jolloin 1.6.2017 hallinnollisesti toimialoja toimi viisi: perusturva, sivistys, tekninen, ympäristö- ja lupapalvelut sekä konsernihallinto. Perusturvan toimiala säilyi ennallaan, mutta muiden toimialojen rakenteisiin tuli muutoksia. Liikelaitokset jatkoivat toimintaansa ennallaan. Johto- ja päällikkötason henkilöstöä rekrytoitiin uudistettujen toimialojen tehtäviin vuoden 2017 alkupuolella.

Uudistetussa organisaatiossa konsernihallinnon toimialan ohjausrooli korostuu, jolloin konsernihallinto toimii kaupungin ohjausorganisaatiossa keskeisten pääprosessien omistajuuden kautta kaupunkiorganisaation toimintaa ohjaavana toimialana. HR-yksiköllä konsernihallinnon toimijana on keskeinen tehtävä yhtenäistää ja jalkauttaa henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Siksi HR-yksikkö lanseerasi oman valmennus-/koulutussarjansa nimeltään Elämä uuden Porin organisaatiossa.
Ratkaisu
HR-yksikkö suunnitteli Elämä uuden Porin organisaatiossa –valmennus-/koulutussarjan, jonka tavoitteina ovat seuraavat asiat

- kirkastaa konsernihallinnon ohjausroolia ja ohjauksen merkitystä organisaation
toiminnassa
- aikaansaada yhteinen ymmärrys henkilöstöjohtamisen linjauksista organisaatiossa
- luoda yhtenäiset toimintatavat henkilöstöjohtamiseen
- hallita esimiestyön ja toiminnan kokonaisuus
- aikaansaada yhtenäiset johtamiskäytännöt koko organisaatiossa.

Ydintavoitteena on henkilöstön yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu ja kohtelun kokemus.

Valmennus-/koulutussarja aloitettiin kutsumalla toimialajohtajat ja yksiköiden päälliköt osallistumaan ensimmäiseen koulutusryhmään. Myös kaupungin ylin johto on osallistunut koulutuspäiviin mahdollisuuksien mukaan. Koulutuksen käytännön järjestelyistä on huolehtinut Porin kaupungin kesäyliopisto yhdessä HR-yksikön kanssa.

Koulutuspäivät ovat sisältäneet sekä ulkopuolisten valtakunnallisten asiantuntijoiden että kaupungin asiantuntijoiden esityksiä tiettyihin teemoihin jaoteltuina (mm. kunta työpaikkana uudistuvassa maailmassa, strategia, henkilöstöjohtaminen, hyvä hallintotapa, talous, osaamisen johtamisen linjaukset, työhyvinvoinnin johtaminen, yhteistoiminta, esimiehen oma hyvinvointi).

Koulutuspäiviin on liitetty tietyn teeman ennakkotehtävän suorittaminen. Ennakkotehtävät ovat liittyneet mm. organisaation omiin strategisiin ohjeistuksiin ja asiakirjoihin. Ennakkotehtävän suorittamisen tarkoituksena on ollut keskeisten toimijoiden osallistaminen tuottamaan ja uudistamaan yhteisiä pelisääntöjä sekä myös sitoutumaan niihin. Koulutuskustannuksista on vastannut HR-yksikkö.

Ensimmäinen ryhmä on kouluttautunut vuoden 2017 joulukuusta alkaen kerran kuukaudessa yhden päivän ajan tietyillä johtamisen teemoilla. Koulutus jatkuu syyskuun 2018 loppuun. Seuraavaksi koulutetaan alemman tason esimiehet, joista muodostetaan kaksi perättäistä koulutettavaa ryhmää. Ryhmä II:n koulutus alkaa marraskuussa 2018 ja ryhmä III syksyllä 2019. Koulutusten kesto on noin kahdeksan kuukautta ja ko. ryhmät käyttävät kouluttautumiseen noin ½ - 1 päivää kuukaudessa. Koulutusohjelmaa muokataan hieman kohderyhmän ja organisaation toiminnan ja tarpeiden myötä. Koska koulutus toteutetaan organisaation sisäisillä resursseilla, niin mahdollisuudet tiiviimpään kouluttamiseen ja kouluttautumiseen ovat tässä suunnitelmassa rajalliset.

Tulokset
Elämä uuden Porin organisaatiossa –valmennus/-koulutussarja on saanut hyvää ja kehittävää palautetta koulutuksiin osallistuneilta toimijoilta sekä organisaation ulkopuolisilta esiintyjiltä. Ensimmäisen ryhmän koulutus on lopuillaan. Ensimmäisessä ryhmässä linjattiin mm. uuden henkilöstöohjelman ja hyvän yhteistoiminnan käsikirjan sisältöä sekä saatiin kehittämisehdotuksia kaupunkistrategiaan, palveluohjelmiin ja kehityskeskustelukäytäntöihin.

HR-yksikön toimijat jalkauttavat syksyn 2018 aikana koko henkilöstölle ja esimiehille erilaisissa lyhytkestoisissa koulutus- ja infotilaisuuksissa ko. valmennusryhmässä aikaansaatuja linjauksia ja ohjeistuksia. Näin toteutuu osaltaan yhteisistä linjauksista ja pelisäännöistä viestiminen myös sellaisille työntekijöille, jotka eivät ole ko. valmennuksen varsinaisena kohderyhmänä.

Jatkossa Elämä Porin organisaatiossa –valmennus-/koulutussarja (tai tuttavallisemmin Elämä on –valmennus-/koulutussarja) otetaan käyttöön myös uusien eri tason esimiesten perehdytysohjelmassa ja muokataan perehdytykseen sopivaksi aineistoksi.

Yhteyshenkilöt

Sirkka-Liisa Varjus
sirkka-liisa.varjus(ät)pori.fi
Kehittämispäällikkö
Porin kaupunki/HR-yksikkö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta