13.10.2022
Järvenpään kaupunki / Osaamis- ja työllisyyspalvelut, Nuorisopalvelut, perusopetus, Järvenpää

Ammattilaisten elävä ammattikirjasto 8-luokkalaisille Järvenpäässä

Kehitteillä

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut alkoi kehittää yhdessä alueen peruskoulujen ja monialaisen verkoston kanssa vuosittain toistuvaa tapahtumaa, jossa pilotoitiin ensin yhden koulun kahdeksasluokkalaisten Elävää ammattikirjastoa ja v. 2021 alkaen tapahtuma toteutui kaikilla Järvenpään yläkouluilla.

Elävä ammattikirjasto pohjautuu nuorisotoimialalla käytössä olevaan Elävä kirjasto- toimintamalliin. Se on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä, joka pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. (Lähde Allianssi).

Järvenpään Elävällä ammattikirjastolla on tarkoitus vaikuttaa siihen, miten työelämään tähtäävät opiskelijat ja peruskoulusta opiskelemaan pyrkivät nuoret näkevät työelämän tulevaisuudessa. Elävässä ammattikirjastossa "kirjat" ovat oman alansa ammattilaisia, joilta nuoret voivat kysyä mitä tahansa heidän työuraansa liittyvää ja saada tärkeää tietoa nykypäivän työelämästä.

Tapahtumassa työnantajien rooli on myös toimia työelämään liittyvien "myyttien" murtajina, jotta nuorten käsitys työelämästä muodostuisi mahdollisimman realistiseksi.
Ratkaisu
Elävällä ammattikirjastolla edistetään nuorten ammatinvalintaa tarjoamalla ajantasaista tietoa työelämästä. Tapahtumassa vierailee oman alansa osaajia, yrittäjiä, työnantajia ja myös eri alojen opiskelijoita kertomassa 8-luokkalaisille omasta työstään, työelämäpolustaan, alanvalinnasta ja sijoittumisestaan työelämään.

Tapahtuma järjestetään usean eri palvelun yhteistyönä, mukana ovat osaamis- ja työllisyyspalveluiden lisäksi Nuorisopalvelut, peruskoulujen opinto-ohjaajat, Ohjausalan työpajatoiminnan ryhmäläiset, jotka toimivat oppilaiden tukena tapahtumapäivässä ja kulkevat ryhmien mukana.

Ulkopuolisina resursseina ovat työantajat, jotka antavat kallisarvoista aikaansa tapahtuman toteuttamiseksi. Heille tarjotaan tapahtuman aikana ruokailut sekä mahdollistetaan taukotilat.

Työnantajayhteistyö perustuu kaupungin ikärajattoman uravalmennusta tarjoavan Vaikuttamo-palvelun tiiviiseen yhteistyöhön työnantajien kanssa, mm. rekrytointiasioissa.
Tulokset
Elävä ammattikirjasto on kehittyvä toimintamalli, joka elää ajassa. Joka vuosi arvioidaan ja tarkastellaan, mitkä ammatit ja alat kärsivät esim. työvoimapulasta, ja toisaalta, mille aloille työllistymistä kannattaa alkaa ennakoida. Onnistuneen toimintamallin edellytyksenä on sisällön jatkuva tarkastelu ja kehittäminen, jotta se vastaa oppilaiden tiedon ja tuen tarpeeseen oikea-aikaisesti.

Tämä toimintamalli on paikallisesta yhteistyöstä ja koulujen tarpeesta syntynyt ratkaisu. Vaikuttavuudesta kertoo se, että tapahtuma kuuluu osaksi koulujen 8-luokkalaisten vuosikelloa ja koskee kaikkia yläkouluja, lähes 500:aa peruskoulun 8-luokkalaista.

Tämän prosessin tuloksena on mahdollistettu jo 14-vuotiaille mahdollisuus hakea kaupungin kesätyöpaikkoja, sekä informoitu työantajia siitä, mitä alle 15-vuotiaiden kesätyön mahdollistaminen tarkoittaa esim. lainsäädännön kannalta.

Kysymys kuuluukin, mitä voimme tehdä nyt, ennakoivasti, jotta tulevaisuuden työelämässä löytyy tekijöitä kaikille toimialoille. Oppivelvollisuuslain muutosten myötä kaikki nykypäivän 8-luokkalaiset ovat velvollisia suorittamaan II asteen tutkinnon. On entistä tärkeämpää, että he saavat oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista tietoa työelämästä, sen velvollisuuksista, mahdollisuuksista ja löytävät vahvuutensa, jotta alavalinta on heille oikea.

Yhteyshenkilöt

Päivi Kemp
paivi.kemp(ät)jarvenpaa.fi
Palveluesihenkilö
Järvenpään kaupunki
Julia Örn
julia.orn(ät)jarvenpaa.fi
Palveluohjaaja
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta