5.9.2022
Lempäälän kunta, Henkilöstöpalvelut ja kehittämisen tuki, Lempäälä

Esihenkilöakatemia Lempäälässä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea Esihenkilöakatemiasta lähti esihenkilöidemme toiveesta vuonna 2018. Tavoiteena oli rakentaa kaikille yhteinen Lempäälän tapa tehdä esihenkilötyötä. Työnantajan tarjoama laadukas koulutus toimii osana esihenkilöiden omaa henkilökohtaista kehittymis- ja urapolkua. Se tarjoaa myös vertaisverkostoa esihenkilöiden kesken ja mahdollistaa tavoitteellista kehittymistä esihenkilötyössä. Lisäksi Esihenkilöakatemian kautta tehdään strategiaa näkyväksi käytännön arkeen.
Ratkaisu
Esihenkilöille järjestettiin työpaja, jossa he idoivat niitä teemoja joista he toivovat koulutusta Esihenkilöakatemiassa. Niiden pohjalta rakennettiin moduulit: Hallinnollinen esihenkilötyö, Esihenkilö strategiatoimijana, Vuorovaikutteinen, ohjaava ja valmentava esihenkilötyö, Esihenkilö muutoksen edistäjänä ja kehittämisen moottorina sekä Esihenkilön ja henkilöstön hyvinvointi. Aluksi ajattelimme vetää Esihenkilöakatemian pienryhmätyyppisesti, mutta korona-aikana Teams-toteutuksella alkanut Esihenkilöakatemia tarjottiin koko esihenkilöjoukolle (90 hlöä).

Kokonaisuus oli mahdollista suorittaa vuodessa, mutta samat teemat toistuivat toisen vuoden peräkkäin, jotta aikaa suorittamiseen oli kaksi vuotta. Kolme luennoista on Lempäälän omien mallien juurruttamista hallinnosta, taloudesta ja esihenkilön vastuista ja roolista. Muut luennot olivat pääosin ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka herättelivät ajatuksia mm. viestinnästä, valmentavasta johtamisesta, strategisesta ajattelusta ja hyvinvoinnin tukemisesta.

Rakensimme Teams-kanavan Esihenkilöakatemialle, jossa hoidettiin tiedotus sekä mahdollistettiin keskustelu meneillään olevista aiheista. Luennon lisäksi jokaiseen teemaan kuului välitehtävä, jolla syvennettiin ajattelua aiheesta. Välitehtävät olivat joko lyhyitä tietoiskuja mm. Kevan Claned oppimisympäristöstä tai parikeskusteluita, jotka tarjosivat myös mahdollisuuden tutustua muihin esihenkilöihin sekä saada vertaistukea kollegoilta. Kehittämiseen ei käytetty ulkopuolista rahoitusta.
Tulokset
Esihenkilöt saavat laadukkaan esihenkilökoulutuksen työnantajan puolesta. Samalla saamme vahvistettua koko kunnan tasolla esihenkilöosaamista sekä koko henkilöstön työtyytyväisyyttä. Ensimmäiset Esihenkilöakatemian valmistujaiset vietimme kesäkuussa 2022. Palaute esihenkilöiltä on ollut kiittävää.

Kehittämistyö jatkuu. Toteutamme lukuvuonna 2022-2023 Esihenkilöakatemia 2.0, jossa pureudumme työhyvinvointikyselyssä nousseisiin teemoihin ja näin autamme esihenkilöitämme johtamistyössä. Innostavana syksyn uutena teemana Esihenkilöakatemiassa tulee olemaan Nuorten johtaminen. Tämäkin kehittämisteko on osaltaan viemässä eteenpäin päivitettyä kuntastrategiaamme #yhdessä #kyllä #kyllätoimii #meidänlempäälä
Liitteet
S esihenkilot_yhteiskuva2 l.jpg

Yhteyshenkilöt

Rönkkö Maarit
maarit.ronkko(ät)lempaala.fi
Henkilöstöasiantuntija
Lempäälän kunta
Nokelainen Sanna
sanna.nokelainen(ät)lempaala.fi
Kehittämispäällikkö
Lempäälän kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta