31.3.2017
Kontiolahden kunta, Kirkonkylän koulu, Kontiolahti

Ikäihmiset osaksi alakoulun arkea

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Syksyllä 2016 käyttöön otetun uuden opetussuunnitelman myötä kouluja suorastaan velvoitetaan tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kontiolahden kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka jäseninä ovat kunnassa toimivat eläkeläisjärjestöt. Vanhusneuvoston toimintaa sekä muiden yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä koordinoi vapaaehtoistyön koordinaattori Seija Örn.

Kuntamme ikäihmiset ovat hyväkuntoisia kansalaisia, joilla on aikaa ja halua osallistua aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan toimintoihin. Heillä on paljon sellaista elämänkokemusta, jonka edelleen kertominen rikastuttaa nuorten elämää ja maailmankuvaa. Koulun kannalta katsottuna ikäihmiset ovat suorastaan käyttämätön voimavara.
Ratkaisu
Syksyllä 2016 koulujen alettua sovimme, että vanhusneuvoston jäsenet tulisivat ohjaamaan oppilaiden turvallista liikkumista koulun läheisyydessä vilkkaalla keskuskadulla keltaiset liivit päällä. Kokemus oli molemmin puolin niin antoisa, että rehtorina kutsuin Vanhusneuvoston jäsenet mukaan koulumme itsenäisyyspäivän tapahtumiin.

Lipunnoston ja sankarihaudoilla käynnin jälkeen kokoonnuimme ikäihmisten kanssa koulumme opettajanhuoneeseen kahvittelemaan. Pääsin rehtorina kertomaan nykyaikaisen koulun toimintaa ja sain samalla kuulla mukavia tarinoita entisajan koulun käynnistä. Kahvittelun jälkeen hajaannuimme luokkiin seuraamaan opetusta.

Tilaisuudesta saamamme positiivisen palautteen siivittämänä olemme nyt kutsuneet vanhusneuvoston ja muiden yhdistysten kautta kuntamme ikäihmisiä koulumme kirjallisuusviikolle. 3.-7.4.2017 koulussamme vierailee 10 eläkkeellä olevaa kuntalaistamme, jotka kertovat 1.-2.-luokan oppilaille tarinoita omasta koulunkäynnistään, lapsuudestaan ja elämästä yleensä sodan jälkeisessä suomessa. On myös sovittu, että he ottavat mukaan vanhoja tavaroita, joiden käyttötarkoituksia he sitten avaavat oppilaille. Päivien aikana ikäihmiset osallistuvat voimiensa mukaan myös koulumme arkeen, välitunneille ja kouluruokailuun.

Olemme myös sopineet, että syksyllä 4.10.2017 järjestetään Kirkonkylän koululla ikäihmisille suunnattu ”hyvinvointi- ja hyvämielipäivä”. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Vanhusneuvosto, Kirkonkylän koulu ja Ilona-hanke. Ikäihmisten osallistuminen päivään turvataan järjestämällä bussikyyditykset sivukyliltä Kirkonkylälle. Päivän aikana koululla järjestetään erilaisia toiminta- ja hemmottelupisteitä ja koulun oppilaskuoro Vintiöiset esiintyy. Luennoitsijaksi päivään on pyydetty psykologi Pirkko Lahti. Osallistujille tarjotaan luonnollisesti kouluruoka.
Tulokset
Edellä kuvatuilla toiminnoilla luodaan uudenlainen sukupolvien välisen kohtaamisen foorumi ja koulun toimintakulttuuri. Ikäihmisten kanssa tehtävä yhteistyön kautta pystymme rikastuttamaan koulumme arkea. Samalla tarjoamme ikäihmisille mahdollisuuden osallistua lasten arkeen.

Omalla toiminnallamme osoitamme sitä arvostusta, jota tunnemme ikäihmisiä ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Tähän yhteistyöhön on sitoutunut koulun johto, henkilökunta ja tietysti oppilaat. Koulun ja vanhusneuvoston välisestä yhteistyöstä on tarkoitus luoda pysyvä käytäntö, osa koulun arkea ja toimintakulttuuria.

Yhteyshenkilöt

Juha Rytkönen
juha.rytkonen(ät)kontiolahti.fi
Rehtori
Kontiolahden Kirkonkylän koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta