2.10.2023
Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulu

Kestävyysteot ovat yhteisiä

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tarvittiin moniammatillinen taho, joka kertoisi alueemme lapsille ja nuorille sekä aikuisille yhteistä kestävyystarinaa hallintokuntarajat ylittäen ja yhdessä tehden ja viestien.

Oululainen kestävän tulevaisuuden opinvirta on toimintamalli ja käsikirja luontosuhteen, kiertotalousosaamisen ja ilmastotoimien konkretisoimiseksi kaikille oululaisille (www.ouka.fi/opinvirta.)

Jokainen voi löytää itsensä opinvirrasta. Sen tavoitteet tekevät todeksi myös kaupungin omat strategiset ja ohjaavat asiakirjat, jotka jäävät meille usein kovin etäisiksi.

Kestävän tulevaisuuden opinvirta rakennettiin yhdessä moniammatillisena kokonaisuutena ja siihen osallistui asiantuntijoita eri hallintokunnista sekä lapsia ja nuoria. Opinvirran toimia ohjaamaan koottiin Kestävän tulevaisuuden ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti ja pyrkii toteuttamaan Oulun kaupungin kestävyysstrategisia toimia ja Opinvirran teemoja uskottavasti ja toimijoiden ääntä kuunnellen.
Ratkaisu
Kestävän tulevaisuuden opinvirta koottiin hyödyntäen palvelumuotoilua. Suunnitteluun osallistuivat Oulun kaupungin hallintokuntien asiantuntijat sekä paikalliset lapset ja nuoret.

Useamman yhteisen työpajan tuloksena syntyi kolmeen pääteemaan keskittyvä käsikirja, joka toimii ohjenuorana paitsi kasvatus- ja opetusalalla myös ihan kaikille oululaisille. Opinvirtaa rakennettiin Otavan oppimisen palvelujen kanssa syksyllä 2022 ja se julkistettiin tammikuussa 2023.

Opinvirran jalkauttamiseksi perustimme moniammatillisen työryhmän, jota johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Työryhmään kuuluu lisäksi Oulun kaupungin asiantuntija ja päällikkötason toimijoita ja kehittämistyössä mukana olevia opettajia, varhaiskasvattajia ja rehtoriedustus. Näin varmistamme, että tieto kulkee kaikilla tasoilla. Työryhmä toimii osana jokapäiväistä työtämme. Kyse ei ole hanketyöstä vaan jatkuvasta kehittämisestä ja matkasta kestävän tulevaisuuteen.

Kustannuksia syntyi palvelumuotoilusta, jolla Opinvirran käsikirja rakennettiin. Muuten toiminta istutettiin osaksi ihmisten työnkuvaa.
Tulokset
Kehittämistyö on mahdollistanut kaupungissa vuoropuhelun ja yhteisen tiedottamisen sekä mahdollisuuden vaikuttaa arjen tasolla kestävän elämäntavan edistämiseen.

Olemme esimerkiksi onnistuneet rakentamaan hävikkiruuan jakelujärjestelmän, jossa jo omillaan asuvat lukiolaisnuoret voivat maksutta hakea yli jäänyttä ruokaa. Myös henkilökunta voi ostaa sitä sopuhintaan.
Olemme perustaneet ruokaraadin, jossa lapset ja nuoret voivat itse vaikuttaa kouluruokaan, ruokailun viihtyvyyteen ja kestävyyteen. Teemme ruokailusta yhdessä kestävän tulevaisuuden oppimisympäristön.

Olemme rakentamassa luonto- ja kestävyysoppimisen ympäristöä myös luonto- , kiertotalous- sekä ilmasto-osaamiseen. Laajennamme varhaiskasvatus- ja alakoulujen luontokulutoimintaa nyt myös yläkouluihin ja myöhemmin toiselle asteelle. Näin varmistamme polkumaisen jatkumon tärkeille teemoille.

Tutkimme yhdessä yksiköiden energiankulutusta ja pyrimme tekemään sitä näkyväksi, sekä muutamassa yksikössä on aurinkoenergiaratkaisuja, jossa matka hiilineutraaliksi Ouluksi konkretisoituu.

Yhteyshenkilöt

Jussi Tomberg
jussi.tomberg(ät)ouka.fi
Kehittäjäopettaja/erityisasantuntija
Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Pirjo Koret
pirjo.koret(ät)ouka.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta