8.9.2020
Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen jatkopolun mallinnus

Yhteistyössä: Forssa, Riihimäki, Hämeenlinna
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idean kehittely syntyi siitä, että Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueiden yritykset eivät yksin pysty tarjoamaan kaikille hankkeen asiakkaille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät työllisty helposti, eikä heidän ohjaustaan ole selkeästi järjestetty miltään taholta. Myöskään korkeamman tason suomen kielen opetusta ei ollut saatavilla. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ovat käyttämätön resurssi, joka haluttiin pitää Kanta-Hämeessä.

International Talents in Kanta-Häme –hanke paransi Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllisyystilannetta palkkatyön tai yrittäjyyden keinoin. ESR-rahoitteisen hankkeen päätoteuttajana oli Hämeenlinnan kaupunki, ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) oli hankkeen osatoteuttajana. HAMK:in roolina oli tuottaa hankkeessa tarjottava suomen kielen S2-opetus.

Tavoitteena oli saada hankkeeseen 100 osallistujaa, joista ulkomaalaistaustaisia olisi 80 ja kantasuomalaisia paluumuuttajia tai ulkosuomalaisia 20. Tavoite oli, että osallistujista 80 prosenttia työllistyy palkkatyön tai yrittäjyyden kautta. HAMKin tavoite oli tarjota YKI4 tasolle tähtäävää suomen kielen opetusta 40 henkilölle. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli 70 ulkomaalaistaustaista osallistujaa. HAMKin kielikoulutukseen osallistui 46 talenttia.

Hankkeessa kv-osaajat verkostoituivat yritysten ja organisaatioiden kanssa erilaisten rekrytointitapahtumien ja hankkeen tarjoamien yrityskontaktien avulla. Hankkeessa löydettiin keinoja ylittää kansainvälisten osaajien työllistymisen tyypillisiä ja tunnettuja esteitä. Hankkeessa vahvistettiin osallistujien työelämävalmiuksia ja rohkaistiin tunnistamaan omaa osaamista sekä sanoittamaan sitä erilaisiin henkilökohtaisiin portfolioihin. Hanke tarjosi osallistujille mentorointipalveluja sekä organisoi muun muassa työnhakupajoja, video-CV työpajan, LinkedIn-koulutusta ja yrittäjyys- ja uravalmennusta. Hankkeen tarjoaman suomen kielen opetuksen tavoitteena oli kielitaidon kehittyminen YKI4/B2 tasolle.

Tavoitteena oli myös tehdä malli työllistymisen palveluiden jatkopolutukseen ja suomen kielen korkeamman tason opetukseen.

Ratkaisu
Mallin kehittämisessä olivat mukana hankkeen työntekijät sekä osallistujat ja sidosryhmät.

Hankkeen aikana kerättiin jatkuvasti palautetta osallistujilta ja sidosryhmiltä, joiden perusteella toimintoja kehitettiin ja muutettiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa pilotoitiin ja pidettiin työpajoja eri toiminnoista.

Hanke oli ESR-hanke, jonka budjetti oli kokonaisuudessaan 356 073 euroa, josta omarahoitus osuus oli 25 prosenttia.
Tulokset
Muutokset, joita hanke on saanut aikaan:
• Tarpeisiin vastaava vahva tuki korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien poluttamiseen
• Uraohjaus ja työelämän valmennus
• Korkeamman tason kielikoulutus, joka vastaa yritysten odotuksiin ja tarpeisiin Kanta-Hämeessä
• TalentHub -sivusto, jossa kv-osaajat voivat kuvallisen osaajakortin kera kertoa, mitä osaamista he tarjoavat työnantajille

https://www.myintegration.fi/fi/tyonhaku-tyo-ja-yrittajyys/talenthub/

Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa on otettu hankkeessa kehitetty jatkopolkumalli käyttöön. Hämeen ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa hankkeessa kehitetyn mallin mukaista korkeamman tason suomen kielen koulutusta. Malleja on myöskin jaettu eteenpäin muun muassa muihin ammattikorkeakouluihin hyödynnettäväksi.

Linkki Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalvelujen sivulle, jossa on tarkempaa informaatiota mallinnuksesta:

https://www.hameenlinna.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/tyollisyyshankkeet/

Yhteyshenkilöt

Heini Sirén
heini.siren(ät)hameenlinna.fi
Projektipäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki, Strategia ja kehittämispalvelut
Tarja Mikkola
tarja.mikkola(ät)hameenlinna.fi
Erityissuunnittelija
Hämeenlinna kaupunki, Strategia ja kehittämispalvelut

Anita Eskola-Kronqvist
anita.eskola-kronqvist(ät)hamk.fi
Projektivastaava
HAMK Edu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta