17.11.2016
Laukaan kunta, kotihoito, Laukaa

Kotihoito: Toiminnanohjausjärjestelmä tukee omahoitajuuden toteutumista

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Laukaan kotihoidossa otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä tammikuussa 2015. Aluksi toiminnanohjausjärjestelmä jakoi asiakaskäynnit tiimin työntekijöiden välillä, ja käynnit menivät usein myös yli tiimirajojen. Tämä aiheutti sen, että työntekijöiden vaihtuvuus asiakkaiden luona kasvoi ja tästä saatiin kriittistä palautetta niin asiakkailta kuin heidän omaisiltaan.

Hoitajien runsas vaihtuvuus koettiin työtä hankaloittavaksi tekijäksi myös henkilöstön puolelta. Suurimmillaan yhden kotihoidon asiakkaan luona kävi kuukaudessa hoitajia yli kaksikymmentä. Kun tilanne selvisi kotihoidon esimiehille, päätettiin tilanteeseen puuttua.

Muutoksen tavoitteena oli vähentää asiakkaiden luona käyvien hoitajien vaihtuvuutta. Samalla haluttiin lisätä hoitajien työhyvinvointia sekä tukea asiakkaiden kotona asumista tarjoamalla heille hyvän elämän hetkiä toteuttaen heidän omia haaveita ja toiveita.

Silloin tällöin on hyvä palata myös siihen, mikä on työmme perimmäinen tarkoitus. Olemme töissä asiakkaita varten ja tavoitteena on asiakkaan hyvä olo ja mieli. Työmme tavoitteena on saada asiakas voimaantumaan ja innostaa heitä itse tekemään asioita omien voimavarojensa mukaan.

Hoitajina voimme nähdä jonkun asian pienenä, mutta asiakkaalle se voi tuoda suurta lisäarvoa elämään ja tukea hänen selviytymistään kotona pidempään, sanovat kotihoidon esimiehet Tiina Hellman ja Laura Saltiola-Särkkä.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja sen kanssa sinuiksi tuleminen on ottanut oman aikansa. Uskon, että nyt meillä on valmiutta hyödyntää järjestelmää siten, että se tukee työtämme eikä niin, että me sopeutamme työmme ja sen tavoitteet järjestelmän mukaiseksi. Nyt toiminnanohjaus on renkimme, ei isäntämme, sanoo vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu.
Ratkaisu
Omahoitajajärjestelmä otettiin tehostetusti käyttöön siten, että asiakkaalle nimettiin kaksi omahoitajaa. Nimetyt omahoitajat laitettiin toiminnanohjausjärjestelmään suurimmaksi prioriteetiksi arkiaamuihin, jolloin on eniten hoitajia töissä ja omahoitajilla on enemmän aikaa panostaa omien asiakkaidensa hoitoon. Lisäksi työvuorosuunnittelun keinoin pyritään siihen, että jompikumpi omahoitaja olisi töissä arkiaamussa.

Kimmoke muutoksen toteuttamiseen saatiin, kun Laukaan vanhuspalvelut osallistuivat Kuntekon ja Tamora Oy:n järjestämään työyhteisösparraukseen, jossa mietittiin yhdessä, millaista ikääntyneiden hoiva pitäisi olla. Yhteistuumin totesimme, että ikääntyneille tulisi tarjota enemmän yksilöllisiä ratkaisuja, laatua, elämyksiä ja kokemuksia. Voisi sanoa, että toimimme elämysalalla ja jokainen työntekijä haastettiin tarjoamaan asiakkaille hyvän elämän hetkiä.

Laukaan kotihoidossa on ollut käytössä vuonna 2014 laaditut kriteerit asiakkuuksille. Ne ovat rajanneet hoitajien tehtäviä ehkä liikaakin hoidolliseen suuntaan. Päädyimme siihen, että kotihoidossa tarkan kriteerien noudattamisen sijaan tarjoamme asiakkaalle enemmän yksilöllisiä palveluja. Kun tarjotaan asiakkaalle sitä mitä juuri hän tarvitsee hyvinvointinsa tueksi, voi hän henkisesti paremmin ja uskomme, että se näkyy hänen päivittäisessä pärjäämisessä. Myös työntekijöille annetaan mahdollisuus tehdä työtään sydämellään.

Olemme paljon keskustelleet siitä, että tärkeää ei ole tehdä jokaiselle asiakkaalle samoja asioita, vaan jokaiselle asiakkaalle tarjotaan palvelua, joka juuri hänelle on tärkeää ja hyödyllistä. Palvelutarpeen arviointi ja toimiva omahoitajuus ovat tässä avainasiassa. Omahoitaja tutustuu syvemmin asiakkaan arkeen ja elämään ja pystyy hänen kanssaan miettimään, mikä tuo hänen elämäänsä lisäarvoa.
Tulokset
Omahoitajien nostaminen suurimmaksi prioriteetiksi pienensi asiakkaiden luona käyvien hoitajien määrää.

Omahoitajuuden vahvistamisen kautta hoitajat ovat tarjonneet omille asiakkailleen elämyksiä. Alla on muutaman työntekijän kuvaus asioista, joita he ovat tehneet omien asiakkaidensa kanssa. Lisäksi omahoitajat ovat käyneet asiakkaiden kanssa ostoksilla, tehneet ruokaa ja siivonneet kaappeja yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikki sellaisia asioita, joilla on merkitystä kotihoidon asiakkaiden arjessa ja joita he ovat itse toivoneet.

”Olen parina perjantaina yhteistuumin leiponut asiakkaiden kanssa. Vaikka toimintakyky on huono eikä jaksamista ole ruumiillisesti paljoa tehdä, ovat nämä hetket olleet ikimuistoista yhteistä ajanvietettä. Vaikka asiakas ei fyysisesti olisikaan mukana on hän ollut aina sosiaalisesti.”

”Erään mummon kanssa vedin lakanat. Sanoin että arkipäivänä voidaan auttaa mankeloinnissa, jos ei sitä saa itse tehtyä.”

”Olin ajatellut asiakkaalle oisko ollut halukas syyskukista pihalaatikoihin istutettavaksi. Tykästyi ajatuksesta. Antoi luvan hankkia. Hain Erikoita (kanervia) ja vein.”

”Asiakkaan kanssa joimme aamukahvit yhdessä tuomieni korvapuustien kera. Asiasta sovimme yhdessä edellisenä päivänä. ”

Omahoitajuuden vahvistamisen ja kotihoidon toiminnan sisältöjen muuttaminen on tuonut merkitystä kotihoidon henkilökunnan työhön ja antanut heille laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä sisältöön.

Jatkamme tällä tavalla eteenpäin toimintaa edelleen kehittäen.

Yhteyshenkilöt

Laura Saltiola-Särkkä
laura.saltiola-sarkka(ät)laukaa.fi


Laura Saltiola-Särkkä
laura.saltiola-sarkka(ät)laukaa.fi
avopalveluohjaaja
Laukaan kotihoito

Pirkko Uuttu
pirkko.uuttu(ät)laukaa.fi
vanhuspalvelujen johtaja
Laukaan vanhuspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta