31.3.2017
Espoon kaupunki , Espoo

Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen – KYKY

Valmis

Tarve ja tavoitteet
KYKY- toimintamalli toteuttaa Espoon tarinaa, joka on Espoon strategia. Lisäksi KYKY- toimintamalli toteuttaa Espoon arvoja ja toimintaperiaatteita asukas- ja asiakaslähtöisyydestä. Yhteiskehittäminen on jo nykypäivää Espoossa. Tällaiselle kumppanuudelle tarvittiin kuitenkin selkeät pelisäännöt ja sopimusmallit.

Projektin tavoitteena oli kuvata yhteistyöprosesseja ja  testata käytäntöjä sekä luoda mahdollisimman turvallinen toimintamalli kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Kokeilujen lähtökohtana oli halu vaikuttaa oppimista kehittävien uusien palvelujen innovointiin sekä auttaa alan liiketoiminnan kehittymistä. Aito yhteistyö yritysten kanssa lisää oppilaiden valmiuksia innovointiin.

Projektin hyötytavoitteet:

- Uuden teknologian hyödyntäminen oppimisympäristöjen kehittämisessä, joka tukee oppimista ja kasvua.
- Tulevaisuuden kehittämiskumppanuksissa on kestävän kehittämisen periaatteet.
- Espoon edelläkävijyys oppimisympäristön kehittäjänä vahvistuu. Koulujen ymmärrys yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ja vuorovaikutus mm. yritysten kanssa oppimisen edistämisessä lisääntyy.

Tuotostavoitteet:

- Toimintamalli ja pelisäännöt koulujen ja yritysten tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittämiseen on luotu.
- Koulujen ymmärrys ja innostus yhteiskehittämisen mahdollisuuksista on lisääntynyt.
- Vuorovaikutus yritysten kanssa oppimisen edistämisessä on vahvistunut.
Ratkaisu
KYKY-toimintamalli on luotu yhdessä yli sadan toimijan kanssa. Kehittämistyössä on ollut mukana oppilaita, opiskelijoita, opettajia, yrityksiä, yhteisöjä, Espoon sivistystoimen ja suomenkielisen opetustoimenjohtoa ja asiantuntijoita sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Toimintamalli syntyi seitsemän kuukauden aikana keväällä 2016 yhteisissä työpajoissa sekä kouluilla tehdyissä kokeiluissa, joissa startup-yritykset yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa kehittivät palvelujaan oppimisen tilanteisiin.

Projektin lopputuloksena syntyi KYKY-toimintamalli, sopimusmallit ja pelisäännöt yhteiskehittämiseen.

Projekti oli 6Aika-strategian kärkihankkeen avoimet innvoaatioalustat Espoon osatoteutusta. Kustannukset tulivat pääosin projektipäällikön palkkakustannuksista ja osittain ulkoisista konsultointipalkkioista. Yhteensä noin 120000€ seitsemän kuukauden aikana.
Tulokset
KYKY-toiminta on mahdollistanut yritysten pääsyn kehittämisyhteistyöhön koulujen kanssa. Toiminta on koulujen uuden opetussuunnitelman mukaista ja toimii myös yrittäjyyden, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä siihen osallistuville lapsille ja nuorille. Toimintaa skaalataan parhaillaan Espoon muihin palveluihin eli yhteistyö laajenee koskemaan koko suomenkielistä ja ruotsinkielistä sivistystoimea. Lisäksi skaalausta tehdään eri kaupunkeihin, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta toimintaa kohtaan.

KYKY-toiminnan myötä myös yritysten ymmärrys koulun, oppilaan ja opettajan arjesta on kasvanut. Lisäksi oppijoiden ymmärrys yritysten toiminnasta ja palvelukehityksestä on kasvanut. Yhteistyön avulla on syntynyt uusia koulun tarpeita palvelevia ja oppimista hyödyntäviä ratkaisuja oppimisen ja kasvun tukemiseen. Olemme pystyneet edistämään monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttämään hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi.

Koulun kokemat hyödyt:
- KYKY-toiminta on inspiroinut ja innostanut oppilaita innovoimaan ja kehittämään yritysten palveluja.
- Oppilaat ovat olleet innoissaan, kun heidän ehdottamansa ideat ovat näkyneet parannetuissa tuotteissa.
- Opettajat ovat käyttäneet uutta teknologiaa opetuksessaan ja huomanneet, miten se kiihdyttää oppimista ja säästää aikaa.
- Yritysten ymmärrys koulujen arjesta on lisääntynyt.
- Syntynyt uusia ratkaisuja oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen.
- Yhteiskehittämisen prosessi vahvistaa laaja-alaista osaamista ja yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa vahvistaa yrittäjyysosaamista.

Näin oppijoista kasvaa aktiivisia kansalaisia, joilla on valmiudet innovoida ja kehittää uusia ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yritykset:
- KYKY-toiminnassa mukana olleet yritykset ovat saaneet käyttöönsä Kehitetty yhdessä Espoon koulujen kanssa – Co-created with the city of Espoo Schools -tunnuksen, jota voi käyttää tuotteiden tai palvelujen markkinoinnissa. Yhdessä kehitetyt palvelut ovat kilpailukykyisempiä, sillä kehitystyötä on ohjannut asiakkaan kokema arvo.
- Sähköisellä alustalla toimiva KYKY-tori on kohtaamispaikka koulujen ja yritysten sekä yhteisöjen ideoille ja tarpeille http://www.kykytori.espoo.fi
- Koulu voi ilmoittaa idean kehittämistarpeesta KYKY-torilla, johon yritykset voivat vastata omalla tuotekehitysideallaan. Samoin yritykset voivat tuoda KYKY-torille tuoteidean ja etsiä sitä kautta yhteiskehittämisestä innostuvan koulun tai luokan.
Tämän jälkeen koulut ja yritykset jatkavat yhteiskehittämistä yhteisiä pelisääntöjä noudattaen aidoissa tilanteissa arjen keskellä.

Uusia syntyneitä tuotteita ja palveluja esitetään KYKY-torilla. KYKY- toimintamalli on ollut osana Espoon arkea kesäkuusta 2016. Tässä asioita, joita on tapahtunut sen jälkeen:

Marraskuussa 2016 pidettiin KYKY-toimintamallin käyttöönoton perehdytys Espoolaisten koulujen rehtoreille ja vastuuopettajille. Yhteensä yli sata espoolaisen koulun rehtoria ja vastuuopettajaa osallistui torstaina 10.11.2016 Finnsin kartanossa KYKY- toimintamallin perehdytystilaisuuteen.

Perehdytyspäivän aikana tutustuttiin yhteiskehittämisen -toimintamalliin, sen tavoitteisiin ja toteuttamiseen koulujen, yritysten ja yhteisöjen näkökulmista. Yritykset löysivät perehdytystilaisuudessa uusia yhteiskehittämisen kumppaneita. Lisäksi yritykset hyötyivät pedagogisesta keskustelusta ja toiminnan sitomisesta uuden opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin, kuten laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittämiseen.

Lisäksi:
• Espoon koulujen kanssa yhteiskehitetty sovellus/Mightifier Kauppalehdessä (tuote viedään käsistä, kysyntä on ollut kovaa. Saivat ensimmäisellä rahoituskierroksella 250000dollaria ja ovat menossa toiselle rahoituskierrokselle. Eli kansainvälistyminen KYKYn kautta Chicago ja Hong Kong)
• Uutinen Opettajalehdessä
• Edvisto Oy yhteiskehitti KYKY-toiminnassa mm. Tapiolan lukion kanssa sovellustaan. Nyt Edvisto oy ja Tapiolan lukio yhteiskehittävät Hollannin Hilversumin kaupungin koulun kanssa yrityksen palvelua. Espoon KYKY-referenssi siivitti kansainvälisille markkinoille yrityksen.
• 3DBear Oy kehittää yhdessä 17 espoolaisen koulun kanssa. Ovat pystyneet kehittämään tuotettaan oppilaiden ja opettajien kanssa ja vahvistaneet palvelunsa pedagogiikkaa. Ovat luoneet yhden uuden työpaikan, sillä ovat palkanneet pedagogiseksi asiantuntijaksi espoolaisen opettajan kokeilukoulusta. Saivat referenssin, joka hyödytti heitä, kun lähtivät markkinoimaan palveluaan muualle Suomessa ja ulkomailla. Sai ulkomaisen sijoittajan.
• Gridi Oy sai KYKY-torilla 10 kontaktia kolmessa päivässä espoolaisilta kouluilta
• Lyfta Oy sai kumppaneita koulusta KYKY-perehdytystilaisuudessa
• KYKY-torin ja sosiaalisessa mediassa jaettujen yhteiskehittämisen kokemusten kautta yritykset ovat saaneet laajaa näkyvyyttä ja muiden kaupungin toimijat ovat ottaneet heihin yhteyttä.
• KYKYä skaalataan Suomessa: mm. Oulu, Tampere. Yhteistyötä tehdään myös 6Aika pilottien kanssa, joista yksi on palvelurobotiikan kehittäminen.

Lue lisää KYKY toiminnan tapahtumista: http://kykytori.espoo.fi -> uutiset

KYKY-video: https://www.youtube.com/watch?v=9RgGkoS9ZH8

Yhteyshenkilöt

Katja Hagman
katja.m.hagman(ät)espoo.fi
projektipäällikkö/Katja Hagman
Espoon kaupunki konserniesikunta
Katja M Hagman ja Minna Kukkonen
katja.m.hagman(ät)espoo.fi
Projektipäällikkö/ Katja Hagman
Espoon kaupungin konserniesikunta

Minna Kukkonen
minna.a.kukkonen(ät)espoo.fi
KYKY vastuuhenkilö
Espoon kaupunki opetustoimi
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta