18.9.2019
Kontiolahden kunta, Kylmäojan koulu , Kontiolahti

Koulun sisäisen viikkotiedotteen aktiivinen kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Koulun sisäisessä ja sidosryhmäviestinnässä havaittiin kehittämistarvetta.
Kehitettiin koulun omaa viikkotiedotetta ja laajennettiin sen saajajoukkoa.
Rehtori yhdessä apulaisrehtorin kanssa kirjoittavat yhdessä viikkotiedotteen joka viikko tiistaiaamuna. Viikkotiedote sisältyy opettajien ja ohjaajien Ys-palaverin asialistaan, silloin kun Ys-palaveri pidetään.
Koulun tiloja käyttää moni yhteistyötaho ja koululla työskentelee monen ammattiryhmän edustajia, joita edustavien työntekijöiden esimiehet eivät työskentele koululla. Jakamalla viikkotiedote kaikille ( siistijät, ruokapalvelutyöntekijät, talonmiehet ym.) pidetään kaikki samalla tietotasolla. Edellisviikosta lisätyt asiat on aina merkitty tiedotteeseen punaisella. Myös koulua virka-aikana käyttävät sidosryhmät saavat tiedotteen.
Tavoitteena oli arjen järjestelyjen sulava yhteensovittaminen ja se myös saavutettiin ja päästiin pois väärinymmärryksistä ja pettymyksistä tiedottamisen suhteen.
Ratkaisu
Kehittämistyö aloitettiin kaksi vuotta sitten. Rehtori ja apulaisrehtori keräsivät aktiivisesti palautetta tiedotteista ja saadun palautteen perusteella tehtiin korjauksia ja lisäyksiä. Saatu myönteinen ja jopa kiittävä palaute on kannustanut jatkuvaan kehittämistyöhön.
Kehittämistyö on tehty ihan normaalin työajan puitteissa, ei ole käytetty ulkopuolista apua eikä lisärahoitusta. Vain henkisiä voimavaroja ja siviilirohkeutta.
Tulokset
Selkeä muutos tuli siinä, ettei enää tapahtunut päällekkäisiä tilavarauksia ja tiedot arkirutiineista poikkeavista muutoksista ( konsertit, aamunavaukset, peliturnaukset, tapahtumat ym.) saavutti kaikki tilojen käyttäjät riittävän ajoissa etukäteen.
Mielipaha väheni ja turha työ.
Koulun kohdalla kaikkien palvelujen käyttäjien tyytyväisyys lisääntyi. Yhteisten tapahtumien ja toimintojen läpinäkyvyys lisääntyi ja luottamus koulun tiedottamispolitiikan monipuolisuuteen ja ennakoitavuuteen parani.
Toimintaa jatketaan viikoittain ja kenties tulevaisuudessa otetaan avuksi uusia tietoteknisiä ratkaisuja.

Yhteyshenkilöt

Anssi Rauma
anssi.rauma(ät)edu.kontiolahti.fi
rehtori
Kontiolahden kunta, Kylmäojan koulu
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta