1.3.2021
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Rauma

Kumppanuuspalvelut ammatillisen oppilaitoksen työelämäyhteistyössä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä lähdettiin WinNovassa kehittämään, tavoitteena toteuttaa kumppanuuspalveluille toimiva toimintamalli ja sitouttaa yrityksiä entistä enemmän tiiviiseen yhteistyöhön oppilaitoksemme kanssa. Tavoitteena oli saada Satakunnan alueelta strategisiksi kumppaneiksi sellaisia yrityksiä, joiden kanssa saisimme monialaista yhteistyötä aikaiseksi. Lisäksi halusimme kehittäviksi kumppaneiksi yrityksiä, joiden kanssa voisimme suunnitella ja toteuttaa vaikkapa uudenlaisia toimintamalleja työssä oppimisen tueksi, sekä huomioida opetuksessa mahdollisia alakohtaisia erityispiirteitä.
Ratkaisu
WinNovaan syksyllä 2019 perustetun Työelämäpalvelut -yksikön johtaja sekä palveluvastaavat ovat kehittäneet kumppanuuspalveluiden toimintamallia ja kumppaneille tarjottavia palveluita perustuen hyviin liike-elämän käytäntöihin ja osittain kumppanuuksilta saatuihin palautteisiin. Strategisessa sekä kehittävässä kumppanuudessa on käytössä palvelusuunnitelma-pohja, johon on kirjattu yrityskohtainen viitekehys, joka antaa raamit yhteistyölle. Kehitystyössä toteutettiin myös Työelämäpalveluiden asiakkaan palvelupolku sekä palveluprosesseja. Palvelupolun osalta käytimme konsulttia, jonka kustannukset katettiin hankerahoituksesta.
Tulokset
Asiakkuuksien hallinta on selkeää ja toiminta tavoitteellista. Kehittämisteko näkyy koulutusmyynnissä sekä opiskelijoille auenneista työssäoppimismahdollisuuksina (oppisopimus, koulutussopimus). Lisäksi hyödynnämme asiakkuuksien hallinnassa Microsoft Dynamics CRM:ää, josta näemme yrityksen kumppanuustason, palvelusuunnitelman yms. tiedot ja voimme kohdentaa markkinointitoimenpiteitä halutulle kumppanuustasolle. Kumppaniyrityksemme ovat olleet tyytyväisiä selkeään toimintamalliimme ja kumppanuuksille suunnattuihin palveluihimme.

Yhteyshenkilöt

Teija Harju
teija.harju(ät)winnova.fi
Johtaja
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Työelämäpalvelut
Teija Harju
teija.harju(ät)winnova.fi
Johtaja
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta