20.3.2019
Asikkalan kunta, Asikkala

#Lainahöyhenissä - toisen työhön tutustumassa, havainnoimassa ja oppimassa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea syntyi osana henkilökunnalle suunnattua kehittäjäkoulutusta. Totesimme, että aika harva lopulta tietää, mitä toisessa yksikössä päivän aikana tehdään. Halusimme tutustua organisaation sisällä toisen työhön paremmin ja sitä kautta kaataa toimialueiden raja-aitoja, oppia uutta ja myös ymmärtää oma rooli osana työyhteisöä ja organisaatiota entistä paremmin.
Ratkaisu
Sovimme jokaiselle kehittäjäkoulutukseen osallistujalle puoleksi päiväksi tai päiväksi ajan, jolloin hän käy tutustumassa toisen työhön. Tuo toinen työ piti olla toiselta palvelualueelta eli ei omasta tulosyksiköstä. Mukana oli yhtä lailla johto (kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat) kuin henkilöstö eli kaikki kehittäjäkoulutukseen osallistuneet. Samalla mukaan tuli myös asiakkaat, koska käytännössä suurimman osan päivän työhön kuuluu asiakaskohtaamiset eri tilanteissa. Tämä kokeilu toteutettiin omin voimin, mutta osana organisaation kehittäjäkoulutusta.
Tulokset
Kokeilun myötä muuttui monet ennakkokäsitykset toisen työyksikön ja työntekijän työn sisällöstä. Oli silmiä avaavaa huomata, mikä määrä erilaista osaamista kuntaorganisaatiosta löytyy. Kokeilu myös kristallisoi monelle oman roolin merkityksen osana kuntaorganisaatiota. Kokeilua jatketaan eri työyksiköissä oma-aloitteisesti, mm. koululla on otettu kokeilu osaksi toimintakulttuuria ja tarkoitus on jatkaa kokeilua matalan kynnyksen periaatteella koko organisaatiossa.Yhteyshenkilöt

Rinna Ikola-Norrbacka
rinna.ikola-norrbacka(ät)asikkala.fi
kunnanjohtaja
Asikkalan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta